Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade."— Presentationens avskrift:

1 - En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys

2 Vad kan man ha LCA till? BeslutsfattareBeslutssituation, startegisk planering, kapitalinvestering... Myndighet Beslut om styrmedel ex krav på återvinning Företag Processval Val av råvara Val av leverantör Produktutveckling Aktivitet KonsumentVal av produkt

3

4

5 LCA är oftast jämförande analyser 1. Jämförelse av två likvärdiga produkter/system System 2 System 1 System 1 har signifikant högre bidrag till - växthuseffekten - försurning - övergödning 2. Identifikation av ”hot-spots” Resurser Mindre än 5% Produktion mer än 80% Konsumtion mindre än 5% Avfallshantering mindre än 10%

6

7

8

9

10

11

12 Ex på beräkning av inventeringsdata för en lastbilstransport: 1500 kg stål/funktionell enhet skall transporteras 200 km med lastbil. Medelemissionen för lastbil i fjärrtrafik är 48 g CO 2 /ton km 0,77 g No x / ton km. För en lastbil med nyttolastkapacitet av 40 ton där emissioner från förbränning i motorn och framställning av bränslet är inkluderat. Fyllnadsgrad 70% Lastbilen anses vara lastad med andra produkter på returresan och inkluderas därför inte. Miljöpåverkan vid lastbilsproduktion inkluderas ej. Rydh, Lindahl och Tingström 2008 Användbar site för data på miljöpåverkan för transporter: www. ntm.a.se

13

14

15

16 Styrkor och svagheter med LCA -Identifiera dominanta påverkanskategorier -Identifiera dominanta delar av livscykeln -Identifiera kunskapsluckor -Se skillnader mellan systemen - svårt vara fullständig (praktiskt och ekonomiskt) - Dataluckor och osäkerheter - Resultaten beror av olika faktorer (systemgränsdragning, känslig för indata) Styrkor Svagheter

17


Ladda ner ppt "- En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade."

Liknande presentationer


Google-annonser