Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anställningsavtal Uppdragskontrakt. Arbetstimmar Arbetstimmar heltid 100% 1799 totalt per år varav: 439 h förtroendetid 1360 h reglerad tid 104 kompetensutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anställningsavtal Uppdragskontrakt. Arbetstimmar Arbetstimmar heltid 100% 1799 totalt per år varav: 439 h förtroendetid 1360 h reglerad tid 104 kompetensutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Anställningsavtal Uppdragskontrakt

2 Arbetstimmar Arbetstimmar heltid 100% 1799 totalt per år varav: 439 h förtroendetid 1360 h reglerad tid 104 kompetensutveckling 700 h undervisning 43 arbetsveckor/år 9 v semester

3 Reglerad arbetstid – 660h motsvarar 16v heltid/år. Den reglerade arbetstiden avser sådan arbetstid vars förläggning arbetsgivaren och arbetstagare fattar beslut om. Denna tid är 1360 timmar för en heltidsanställd lärare. Syftet med reglerad arbetstid är att ange en tidsmässig ram inom vilken lärarens arbetsuppgifter ska rymmas utöver de uppgifter som läraren fullgör inom sin förtroendearbetstid. 700h undervisning samt 660h övrigt= 1360 h

4 Vad innebär reglerad arbetstid Medverkan i utvecklings- och läroplansarbete Kompetensutveckling Planering av verksamheten ur ett helhetsperspektiv Samverkan (i arbetslag, med ledning, myndigheter, annan personal, mm) Utvärderingar Medverka på öppet hus, föreställningar, happenings Informationsmöten Marknadsföring – på bästa sätt medverka till att sprida företagets marknadspolicy Administration (schemaläggning, beställning, inköp, elevuppgifter, betygsadministration mm) Audition Handledning av andra lärare, prao, mentorer mm Samordning (ämnes- och avdelningsarbete, samverkan med föräldrar)

5 Egen planering och förberedelser av lektioner Läxhjälp Rättning av prov Betygssättning - omdöme Mentorskap till eleverna Rådtid till eleverna Föräldramöten Viktigt: skolledningen kan begära omprioriteringar utifrån skolans behov. Alla arbetsuppgifter ska bidra till att nå företagets mål.

6 Förtroendetid 439h/år (=11v heltid/år Skillnaden mellan reglerad tid och förtroendearbetstid innebär att den del av årsarbetstiden som överstiger 1360 timmar utgör Förtroendearbetstid. Begreppet förtroendearbetstid syftar på; "sådan arbetstid över vilken arbetstagare har förtroendet att själv disponera”. Förtroendearbetstid avser i första hand för- och efterarbete. Inom förtroendearbetstiden kan även rymmas spontana elev- och föräldrakontakter samt tid för egen utveckling. Den enskilde läraren har förtroendet att själv förlägga och disponera den tid som avser förtroendearbetstiden. Det finns heller ingen rapporteringsskyldighet till skolledning. Det är dock viktigt att inbegripa förtroendearbetstiden i dialogen mellan lärare/rektor.

7 Anställningsavtal andra arbetsgivare Andra orter, undervisningstid = ett spann mellan 840h – 920h/år

8 Ett uppdragskontrakt på BA i Umeå ska innebära minst 50% uppdragsundervisning, vilket innebär undervisning som innebär merarbete i form av betygssättning, utvecklingssamtal med elever, mer planeringsarbete etc. Många av er ligger i dag på uppdrag trots att ni egentligen undervisar under cirkelledaravtalet. Cirkelledaravtalet är 1080 undervisningstimmar/år. (810h/år). Självklart ska vi kämpa för att få behålla 700h undervisning men det krävs en översyn hur de administrativa timmar ska utnyttjas på bästa sätt. Uppdragskontrakt

9 Timlön utöver sitt kontrakt Timlön utöver sitt kontrakt räknas ut enligt följande; Månadslön x 12 (mån) delat på 1799 (årsarbetstiden på heltid) x 2.

10


Ladda ner ppt "Anställningsavtal Uppdragskontrakt. Arbetstimmar Arbetstimmar heltid 100% 1799 totalt per år varav: 439 h förtroendetid 1360 h reglerad tid 104 kompetensutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser