Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MASTERKURS VT2015 MASTERKURS EURIPIDES. FÖRELÄSNING 1 INTRODUKTION POLISSTATEN EURIPIDES OCH DRAMA INTERSEKTIONALITET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MASTERKURS VT2015 MASTERKURS EURIPIDES. FÖRELÄSNING 1 INTRODUKTION POLISSTATEN EURIPIDES OCH DRAMA INTERSEKTIONALITET."— Presentationens avskrift:

1 MASTERKURS VT2015 MASTERKURS EURIPIDES

2 FÖRELÄSNING 1 INTRODUKTION POLISSTATEN EURIPIDES OCH DRAMA INTERSEKTIONALITET

3 INTRODUKTION SCHEMA LITTERATUR EXAMINATION- BETYG. Närvaro, inlämning, rest. PM- SLUTUPPGIFT-Valfri

4 KÄLLOR-KRITIK LITTERÄRA/IKONOGRAFISKA/ARKEOLOISKA ANDROCENTRISKA ATHENOCENTRISKA SOCIALT & POLITISKT KONSTRUERADE IDEALISERADE IDEOLOGISKA

5 Historiska perioder (fvt.) Arkaisk 700-480 Klassisk 480-330 Hellenistisk 330-30 Avgränsas av: –700 alfabetets införande –480 Perserkrigens slut –330 Alexander den Stores erövringar – 30 Ptolemeiska riket faller, romersk herravälde

6 πολιτικ ὸ νπολιτικ ὸ ν ζ ῷ ονζ ῷ ον From these things therefore it is clear that the city-state is a natural growth, and that man is by nature a political animal, and a man that is by nature and not merely by fortune citiless is either low in the scale of humanity or above it ( like the “ clanless, lawless, hearthless ” man reviled by Homer. (Arist. Pol. 1253a)

7 POLISSTATEN

8 Den historiska bakgrunden (ca 700-480 f.Kr.) Ökade kontakter med omvärlden – handel och kultur Järnframställning  – ekonomiskt överskott – slaveri  Stadsstatens uppkomst (polis, poleis) Kolonisation Hoplitarméer Alfabetets införande – litteratur (Homeros, Hesiodos) Aristokratiskt styre – skuldsatta bönder – missnöje Drakons lagar 621. – nedtecknar sedvanerätten Solons reformer 594/93. – lagar publiceras, skuldslaveri avskaffas (seisachteia), timokrati införs Tyrannvälden – Peisistratiderna i Athen, större delen av perioden 561-510. Demokrati införs under 500-talet i minst 17 olika poleis – däribland Athen, som inte var först

9 Exempel på källor till demokratin Arkeologiska – byggnadsstrukturer (administrativa byggnader och platser), artefakter, t.ex. ostraka, kleroteria) Litterära – historiker, rättegångstal, komedi, filosofi, etc. Numismatiska – mynt Epigrafiska – stor och viktig källkategori, inte minst i hellenistisk tid (lagar, folkförsamlingsbeslut)

10 Drakons lagar – tradition eller historia? 621 f.Kr. Sedvanerätten nedtecknas på trätavlor Skiljer mellan mord och dråp (oavsiktligt) Dödsstraff för många mindre förseelser Lagar ”skrivna i blod” enligt Plutarchos Samhället tar över rättsskipandet i större utsträckning; hindra ven- dettor Enklare folkförsamling Råd om 400 Themis

11 SOLON, KLASS OCH STATUS, EGENDOMSINDELNING In the second place, wishing to leave all the magistracies in the hands of the well-to- do, as they were, but to give the common people a share in the rest of the government, of which they had hitherto been deprived, Solon made an appraisement of the property of the citizens. 1 Those who enjoyed a yearly increase of five hundred measures (wet and dry), he placed in the first class, and called them Pentakosiomedimnoi; the second class was composed of those who were able to keep a horse, or had a yearly increase of three hundred measures, and they were called Hippada Telountes, since they paid a Knight's tax; the members of the third class, whose yearly increase amounted to two hundred measures (wet and dry together), were called Zeugitai. All the rest were called Thetes, they were not allowed to hold any office, but took part in the administration only as members of the assembly and as jurors. This last privilege seemed at first of no moment, but afterwards proved to be of the very highest importance, since most disputes finally came into the hands of these jurors. For even in cases which Solon assigned to the magistrates for decision, he allowed also an appeal to a popular court when any one desired it. (Plut. 18.1-2) 1

12 Solons reformer 594/93 f.Kr. Lagar revideras, publiceras, offentliggörs Skuldslaveriet avskaffas (seisachteia) Konfiskering och omfördelning av jord Attika delas in i 4 fylen (stammar) – administrativa enheter – baserade på släktskap Timokrati, 4 förmögenhetsklasser införs –Pentakosiomedimnoi –Hippeis –Zeugitai –Thetes Folkförsamling (alla) Folkråd 400 (ej Thetes) 9 arkonter (de två högsta förmögenhetsklasserna) Folkdomstolar (alla)

13 Demokrati under klassisk tid, Athen Kleisthenes administrativa reformer i Athen ca 508 med syfte att bryta aristokratiska band, 10 nya fylen ersatte de 4 gamla Trittyer som var 30 stycken fördelade på 10 stad, 10 land, 10 kust. Fyle (eng. tribe)10 stycken, varje fyle bestod av tre trittyer – en stad, en land, en kust. Konsekvens? Deme den minsta enheten. Vid mitten av 400-talet fanns ca 150. Medborgarna och bofasta utlänningar var registrerade i sitt respektive deme. Lokalt självstyre med folkförsamling, kult etc.

14 30 trittyer – 10 land, 10 kust, 10 stad

15 Definition av demokrati enligt Aristoteles (Pol. 1317b17-40): –alla väljer ledare bland alla –alla turas om att styra –ämbetsmän väljs genom lottning –att inneha ämbete är inte beroende av förmögenhet –mandatperioderna är korta och kan bara innehas en eller två gånger av samma person –alla är folkdomare, valda bland alla och dömande i alla sorters fall –folksamlingen har den suveräna makten i alla frågor –betalning för politiska tjänster

16 Grundstenar i grekisk demokrati Folkförsamling (ekklesia) Råd (boule) Ämbetsmän (korta mandatperioder) Folkdomstolar (stora) Cirkulation (frekventa byten på viktiga poster) Offentlighet (kungörelser)

17 Befolkningsgrupper Medborgare- A: politiskt aktiva män över 20 år, krav att fadern medborgare. Under vissa perioder krävdes att båda föräldrarna skulle vara medborgare (även farföräldrar). B: medborgarkvinnor. Metoiker – fria bofasta innevånare från andra stater, vissa juridiska, men inga politiska rättigheter. Slavar – användningen ökade med tiden, vissa gör kopplingar mellan slaveri och demokrati

18 Stadens element ex. Priene Stadsmur Agora Administration Tempel Bostadshus Gymnasion Teater Brunnar Marknad

19

20

21 Demokratins praktik Skyddsfunktioner (1) Ostrakism (ostrakon, pl. ostraka – lerskärva) genom omröstning kunde folkför- samlingen årligen besluta om en 10- årig landsförvisning av personer man ansåg vara farliga för demokratin. 417 fvt. sista. 6000 mötesdeltagare krävdes.

22 Demokratins praktik Skyddsfunktioner (2) Graphe paranomon innebar att ett förslag eller beslut i folkförsamlingen som man ansåg stred mot den existerande lagen kunde tas under omprövning. Eisangelia offentlig process vid högförräderi, landsförräderi och korruption, användes ffa mot strategerna, fällande dom medförde dödsstraff. Dokimasia prövning av en blivande ämbetsman i domstol. Euthyne räkenskapskontroll av en avgående ämbetsman i en annan domstol.

23 EURPIDES OCH DRAMA EURIPIDES 484- 406

24 TEATERN

25 INTERSEKTIONALITET

26 VAD ÄR INTERSEKTIONALITET? BEGREPPET- BAKGRUND I ’BLACK FEMINISM’ ANTIRASISTISK FEMINISM, --- ANALYTISKT VERKTYG; STUDERAR MULTIPLA OJÄMLIKHETER SOM SKAPAS GENOM SÄRSKILJANDE OCH RANGORDNING. HUR KOPPLAS MAKT/OJÄMLIKHET TILL IDENTITETER SÅSOM KÖN/ÅLDER/ETNICITET/SEXUALITET/KLASS/FUNKTION/MODERSKAP ETC? MAKTUTÖVANDE= MANLIGT OCH KVINNLIGT MARGINALISERING

27 OIKOS- IKONOGRAFISKA IDEAL MARRIAGE IDEAL WOMEN

28 FÅN BÖRJAN VAR… LITTERÄRA KÄLLOR

29 Ung, vacker och åtråvärd! Hesiodos Pandora en främling PANDORA genos gynaikon KÖN-ÅLDER-SEXUALITET-ETNICITET

30 Homer, OD 1..59. ff. social mapping Nay, go to thy chamber, and busy thyself with thine own tasks, the loom and the distaff, and bid thy handmaids ply their tasks; but speech shall be for men, for all, but most of all for me; since mine is the authority in the house.” [360] She then, seized with wonder, went back to her chamber, for she laid to heart the wise saying of her son. Up to her upper chamber she went with her handmaids, and then bewailed Odysseus, her dear husband until flashing-eyed Athena cast sweet sleep upon her eyelids.

31 HESIODOS – KONTROLL ÅLDER/KÖN/SEXUALITET Bring home a wife to your house when you are of the right age, while you are not far short of thirty years nor much above; this is the right age for marriage. Let your wife have been grown up four years, and marry her in the fifth. Marry a maiden, so that you can teach her careful ways, [700] and especially marry one who lives near you, but look well about you and see that your marriage will not be a joke to your neighbors. For a man wins nothing better than a good wife, and, again, nothing worse than a bad one, a greedy soul who [705] roasts her man without fire, strong though he may be, and brings him to a raw 1 old age. 1 Work and Days

32 XENOPHON- KONTROLL ÅLDER/KÖN/SEXUALITET She was not yet fifteen when she came to me and had spent her previous years under careful supervision so that she might see and hear and speak as little as possible’ VII. 5-6.

33 ARISTOTLES ECONOMICS 1. 1344a. As regards the intercourse of marriage, wives should neither importune their husbands, nor be restless in their absence; but a man should accustom his wife to be content whether he is at home or away. Good also is the advice of Hesiod: “ Take thee a maiden to wife, and teach her ways of discretion. ”

34 HEISODOS- RUMSLIGT/SPATIAL W and D. And it does not blow through the tender maiden [520] who stays indoors with her dear mother, unlearned as yet in the works of golden Aphrodite, and who washes her soft body and anoints herself with oil and lies down in an inner room within the house,775

35 XENOFON OIK. I also showed her the women’s quarters, separated from the men’s quarters by a bolted door, so that nothing would be removed from them that should not be, and so that slaves would not breed without our permission. IX.5- 6.

36 SPACE AND IDENTITY THE OIKOS-INSIDE ANDRONANDRON

37 SPACE AND IDENTITY THE POLIS-OUTSIDE

38 RUMSLIGT LYSIAS. Against Simon [3.6] Hearing that the boy was at my house, he came there at night in a drunken state, broke down the doors, and entered the women's rooms: within were my sister and my nieces, whose lives have been so well-ordered that they are ashamed to be seen even by their kinsmen 1 1

39 TACK FÖR IDAG! NÄSTA TRÄFF, 23/1 SGS-ÖVNING. GRUPP 1. KL.11-12 GRUPP 1. KL. 13-14. RUM 4-2045 SEMINARIUM 2/2, 13.15-16.00, RUM 2-2033


Ladda ner ppt "MASTERKURS VT2015 MASTERKURS EURIPIDES. FÖRELÄSNING 1 INTRODUKTION POLISSTATEN EURIPIDES OCH DRAMA INTERSEKTIONALITET."

Liknande presentationer


Google-annonser