Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖRÄTTSLIGA REFLEKTIONER Miljörättsdagen den 6 november 2014 Jan Darpö Juridicum/Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖRÄTTSLIGA REFLEKTIONER Miljörättsdagen den 6 november 2014 Jan Darpö Juridicum/Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 MILJÖRÄTTSLIGA REFLEKTIONER Miljörättsdagen den 6 november 2014 Jan Darpö Juridicum/Uppsala universitet

2 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Utblickar… IPCC 2014 – Det är ytterst sannolikt, eller minst 95 procent säkert, att människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till den globala uppvärmningen. … USA: Ökad produktion av fossila bränslen (fracking), starkare reglering av växthusgaser (o fracking), fossil fuel divestment movement… Kina: Miljöskyddslag av modernt snitt, 360 miljödomstolar, A2J (civil suit), kampen för luftkvaliteten….

3 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se …och Europa… 7:e EAP till 2020 Att leva gott inom planetens gränser: Bevara naturkapitalet, förbättra resurseffektivitet o grön ekonomi, skydda mot miljöbelastning  Förbättra genomförandet  Förbättra informationen  Förbättra miljöinvesteringarna  Miljöintegration… Kommissionens rekommendation (22/1-14) om (2014/70/EU), om fracking  ===  EPs och rådets förordning (EU) nr 598/2014 om buller vid flygplatser…

4 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Mötet mellan USA & EU… Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP  Ökad handel, ökad välstånd (bilar, läkemedel, jordbruk, finansiella tjänster)…  Förbättrad konkurrenskraft vs övriga världen…  ===   Arbetsvillkor, konsumentskydd, organisation av offentlig sektor…  GMO, kemikalier…  Minskad finansiell reglering (Dodd-Frank Act, nätkontroll)…  Den ekonomiska effekt…

5 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se ISDS Investor-State Dispute Settlements ”Enable US companies investing in Europe to challenge EU governments directly at private international tribunals, whenever they find that changes in law in the area of public health, consumer, environmental or social protection interfere with their profits. EU companies investing abroad would have the same privilege in the US” Corporate Europe Observatory

6 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se ISDS Bristen på rättssäkerhetsgarantier Internationell panel av medlare, kan besluta om kompensation, tvingande (NYC)…  Stängda sammanträden…  Ledamöterna är bolagsjurister eller knutna till dessa intressen…  Ingen talerätt, ingen klagorätt…  Sekreta utslag (UNCITRAL)…  Ingripanden i demokratiska beslut o domstolsutslag

7 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Utslag... Vattenfall v. Germany I (2009): Tillstånd till bortledning av vatten, Vattenfall menade bröt mot EECh, ö-k om anpassning av kraven… Methanex v. U.S. (2005): Kanadensiskt företag, förbud i CA mot MTBE, avvisades… Compania del Desarrollo de Santa Elena v. Costa Rica (2000): Expropriation för naturreservat, ensidig ekonomisk analys… Metalclad Corp. v. Mexico (2000): Kommun som vägrade lokaliseringen av avfallsdeponi för farligt avfall…

8 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Pågående… Vattenfall v. Germany II: … Lone Pine Resources v. Canada: Oil and gas company's $250 million claim under NAFTA Chapter 11, arising out of Quebec's moratorium on hydraulic fracturing (“fracking”)… Pac Rim Cayman v. El Salvador: Dispute arising out of the government's refusal to issue a permit for a gold mine… Chevron Corp. and Texaco Co. v. Ecuador: Arbitration claim arising from a successful lawsuit in Ecuadorian courts in which the plaintiffs - indigenous residents of the Amazon—obtained a nine billion dollar judgment against Chevron for contamination caused by Chevron's and Texaco's oil extraction activities… Emily Stein (UU): Indirect Expropriation or Legitimate Government Regulation?

9 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se ”Regulatory chill”

10 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Inblickar… Vargjakten: Artikel 16.1.e AHD: - För att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i bilaga 4 i en begränsad mängd som fastställs av de behöriga nationella myndigheterna. C-128/09 Boxus, para 57: ”för det fall en sådan lagstiftning inte kan prövas på det sätt och i den omfattning som anges ovan åligger det samtliga nationella domstolar att inom ramen för sin behörighet utöva den i den föregående strecksatsen nämnda kontrollen och i förekommande fall därvid komma till slutsatsen att de ska underlåta att tillämpa den aktuella lagstiftningen”

11 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Inblickar… Vattendebatten… Ärna (HFD 2014-10-28; 7891-13) Änok (HFD 2014 ref. 8)…

12 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Karin & Susannes glädje… NJA 2013 s. 613 Bunge (SvJT) Botnia-banan, dvs RÅ 2004 ref. 108 resp. RÅ 2008 ref. 89 (  HFD 2011 not. 26) –> ECtHR 2014-09-26 (29878/09) Karin Andersson et al v. Sweden (p70): The fact remains, however, that the applicants were not able, at any time of the domestic proceedings, to obtain a full judicial review of the authorities’ decisions, including the question whether the location of the railway infringed their rights as property owners.

13 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se Gruvan i Rönnbäcken… HFD 2014-10-29; 7425-12 Rönnbäcken  Nickelgruva i Rönnbäcken – Vapstens sameby  FNs rasdiskrimineringskommittee, DOs kritik Klart att gruvdriften medför påtagliga negativa effekter Går inte att göra en säker bedömning av möjligheterna till fortsatt renskötesel i området, inte ställts villkor Förutsatt att MMD kan kräva kraftfulla skadebegränsande åtgärder…

14 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se De små stegens tyranni..? Regeringens beslut i koncessionsfrågan bygger på bedömningen att sådana kraftfulla skadebegränsande åtgärder kan vidtas att samebyn inte tvingas upphöra med sin rensköteselrätt. Denna bedömning kan, enligt HFDs mening, inte sägas ha sådana brister att regeringsbeslutet bör upphävas på den grunden.

15 Jan Darpö 2014-11-06 Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se ….och slutligen… TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN..! jan.darpo@jur.uu.se www.jandarpo.se


Ladda ner ppt "MILJÖRÄTTSLIGA REFLEKTIONER Miljörättsdagen den 6 november 2014 Jan Darpö Juridicum/Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser