Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från miljöledning till styrsystem för hållbar arbetsmiljö Jane P Ståhle 18 augusti 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från miljöledning till styrsystem för hållbar arbetsmiljö Jane P Ståhle 18 augusti 2015."— Presentationens avskrift:

1 Från miljöledning till styrsystem för hållbar arbetsmiljö Jane P Ståhle 18 augusti 2015

2 1. Förutsättningar ●Intresserad ledning ●God samverkan ●Uthållighet ●Systematik

3 2. Bakgrund ●Tidigare certifikat ●Kraftsamlingsmöten Ett starkt MDH ●Medarbetarna såg inte sin del i helheten ●Medarbetarna ville ha större delaktighet och inflytande ●Kritik från revisorerna ●Uppdrag att behålla certifikaten

4 3. Processen ●Beslut om miljöledningssystem (-96) med certifikat 1999 ●Arbetsmiljöcertifikat 2006 ●Kontinuerligt förbättringsarbete ●2012 Kommittén för hållbar utveckling (HUT) ●Nytt revisionsbolag ●2013 från HUT till Kommittén för hållbara arbetsmiljö (KHA) ●Tre perspektiv Arbetsmiljö, miljö, jämlikhet ●2014 Styrsystem för hållbar arbetsmiljö beslutas ●Workshops för att implementera

5 4. Styrsystem

6 5.Övergripande Mål hållbar arbetsmiljö ●MDH ska erbjuda en arbetsmiljö fri från arbetsskador och tillbud. Målet för perioden är att identifiera och rapportera samtliga tänkbara och uppkomna arbetsskador (aj) och tillbud (oj) ●..ska ge ökade förutsättningar för engagemang och delaktighet genom att samtliga medarbetare genomgått utbildning i samverkansavtalet samt att varje arbetsplats genomför minst 8 arbetsplatsträffar per år. ●..ska effektivisera sin energianvändning för att bidra till en hållbar miljö för nuvarande och kommande generationer ●..ska minimera miljö-och klimatpåverkan från resor i tjänsten för att bidra till hållbar miljö

7 6. Övergripande mål hållbar arbetsmiljö ●..ska erbjuda en arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier ●Koppling till likabehandlingsplanens olika delar ●Högskolans lokaler och dess verksamhet ska vara tillgängliga och funktionella för medarbetare och studenter

8 7.Operativt arbete

9 8. Nästa steg ●Hållbart arbetsliv hösten 2015 ●Samtliga medarbetare ●Hälsofrämjande aktiviteter, stegtävling, fysträning 15min,fysträning 30min ●Interna tävlingar ●Föreläsningar ●Samtal

10 Tack Frågor jane.stahle@mdh.se marika.hameenniemi@mdh.se rebecka.malmgren@mdh.se


Ladda ner ppt "Från miljöledning till styrsystem för hållbar arbetsmiljö Jane P Ståhle 18 augusti 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser