Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En mall för beslutsfattare (utgå från den här PPT-mallen och anpassa den till dina egna behov) Datum, författare, ämne/rubrik osv. "Utmaningar och möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En mall för beslutsfattare (utgå från den här PPT-mallen och anpassa den till dina egna behov) Datum, författare, ämne/rubrik osv. "Utmaningar och möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 En mall för beslutsfattare (utgå från den här PPT-mallen och anpassa den till dina egna behov) Datum, författare, ämne/rubrik osv. "Utmaningar och möjligheter inom Östersjöregionen för lokal och regional utveckling i samband med klimatförändringen" PLATS FÖR EGEN LOGGA!

2 2 Struktur 1a.Vad menas med klimatförändring? 1b.Vad menas med klimatmodeller? 1c.Vad menas med klimatscenarier? 2.Klimatscenarier för speciella områden 3. Klimatförändringar 4.Vilka blir effekterna respektive åtgärderna inom din region? 5. Bli aktiv i din roll som beslutsfattare! Länk till toolkitet

3 3 Vad menas med klimatförändring? "(...) en förändring av klimatet som direkt eller indirekt beror på sådan mänsklig verksamhet som ändrar jordatmosfärens sammansättning, och som märks i tillägg till den naturliga variationen i klimatet, över motsvarande tidsperioder." (United Nations Framework Convention on Climate Change) Källa: IPCC Fourth Assessment Report, Climate Change, 2007 Koncentrationen av CO2 i atmosfären under de senaste 10 000 åren (stora rutan) och sedan 1750 (lilla rutan).

4 4  Klimatmodeller används för att förutsäga det framtida klimatet och ta fram klimatscenarier.  Sådana modeller är tredimensionella avbildningar av atmosfären, landmassorna, oceanerna, sjöarna och isen. Vad menas med klimatmodeller? Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/om-klimatforandring#6 för ytterligare information

5  Klimatscenarier ger information om hur klimatet skulle kunna utvecklas under en given tidsperiod framåt i tiden.  De tas fram av statliga myndigheter som arbetar med väder- eller klimatfrågor, och/eller av forskningsinstitutioner, med hjälp av klimatmodeller.  Beräkningarna bygger på antaganden om framtida förändringar i atmosfären.  De resultat som presenteras efter beräkningar med hjälp av klimatmodeller kallas klimatscenarier. 5 Vad menas med klimatscenarier? Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/om-klimatforandring#7 för ytterligare information

6 6 Ett exempel på ett klimatscenario för Östersjöregionen Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/scenarier-for-klimatforandring för ytterligare information Ändring av medeltemperaturen 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [°C]. Vinter (vä upptill), vår (hö upptill), sommar (vä nedtill), höst (hö nedtill).

7 7 Klimatscenarier för speciella områden  För klimatmodeller delas atmosfären in i ett rutnät, horisontellt längs jordytan och vertikalt rakt upp i luften.  För varje punkt i detta rutnät beräknas hur olika meteorologiska, hydrologiska och klimatologiska parametrar förändras över tid.  Regionala klimatmodeller används för att ta fram regionala klimatscenarier.  Regionala modeller täcker mindre delar av jordytan. Europa kan indelas i ett rutnät med sidan 25-50 km. Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/samhallsplanerare/inventering/data-som-ar-relaterade-till- klimatforandring/framtida-klimat för ytterligare information

8 8 Klimatförändringar ParameterPåverkan Temperaturt.ex. torka, ökad avdunstning Nederbördt.ex. fler översvämningar, kraftiga regn under vintern, minskad nederbörd / torka under sommaren i förening med oregelbundna kraftiga regn Snötäcket.ex. sämre skördar på grund av stark kyla och dålig tillgång på vatten under våren Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/effekter-av-klimatforandringen för ytterligare information

9 Vilka blir effekterna respektive åtgärderna inom din region?  Vilka blir effekterna på mänskliga och naturliga system?  Möjlig effekt A …, effekt B …, och effekt C … i din region  Vilka åtgärder vidtas som reaktion på klimatförändringen?  Begränsning: Minska utsläppen av växthusgaser och förebygg kostsamma anpassningsåtgärder inom din region  Anpassning: Åtgärder som reaktion på effekter av klimatförändringen i din region  Vilka strategier finns för begränsning av och anpassning till utmaningar i samband med klimatförändringen?  Strategi A... inom er region  Åtgärd A …, åtgärd B … och åtgärd C … i din region 9 Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/effekter-av-klimatforandringen/scenarier-for-effekter-av- klimatforandringen för ytterligare information

10 Lägg en god grund genom att ta fram pålitlig information  Steg 1: Lägg en god grund genom att ta fram pålitlig information Analysera sårbarhet genom att initiera, stödja och driva på processen  Steg 2: Analysera sårbarhet genom att initiera, stödja och driva på processen Fastställ en långsiktig strategisk inriktning genom att göra tydliga åtaganden och integrera dem i befintliga politiska strävanden  Steg 3: Fastställ en långsiktig strategisk inriktning genom att göra tydliga åtaganden och integrera dem i befintliga politiska strävanden Planera och genomför dina strategier, planer, överenskommelser och kartläggningar på olika nivåer  Steg 4: Planera och genomför dina strategier, planer, överenskommelser och kartläggningar på olika nivåer 10 Bli aktiv i din roll som beslutsfattare! Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/politiker/inledning för ytterligare information

11 11

12 12 Länk till toolkitet och olika exempel som kan integreras i din presentation: www.toolkit.balticclimate.org


Ladda ner ppt "En mall för beslutsfattare (utgå från den här PPT-mallen och anpassa den till dina egna behov) Datum, författare, ämne/rubrik osv. "Utmaningar och möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser