Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HUR KVALITETSSÄKRAS LÄRARUTBILDNINGARNA I EN NY ORGANISATION OCH HUR LÄNKAS DE IN I UNIVERSITETETS NYA KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM? HEARING 18/5 OCH 19/5 BRITT-MARIE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HUR KVALITETSSÄKRAS LÄRARUTBILDNINGARNA I EN NY ORGANISATION OCH HUR LÄNKAS DE IN I UNIVERSITETETS NYA KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM? HEARING 18/5 OCH 19/5 BRITT-MARIE."— Presentationens avskrift:

1 HUR KVALITETSSÄKRAS LÄRARUTBILDNINGARNA I EN NY ORGANISATION OCH HUR LÄNKAS DE IN I UNIVERSITETETS NYA KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM? HEARING 18/5 OCH 19/5 BRITT-MARIE APELGREN ORDFÖRANDE I KVALITETSUTSKOTTET

2 Arbetsgrupp för kvalitetsarbete i NOL Ledamöter: Christel Backman, Karin Fogelberg, Örjan Hansson, Jan Landström, Kenneth Nyberg, Malin Östling och Britt-Marie Apelgren (sammankallande) Uppdrag: Ge förslag på hur lärarutbildningarna bäst kvalitetssäkras i en ny organisation och i enlighet med Göteborgs universitets nya Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Har haft sju arbetsmöten under våren (februari-maj) Rapport redovisas 15/6

3 Övergripande princip och förslag Lärarprogrammen kvalitetssäkras och utvecklas i linje med den ordning som föreslås för utbildning i den blivande Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. Fakulteterna har ett övergripande ansvar för att policyn förverkligas utifrån det egna verksamhetsperspektivet. Detta innebär att kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete bedrivs på fakultets- och institutionsnivå och är inriktat på att utbildningen når de mål som anges i lokala målsättningar, nationella författningar och European Standards and Guidelines (ESG).

4 Lärarutbildningarna förslås kvalitetssäkras genom: 1.utbildningsnära kvalitetsarbete och programutveckling i programråd 2.kontinuerlig uppföljning och kvalitetsutveckling på institutionsnivå (verksamhetsnivå), 3.strategisk uppföljning och kvalitetssäkring på fakultetsnivå 4.övergripande strategisk samordning och kvalitetssäkring i SOL För Ämneslärarprogrammet (samt för de nationella uppdragen för kompletterande utbildning ULV, VAL, Snabbspåret för lärare och förskollärare och lokala projekt som alternativ KPU) sker kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling i SOL, som då motsvarar programansvarig fakultet.

5 Utbildningsnära kvalitetsarbetet och programutvecklingen i programråden: Programråd övergripande och strategisk samordning, utveckling och kvalitetssäkring inom respektive program säkring av examensmålen verksamhetsnära programutveckling uppföljning av kvalitet i programmens kurser (kursrapporter) årlig uppföljning av program genom programrapporter till programansvarig fakultet (för ämneslärarprogrammet SOL) och till övriga fakulteter som har uppdrag inom programmet beredning av frågor som rör utbildningsplaner och kursansvar

6 Lokalt kontinuerligt kvalitetsarbete på institutionsnivå Prefekt vid ”värdinstitution” utsedd av programansvarig fakultet Prefekt vid alla kursansvariga institutioner ansvar för programråd i enlighet med de regler och handläggningsordningar som finns för utbildningar och program vid GU ansvarar för stöd till programledare och programråd ansvarar för att kurser vid den egna institutionen genomförs och kvalitetssäkras i dialog med programråd ansvarar för att kursrapporter redovisas dels till programråd och dels till den egna institutionen

7 Strategiska kvalitetssäkringen på fakultetsnivå Programansvarig fakultetMedansvarig fakultetAlla fakulteter kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring av lärarutbildningskurser vid den egna fakulteten beslut om utbildningsplan, kursansvar och programråd samarbeta inför beslut om utbildningsplan och kursansvar möjliggöra kvalitetsförstärkande åtgärder inom lärarprogrammet som helhet samarbeta kring kvalitetsförstärkande åtgärder inom berört lärarprogram som helhet årlig kvalitetsuppföljning genom nyckeltal, programrapport och rapport till SOL organisering av utbildningsutvärdering efter samråd med SOL

8 Övergripande strategiska samordningen och kvalitetssäkringen i SOL: SOL övergripande riktlinjer och uppdragsbeskrivning för programråd i lärarutbildningen övergripande kvalitetsanalys på grundval av årliga programrapporter samordna och samråda med berörd ansvarig fakultet vid extern kvalitetsutvärdering samordna och samråda med berörd ansvarig fakultet i frågor kopplat till UKÄ:s utbildningsutvärdering och temautvärdering beredning inför beslut i universitetsstyrelsen om utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen


Ladda ner ppt "HUR KVALITETSSÄKRAS LÄRARUTBILDNINGARNA I EN NY ORGANISATION OCH HUR LÄNKAS DE IN I UNIVERSITETETS NYA KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM? HEARING 18/5 OCH 19/5 BRITT-MARIE."

Liknande presentationer


Google-annonser