Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personcentrerad vård Skaraborgs Sjukhus Lägesrapport 2016-03-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personcentrerad vård Skaraborgs Sjukhus Lägesrapport 2016-03-30."— Presentationens avskrift:

1 Personcentrerad vård Skaraborgs Sjukhus Lägesrapport 2016-03-30

2 Skaraborgs Sjukhus Bakgrund… Inriktningsbeslut Personcentrerad omvårdnad närmre patienten, beslut (2014) Fokusgrupp Personcentrerad vård (2015) Regionalt samarbete (2015) Regional styrgrupp - Lars Viklund, Susanne Tedsjö, Sylvia Määttä, Ingela Vennman, Elisabeth Kenne Sarenmalm Regional förbättringsledare Lokala förbättringsledare Regional utbildning (2016)

3 Skaraborgs Sjukhus Genomförda aktiviteter 2015 Sjukhusledning 9 juni, Lars Sandman Uppstart FoU-U 23 augusti Chefsdag 10 september, Inger Ekman, Valdemar Erling Utvecklingsdagar Skaraborgs Sjukhus 12-13 november Risk- och konsekvensanalys Handlingsplan Intressentanalys Kommunikationsplan Beslut om pilotenheter Kommunikation med berörda enhetschefer Påbörjat framtagandet av informationsmaterial, bildspel

4 Skaraborgs Sjukhus Pilotenheter våren 2016 Palliativa enheten Hematologiavdelningen Bensårscentrum* Infektionsavdelningen Barnavdelningen Medicinavdelning 5, Lidköping* Medicinavdelning, Mariestad Beroendeenheten, Falköping Neuro / Rehabsavdelningen Kava* * utbildningsavdelning

5 Skaraborgs Sjukhus Stöd till team/pilotenheter Regional förändringsledare Inger BölVerksamhetsutvecklare Strateg personcentrerad vård Yvonne JohanssonVerksamhetsutvecklare Lokala förändringsledare Monika ErikssonVerksamhetsutvecklare Claes-Göran BorgVerksamhetsutvecklare Anita JohanssonForskningsledare Susanne LindbergAnestesisjuksköterska Linda Berghäll- FrimanSpecialistsjuksköterska Maria KrantzUndersköterska Elin EdmanLäkare Karin FredricsonLäkare Farima BrandtLäkare

6 Skaraborgs Sjukhus

7 2 februari Introduktion Regionala förbättringsledare 8 mars Personcentrerad vård Regionala och lokala förbättringsledare 12 maj Uppföljning, lärande och återkoppling Pilotgrupper 5 april Arbete i pilotgrupper 9 juni Uppföljning, lärande och återkoppling Pilotgrupper 30 september Storworkshop 4 februari Information Enhetschefer 23 februari Öppen föreläsning PCV April Utbildning Arbetsgruppe r/ team VGRVGR Mars-maj Utbildning Empatisk kommunikation Inspirationsföreläsningar feb-dec: Värdegrund, omvårdnad, kommunikation Utveckla verktygslåda, informations- och utbildningsmaterial. Identifiera framgångsfaktorer för arbetet med personcentrerad vård. Utveckla lärande nätverk. Identifiera och utveckla mätmetoder för uppföljning och analys av resultat. Forskning av personcentrerad vård utifrån medicinskt, vårdvetenskapligt, organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv FoUUFoUU Aktivitets och tidsplan personcentrerad vård Skaraborgs sjukhus 2016 Maj Utbildning Arbetsgruppe r/ team Juni Uppföljning Arbetsgruppe r/ team 18 mars Utbildning Verksamhets -utvecklare September-december Öppna föreläsningar PCV

8 Skaraborgs Sjukhus Genomförda aktiviteter 2016 Föreläsning med Margareta Albinsson, Hälso- och sjukvårdsstrateg/utvecklare: Personcentrerat förhållningsätt, vad innebär det i praktiken och vad har vi lärt oss så här långt Lokala förändringsledare och chefer har deltagit på första programträffen Utbildning/information till enhetschefer, verksamhetsutvecklare Enhetschefer informerar personalen och visar filminspelningen från programmet 8 mars samt sprider broschyren personcentrerad vård från HFS Påbörjat värdegrundsarbete på pilotavdelningarna

9 Skaraborgs Sjukhus Nuvarande organisation Regional styrgrupp –Regional förändringsledare (1) Fokusgrupp Personcentrerad vård –Lokala förändringsledare (10) Personcentrerad vård FoU –Forskare SkaS, GU, HiS, Skaraborgsinstitutet m fl Arbetsgrupper –Värdegrund, definition, mätpunkter, verktyg, pedagogik, kommunikation, informationsmaterial mm


Ladda ner ppt "Personcentrerad vård Skaraborgs Sjukhus Lägesrapport 2016-03-30."

Liknande presentationer


Google-annonser