Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieskola/Vuxenutbildning Mattias Olsson, skolchef Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-03 Kommunalt aktivitetsansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieskola/Vuxenutbildning Mattias Olsson, skolchef Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-03 Kommunalt aktivitetsansvar."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieskola/Vuxenutbildning Mattias Olsson, skolchef Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-03 Kommunalt aktivitetsansvar

2 Gymnasieskola/Vuxenutbildning Mattias Olsson, skolchef Kommunens ansvar för ungdomar, ännu inte fyllda 20, som är folkbokförda i kommunen har fullgjort sin skolplikt inte genomför eller har genomfört men inte erhållit gymnasieexamen från gymnasieutbildning på nationellt program Kommunens ansvar innebär att den håller sig informerad om ungdomarnas sysselsättning den erbjuder individuella åtgärder till ungdomarna som i första hand ska motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning den ska dokumentera åtgärderna och föra ett register över ungdomarna på ett lämpligt sätt I januari 2016 publicerade Skolverket allmänna råd för kommunalt aktivitetsansvar Kommunalt aktivitetsansvar

3 Gymnasieskola/Vuxenutbildning Mattias Olsson, skolchef Kristianstads kommuns aktivitetsansvar organiseras i Barn- och utbildningsförvaltningen inom Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning bedrivs bland annat i lokaler inom Läkarvillan intill Hästtorget samarbetar främst med Arbete- och välfärdsförvaltningen, Arbetsförmedlingen samt introduktionsprogram och studie- och yrkesvägledning inom kommunen ingår i ett treårigt EU-projekt, Within, inom Skåne Nordost Kommunalt aktivitetsansvar

4 Gymnasieskola/Vuxenutbildning Mattias Olsson, skolchef Kristianstads kommuns aktivitetsansvar omfattar i april 2016 drygt 500 ungdomar varav drygt 300 genomför gymnasieutbildning inom introduktionsprogram ungefär 35 genomför annan utbildning, exempelvis inom folkhögskola eller vuxenutbildning ungefär 15 är föräldralediga eller sjukskrivna ungefär 30 är sysselsatta i en anställning eller i ett eget företagande knappt 10 ingår i åtgärder inom arbetsförmedlingen knappt 20 saknar sysselsättning drygt 100 har för kommunen okänd sysselsättning Kommunalt aktivitetsansvar

5 Gymnasieskola/Vuxenutbildning Mattias Olsson, skolchef Kristianstads kommuns åtgärder inom aktivitetsansvaret omfattar under verksamhetsåret 15/16 orienterande undervisning samhällsinformation studie- och yrkesvägledning Kristianstads kommuns aktivitetsansvar kommer under verksamhetsåret 16/17 fokusera på att näst intill eliminera antalet ungdomar med för kommunen okänd sysselsättning utveckla utbudet av åtgärder för ungdomarna utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete utveckla information och kommunikation på hemsida och i sociala medier ta fram en handlingsplan för arbetet inom aktivitetsansvaret Kommunalt aktivitetsansvar


Ladda ner ppt "Gymnasieskola/Vuxenutbildning Mattias Olsson, skolchef Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-03 Kommunalt aktivitetsansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser