Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bidrag och stipendier NLL Kultur och utbildning. Bidrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bidrag och stipendier NLL Kultur och utbildning. Bidrag."— Presentationens avskrift:

1 Bidrag och stipendier NLL Kultur och utbildning

2 Bidrag

3 Allmänna villkor - Kulturplanens mål styr (infrastruktur, utveckling, barn och unga, konstnärlig kvalitet, nationella minoriteter, kultur och hälsa) - Ska ha länsperspektiv - Mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och genusperspektiv - Får ej vara del av elevprojekt eller ordinarie undervisning - Digital ansökning via nll.se/kultur (medel ska sökas i god tid) - Beviljade medel som ej rekvirerats 31 maj nästkommande år utbetalas ej - Alkohol- och drogfritt

4 Projektbidrag - Länsperspektiv - Medfinansiär måste finnas - F- eller FA-skattesedel - Ansökan (budget, projektbeskrivning och tidsplan) - Ej till investeringar, tryckkostnader eller studieresor - Slutredovisning inom tre månader - Manusbearbetning för förlag, max 20 000 kr - Nytt 2016 (tre beredningstillfällen + referensgrupp)

5 Januari Februari 15/2 deadline MarsApril Maj 15/5 deadline JuniJuli Augusti September Oktober 15 /10 deadline November December

6 Utomlänsutställningar - För yrkesverksamma konstnärer (KRO högskoleutb. eller fem års yrkeserfarenhet) - Till transport, resa, frakt och övriga omkostnader (logi etc.) - F- eller FA-skattesedel - Kan erhållas max två gånger per år - Inbjudan från erkänt galleri - Max 8 500 kr inom Sverige, max 15 000 kr utomlands - Varav max 2000 kr till övriga omkostnader - B ehandlas fyra gånger/år: februari, juni, september och december

7 Verksamhetsbidrag - Folkbildning (distriktsstudieförbund, folkhögskolor) - Länsövergripande organisationer (Kultur och fritid, pensionärsorganisationer, landstingskompletterande) - Interkommunal ersättning (Folkhögskolor) - Deadline ansökan 15 april

8 Turnéstöd - Dans och teater via Dans i Nord, Riksteatern Norrbotten - Turnékostnader (resor, logi och traktamente) - Teater- och musik med slutna avtal - Barn och unga prioriteras - Minst tre kommuner i Norrbotten - Söks minst två månader innan turnéstart

9 Snabba ryck - Arrangörsstöd för 15-25 år - Max 5000 kr - Stöd från kommun - Drogfritt

10 Kultur och hälsa - Kultur inom vård, omsorg, rehabilitering och i förebyggande och hälsofrämjande syfte - Förankrade hos medverkande aktörer och präglas av en aktiv medverkan bland personal och deltagare - Allmänna villkor och villkor för projektbidrag gäller (se ovan)

11 Folkbildande folkhälsobidrag -Ska stärka det förebyggande arbete som kan ske genom folkbildande insatser -Kan sökas av: föreningar, organisationer, bildningsförbund, kommuner eller liknande, dock ej privatpersoner -Kost, fysisk aktivitet, övervikt, tobak, droger, alkohol, sexualitet, reproduktiv hälsa och våld i nära relationer -Ska vara förankrade hos folkhälsoråd eller motsvarande -Kan sökas löpande under innevarande budgetår

12 Stipendier

13 Rubus Arcticus - För konstnärer med norrbottnisk anknytning (dans, bild- och formkonst, film, foto, litteratur, musik, teater samt övriga konstnärliga uttryck) - Till personlig utveckling - Söks personligen - 100 000 kr - Arbetsprover (frivilligt) - Deadline 1 september - Jury

14 Heders- och förtjänststipendiet För mångårig, värdefull insats för Norrbottens kulturliv 50 000 kr Söks personligen eller nomineras

15 Idrottsstipendiet Nomineras av Norrbottens Idrottsförbund 50 000 kr Idrottsledarstipendiet Nomineras av Norrbottens Idrottsförbund 30 000 kr

16 Att tänka på… - Vilken bidragstyp passar min idé/mitt projekt? - Formulera sig strukturerat och utförligt - Skriv hur projektet ska dokumenteras - Varför behövs just mitt projekt i Norrbotten, vad är unikt? - Ansökan görs i ansökningsportalen - Ansökan ska vara fullständig, kom ihåg budget - Var tydlig och konkret - Regelverk på nll.se/kultur - Ring eller e-posta oss om ni har frågor! Annika Hansson Sofia Mörtlund Telefon: 0920-28 42 40 Telefon: 0920-28 40 07 E-post: annika.hansson@nll.se E-post: sofia.mortlund@nll.seannika.hansson@nll.sesofia.mortlund@nll.se


Ladda ner ppt "Bidrag och stipendier NLL Kultur och utbildning. Bidrag."

Liknande presentationer


Google-annonser