Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vikten av spårbarhet i BASTA-systemet Sussi Wetterlin FINFO-dagen 2016-03-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vikten av spårbarhet i BASTA-systemet Sussi Wetterlin FINFO-dagen 2016-03-10."— Presentationens avskrift:

1 Vikten av spårbarhet i BASTA-systemet Sussi Wetterlin FINFO-dagen 2016-03-10

2 3 (4) Miljöbedömningssystem på marknaden

3  Självregistering  Kemiskt innehåll i produkter och varor  Validering genom revision  Initieras av produktägaren  Bedömning  Kemiskt innehåll + livcykel kriterier  Byggvarudeklaration eller Säkerhetsdatablad  Initieras av olika intressenter

4 Vad driver processen?  PCB, Asbest, Hallandsåsen…  Miljöcertifiering av byggnader  Mer aktiva kravställare  Ökat intresse från allmänheten  Regeringuppdrag - Loggböcker - Kemikalieinnehåll Byggvaror

5 Syfte BASTA Att bidra till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö”  Ett system för fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter  Driva på substitutionsarbetet genom att involvera leverantörer av bygg- och anläggningsprodukter  Öka kompetensen i sektorn genom att ställa krav på systematik och rutiner

6 BASTA systemet  Non-profit företag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier  Bygger på den Europeiska kemilagstiftningen REACH och andra relevanta nationella förordningar  Transparenta och vetenskapligt underbyggda egenskapskriterier  Leverantörerna registrerar kvalificerade produkter – omfattande revisioner för att verifiera innehållet.  Öppen och publik databas

7 BASTA-systemet  Ca 400 anslutna tillverkare och leverantörer av bygg- och anläggningsprodukter  Svenska och utländska  > 7000 besökare/månad - Loggböcker - Sökning - Information - Företag - Privatpersoner - Leverantörer

8 Artikelinformation  Mer än 95 000 artiklar motsvarande 22 000 produkter  BK04  BSAB (begränsat)  52 000 artiklar har GTIN  Samarbete FINFO - Matchning av databaser - Registrering via Excel

9 www.BASTAonline.se

10 Exempel från databasen

11

12

13 Svårigheter  Kvalitén på registrerad information varierar - Grupper av produkter - Bulk - Artikelnivå - Ospecificerat  Bristande kommunikation mellan Inköp – Miljö  Dålig överrensstämmelse mellan produktdokumentation och artikelinformation  Lågt intresse för leverantörer som inte har går via handeln att anamma GTIN  Hur hantera vi orderstyrda produkter?  Delvis ineffektiv registrering BASTA-systemet

14 Varför är artikelidentitet så viktigt?  Spårbarhet - säkerställa att det är rätt artikel som hittats  Exponering av registrerade artiklar  Kommunikation med andra system. - Byggvaruhandel - Bransch-initiativ - BIM  Digitaliseringens möjligheter - Artikelegenskaper - Dokumentation - Spegling av information - Hämta vid behov

15  Sussi Wetterlin sussi.wetterlin@ivl.se sussi.wetterlin@ivl.se  Paulina Rode Kemlo paulina.rode-kemlo@ivl.se paulina.rode-kemlo@ivl.se  www.bastaonline.se www.bastaonline.se BASTA Kontakter


Ladda ner ppt "Vikten av spårbarhet i BASTA-systemet Sussi Wetterlin FINFO-dagen 2016-03-10."

Liknande presentationer


Google-annonser