Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår jord John Östh. Hur är jorden uppbyggd? Jordskorpan ”äppleskalet” längst ut –Avkylt stelnat material (litosfär) Manteln (astenosfären) inre och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår jord John Östh. Hur är jorden uppbyggd? Jordskorpan ”äppleskalet” längst ut –Avkylt stelnat material (litosfär) Manteln (astenosfären) inre och."— Presentationens avskrift:

1 Vår jord John Östh

2

3 Hur är jorden uppbyggd? Jordskorpan ”äppleskalet” längst ut –Avkylt stelnat material (litosfär) Manteln (astenosfären) inre och yttre – delvis smält Kärnan, extremt högt tryck och temperatur (inre och yttre) Material = järn, aluminium, kisel magnesium

4 Jorden i genomskärning

5 Plattektonik Hur vet man att kontinenterna rör sig? –Fossiler –Kristallina mönster i sten –Likheter i material på vitt skilda platser på jorden –Alfred Wegener 20-tal (kontinentaldrift)

6 Var finns plattorna på vår jord?

7 De fossila bevisen

8 När plattor krockar C B A

9 Bilden A visar subduktion nära land –Var i världen finns den typen av process? Bilden B visar subduktion ute till havs –Var i världen finns denna typ av process? Bilden C visar orogenes –Var i världen finns denna typ av process?

10

11 När plattor ”skapas” I sprickzoner mellan plattor skapas nytt land –Var händer detta i världen, vilka blir konsekvenserna?

12 Karta över havsbottens ålder

13 BERGARTSCYKELN

14 Bergartscykeln Det finns tre olika grupper av bergarter: –Magmatiska –Sedimentära –Metamorfa

15 Magmatiska bergarter Sura massor med berg, där magman stelnat på land (ex.Granit) Basiska massor av berg där magman stelnat till havs (Ex.Basalt) Magmatiska bergarter bildas vid: –Ytan –Djupt –Mellandjup Omgivande tryck och temperatur är avgörande för bildandet

16 Sedimentära bergarter Då grus, sten, organiska rester packas, lagras (oftast under vatten) bildas berg efterhand Sandsten Kalksten/krita Olja/gas Breccia

17 Metamorfa bergarter Bildas av berg som värmts upp och eller av berg som utsatts för högt tryck –Magmatiska – metamorf = Gnejs –Sedimentära – metamorf = marmor –Metamorfa – metamorfa = …

18 Endogena processer Skapande inifrån –Vulkaner (till havs, på land, hot spots) –Jordbävningar (krock, separation, parallella rörelser) –Orogenes (krock eller subduktion) –Gravar/sprickor –… Var finns vad?

19 Exogena processer Vittring –Kemisk (kalk) –Mekanisk (rötter, temperatur, salt,…) Skred (vätska + jord) Erosion –Vatten (rinnande vatten, kuster, regn) –Vind –Is Var finns vad?


Ladda ner ppt "Vår jord John Östh. Hur är jorden uppbyggd? Jordskorpan ”äppleskalet” längst ut –Avkylt stelnat material (litosfär) Manteln (astenosfären) inre och."

Liknande presentationer


Google-annonser