Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Protection of Civilians in Refugee Camp Environments Maja Janmyr Stipendiat vid det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Protection of Civilians in Refugee Camp Environments Maja Janmyr Stipendiat vid det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen."— Presentationens avskrift:

1 Protection of Civilians in Refugee Camp Environments Maja Janmyr Stipendiat vid det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

2 Bakgrund Internationalisering av interna konflikter Flyktingströmmar oftare i kontext av väpnad konflikt  Kvinnor och barn specifika måltavlor Stora flyktingpopulationer som säkerhetsrisk  Världens fattigaste länder har 80 % av världens flyktingar  9 av 10 i flyktingläger

3 Militarisering av flyktingläger Rekrytering av barnsoldater Militärträning Godtyckligt Vapenförvaring Tortyr Tvångsrekrytering Rekrytering av barnsoldater Bortförande Väpnade attacker och bombanfall Tvångsrekrytering Godtyckligt berövande av liv Tortyr Plundring

4 Exemplifiering Rwandiska läger i DRC/Tanzania Palestinska läger i Libanon Chad/Darfur Inte ett nytt fenomen!  Röda Khmerernas läger i Thailand  Afghanska läger i Pakistan  ANC/Sydafrikanska läger i Namibia/Tanzania

5 Varför forska på detta i Norge? Norges intresse i  FN’s fredsbevarande styrkor  NATO  ’Training for Peace in Africa’  NUPI  ’Building of civilian and police capacities in UN and AU’

6 Problematiken Rättigheter  Relativt klara rättigheter  Implementerings- problem Skyldigheter/ansvar  Staten har primära ansvaret  Men när staten inte kan eller vill  internationella samfundet

7 Problemformulering PhD-studier 2008-2012 Utgångspunkten: Staterna har primära ansvaret för flyktingläger  MEN när stater inte kan eller vill skydda → Ansvaret hos det internationella samfundet Pulverisering av ansvar  Vem/vilka skall fysiskt skydda? Hur ser ansvarsfördelningen ut? FN, UNHCR, NGOs?  Vilken form skall skyddet ta?

8 Mer specifikt – ytterliggare formuleringar Vilken nivå av ansvar kan internationella organisationer ha?  Mitrovica internflyktingläger  Kan ansvaret delas mellan FN och de individuella staterna som har effektiv och exklusiv operativ kontroll över personalen som sköter lägrena?  Finns det paralleler till privata säkerhetsfirmor som driver fängelser?  UNHCR som de facto stat, hur påverkar det organisationens ansvar?

9 Uganda – en case study Var klämmer skon? Vikten av att studera folkrättens implementering Innehåller de flesta nyanser av osäkerhet i lägermiljöer Både sudanesiska flyktingar och internflyktingar  Flykting:”en person som har befogad rädsla av förföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp" och som befinner sig på flykt från sitt hemland. Definition  Internflykting: individer eller grupper av människor som har tvingats på flykt från sina hem på grund av väpnad konflikt, utbrett våld, övergrepp på mänskliga rättigheter, naturkatastrofer eller katastrofer förorsakade av människor. Beskrivning

10 Internflyktinglägren i norra Uganda 1996: statsoffensiv med våld tvingade befolkningen in i läger  ’draining the fish from the sea’ Akut i 2002: 1,5 miljoner internerade, ca. 90 % av befolkningen Flyktinglägren var slagfälten  Massiva brott mot de mänskliga rättigheterna

11 Övergrepp Lord’s Resistance Army (rebeller) Ugandan Peoples’ Defence Forces (statliga armén) Milis  Varför riskera arméns liv när man kan riskera Acholibefolkningens?  Massiv tvångsrekrytering av unga män/pojkar  Local Defence Units  Homeguards  Frontier Guards  Undermåligt tränade och dåligt beväpnade  Notoriska för övergrepp

12 Fältarbete 2009-2010 Främst undersöka tvångsrekryteringen från flyktinglägrena  Intervjuer f.d. milis i Gulu och Pader distrikt, samt i Acholi Quarters i Kampala  Intervjuer nyckelinformanter  Parlamentspublikationer  Rättsfall Hinder  Glest rättsfallsutbud  Säkerhetsfrågan som extremt sensitiv


Ladda ner ppt "Protection of Civilians in Refugee Camp Environments Maja Janmyr Stipendiat vid det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen."

Liknande presentationer


Google-annonser