Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

26th European Photovoltaic Solar Energy Conference 5–9 september 2011 Konferensbevakning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "26th European Photovoltaic Solar Energy Conference 5–9 september 2011 Konferensbevakning."— Presentationens avskrift:

1 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference 5–9 september 2011 Konferensbevakning

2 2016-09-26 2 Om konferensen 26th EU- PVSEC Över 4000 konferensdeltagare Över 300 muntliga presentationer Fler än 1200 postrar Mässa med över 1000 utställare och 40 000 besökare Åtta deltagare från Sverige varav 4 från Uppsala universitet

3 2016-09-26 3 Bevakningens syfte och avgränsningar Sammanfatta de viktigaste resultaten och intrycken från sessioner om system och marknader: –Components for PV systems (4) –PV systems (5.1, 5.2) –PV taking off: Large-scale development (6.1-6.4)

4 2016-09-26 4 Slutsatser Marknaderna för solcellssystem och den kumulativa installerade effekten har de senaste åren utvecklats snabbare än även de mest optimistiska scenarierna har förutsett. Detta har lett till en diskussion om nya utmaningar, framför allt systemfrågor, och uppdatering av tidigare mål för forskning och utveckling.

5 2016-09-26 5 Slutsatser Att betrakta solel som något som måste pressas in i systemet med inmatningstariffer börjar i framför allt Tyskland ge vika för en syn på solelen som en hörnsten i kraftsystemet tillsammans med vindkraft och konventionell kraft. För att utbyggnaden ska kunna fortsätta krävs att solelen blir mer flexibel och kan bidra i högre utsträckning som en aktiv komponent i kraftsystemet.

6 2016-09-26 6 Slutsatser En mycket viktig forskningsfråga gäller därför kraftsystemets drift och balanshållning med stora mängder fluktuerande solelproduktion och hur systemstödjande funktioner hos växelriktare kan utvecklas och utnyttjas för att öka och underlätta högre utbyggnadsgrader av solel i elnäten. Ökat intresse för s.k. egenkonsumtion av solel. Även optimering av lokal konsumtion via laddning av elbilar är ett område som får ökat utrymme. Mer forskning behövs för att avgöra potentialen och systemnyttan av sådan egenkonsumtion.


Ladda ner ppt "26th European Photovoltaic Solar Energy Conference 5–9 september 2011 Konferensbevakning."

Liknande presentationer


Google-annonser