Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisering av markanvändningen ur ett större områdesperspektiv Jari Leivo Planläggningschef Kauhava stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisering av markanvändningen ur ett större områdesperspektiv Jari Leivo Planläggningschef Kauhava stad."— Presentationens avskrift:

1 Organisering av markanvändningen ur ett större områdesperspektiv Jari Leivo Planläggningschef Kauhava stad

2 Markanvändnings- och bygglagen: 4 § ” För att reglera och styra områdesan- vändningen inom en kommun utarbetas generalplaner och detaljplaner. I general- planen anges huvuddragen för områdes- användningen i kommunen.” De riksomfattande målen för områdes- användningen Landskapsplanering

3 Målen för områdesplaneringen (MBL 5§) trygghet, hälsa, trivsel ekonomisk samhällsstruktur förutsättningar för bostadsproduktion kultur- och naturvärden, miljövård näringslivets verksamhetsbetingelser tillgången till service trafikfrågor

4 Organisering av markanvändningen på allmän nivå Markpolitik Generalplan Gemensam generalplan för flera kommuner eller: Strategisk plan för områdesanvädningen?

5 Kompetensbehov och den verkliga situationen i kommunen MBL 20 §: En kommun vars invånarantal överstiger 6 000, skall ha en planläggare som har den behörighet som skötseln av kommunens planläggningsuppgifter förutsätter. Planläggaren kan också vara gemensam för flera kommuner. Kommunen kan också med stöd av ett avtal låta en planläggare anställd hos en annan kommun eller hos en samkommun sköta uppgiften. Vederbörande ministerium kan av särskilda skäl för viss tid bevilja kommunen undantag från förpliktelsen enligt 2 mom.

6 Kompetensbehov och den verkliga situationen i kommunen fastighetsjuridiska frågor arkitektplanering samhällsbyggande geografisk informationskompetens andra miljöjuridiska frågor

7 Planläggaren Strategisk plan för områdesanvändning Markpolitik Generalplaner Geografisk information Arkitekt- planering Fastighets- bildning Miljövård Byggnadstillsyn Samhälls- byggande Näringslivet Kommunalt beslutsfattande Markägarna Myndigheter Andra intressegrupper L A G S T I F T N I N G

8 Identifiering av krav på och resurser för markanvändning Resurser enligt kraven yrkeskunnig personal ”vi har ju klarat oss förut!”

9 Tack! ”I`m worried about Jenkins. He keeps muttering today Bickerford, tomorrow the world…”

10 Kauhava stad Planläggnings- och mätningsbyrån Päämajantie 6 62375 Ylihärmä www.kauhava.fi kaavoitus@kauhava.fi


Ladda ner ppt "Organisering av markanvändningen ur ett större områdesperspektiv Jari Leivo Planläggningschef Kauhava stad."

Liknande presentationer


Google-annonser