Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Screening för alkohol- och drogrelaterade problem: AUDIT och DUDIT formulären Mona Andersson Östersunds kommun Lars Andersson Bergs kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Screening för alkohol- och drogrelaterade problem: AUDIT och DUDIT formulären Mona Andersson Östersunds kommun Lars Andersson Bergs kommun."— Presentationens avskrift:

1 Screening för alkohol- och drogrelaterade problem: AUDIT och DUDIT formulären Mona Andersson Östersunds kommun Lars Andersson Bergs kommun

2 Utredningsmodell Steg 1 Gallring – finns ett problem eller inte? AUDIT/ DUDIT (självrapport) Steg 2 Problem- bedömning Alcohol-E DUDIT-E (självrapport) Steg 3 Person- bedömning ASI/annat (intervju) Steg 4 Uppföljning Retest Behandling

3 Om AUDITs utformning Kort, strukturerad intervju alt självskattningsformulär Kort, strukturerad intervju alt självskattningsformulär Framtaget av alkoholforskare från flera länder på 80-talet på uppdrag av WHO Framtaget av alkoholforskare från flera länder på 80-talet på uppdrag av WHO Är avsett att identifiera personer med riskfyllt- och skadligt mönster av alkoholkonsumtion Är avsett att identifiera personer med riskfyllt- och skadligt mönster av alkoholkonsumtion Kan även predicera diagnos Kan även predicera diagnos

4 Om AUDITs utformning, forts. Snabb, billig, krävs inte mycket utbildning Snabb, billig, krävs inte mycket utbildning Följer DSM/ICD-kriterier för missbruk och beroende Följer DSM/ICD-kriterier för missbruk och beroende Skapar möjlighet att diskutera alkoholvanor, ge information/kunskap Skapar möjlighet att diskutera alkoholvanor, ge information/kunskap

5 Konsumtionsfrågor Kontrollförlust Oförmåga att fullgöra plikter " Återställare " Skuldkänslor Minnesluckor Skadligt bruk Oro från andra AUDIT utvecklades av WHO på 1980-talet och använts i många vårdsammanhang i Sverige och internationellt.

6 Standardglas, definitioner Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol 33 cl lättöl ½ standardglas 50 cl folköl1 standardglas 33 cl 4-5 procentig mellanöl/starköl1 standardglas 50 cl mellanöl/starköl Eller ”en stor stark”1½ standardglas 50 cl 7-11 procentig starköl2-3 standardglas 1 glas vin (15 cl)1 standardglas 1 flaska vin5 standardglas 4 cl starksprit (nubbe)1 standardglas 37 cl starksprit9 standardglas 75 cl starksprit 18 standardglas

7 NATIONELLA RIKTLINJER Etablera kontakt med patient/klient Identifiera problemet med AUDIT och/eller GT och CDT Män: < 7 poäng Kvinnor: < 5 poäng ALKOHOL – upptäcka, utreda, bedöma, planera, behandla och följa upp Diagnostisk bedömning av problemet och dess svårighets-grad (DSM-IV eller ICD-10)‏ 8-15 poäng 6-13 poäng 16-19 poäng 14-17 poäng >20 poäng >18 poäng Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI)‏ Några uppföljningar med AUDIT och/eller GT och CDT Minst en uppföljning med AUDIT och/eller GT och CDT Inga problem, intervention inte nödvändigt Utredning med ASI och MAPS samt personbedömning med psykologiska tester Strukturerad psykosocial behandling med t.ex. motivationsmetodik, psykodynamisk terapi, 12-stegsprogram, kognitiv beteendeterapi, och/eller par/anhörig terapi Läkemedelsbehandling med Campral, Revia och/eller Antabus Regelbunden uppföljning med ASI och MAPS och/eller GT och CDT Låg kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren Hög kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren Sammanfattning från Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) av Claudia Fahlke, Ulf Berggren & Jan Balldin (Göteborg Alcohol Research Project) AUDIT poäng? Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI)

8 DUDIT - bakgrund Parallellinstrument till AUDIT fast för droger Parallellinstrument till AUDIT fast för droger Utvecklat under 90-talet på Karolinska institutet av Anne Berman mfl Utvecklat under 90-talet på Karolinska institutet av Anne Berman mfl För identifiering av personer som har drogrelaterade problem För identifiering av personer som har drogrelaterade problem

9

10 Etablera kontakt med patient/klient Identifiera problemet med DUDIT (och/eller urinprov) DUDIT poäng? 0 poäng Inga problem, intervention inte nödvändigt 1-44 poäng All användning av narkotika (förutom läkarordinerade) är otillåtet, därför skall poäng över noll utredas vidare om det rör sig om illegalt bruk Narkotika – identifiering, bedömning, utredning, behandling och uppföljning Bedömning av problemets svårighetsgrad med DUDIT-E Diagnostisk bedömning (DSM-IV eller ICD-10) Fördjupad utredning med ASI/ADAD och MAPS samt personbedömning med psykologiska tester Narkotika är inget enhetligt fenomen. Intervention och behandling måste således anpassas till de preparat som huvudsakligen dominerar missbruket. Är abstinensbehandling angeläget? Skall behandling ske i öppenvård eller slutenvård? Val av behandlingsinsats? Fungerande behandlingar är motivationsmetodik (särskilt vid abstinensbehandling), psykodynamisk terapi, 12-stegsprogram, kognitiv beteendeterapi och/eller familjeterapi. Oavsett behandling skall den alltid innehålla en klar struktur, ha fokus på problemet och innehålla väldefinierade åtgärden. Läkemedelsbehandling kan vara angeläget, t.ex. vid missbruk av opiater. Ge alltid stöd åt de personer i den enskildes nätverk som kan understödja behandling och rehabilitering. Regelbunden uppföljning med ASI/ADAD och MAPS och/eller urinprov bör alltid göras, oavsett vilket preparat som missbrukas. Sammanfattning från Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) av Claudia Fahlke

11 Hur ska jag börja? Ladda ner AUDIT och DUDIT formulären med på www.riskbruk.se under verktygslådan, testformulär


Ladda ner ppt "Screening för alkohol- och drogrelaterade problem: AUDIT och DUDIT formulären Mona Andersson Östersunds kommun Lars Andersson Bergs kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser