Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålstyrd tillsyn på kommunal nivå En intervjustudie om några kommuners erfarenheter Martina Norberg Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålstyrd tillsyn på kommunal nivå En intervjustudie om några kommuners erfarenheter Martina Norberg Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet."— Presentationens avskrift:

1 Miljömålstyrd tillsyn på kommunal nivå En intervjustudie om några kommuners erfarenheter Martina Norberg Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet

2 Bakgrund 16 miljökvalitetsmålen Miljöbalken Miljötillsynen Naturvårdsverkets TIM- modell

3 Syfte Att studera hur målstyrd miljötillsyn fungerar i praktiken på kommunal nivå.

4 4 Frågeställningar Hur har det fungerat att implementera miljökvalitetsmålen i tillsynsplaneringen? Hur upplever inspektörerna arbetssättet med målstyrning i tillsynen genom TIM-modellen? Vilka fördelar och nackdelar ser inspektörerna att det finns med TIM- modellen? Hur kan TIM-modellen förbättras eller utvecklas, enligt inspektörerna? Hur ser den framtida miljötillsynen ut? Hur ser inspektörerna på den miljörättsliga biten av målstyrd tillsyn?

5 5 Metod & analys Kvalitativa intervjuer med 7 st inspektörer och miljöchefer vid kommuner som arbetar med målstyrd tillsyn och/eller TIM-modellen. Resultatet analyserades ur tre perspektiv; målstyrning, miljömål, rättsvetenskapligt

6 6 Slutsatser Generellt sett verkar TIM-modellen fungera bra som målstyrningsverktyg för tillsynsplaneringen och många av målstyrningens fördelar syns i resultatet. En generell målstyrningsmodell inom alla tillsynsområden borde gynna tillsynsplaneringen och även miljömålen, då det kan vara lättare att införa ett system med istället för flera olika.

7 7 TIM-modellen som utgångspunkt Det krävs stor arbetsinsats i början, men arbetet blir lättare med tiden. Arbetet med målstyrd tillsyn bör ses som en investering som resulterar i effektivare tillsynsarbete. Ledningens engagemang och stöd är väldigt viktigt för framgångsrik målstyrd tillsyn.

8 8 Fördelar med TIM-modellen Det blir tydligare prioritering och bättre planering. Resurserna styrs till specifika insatser som upplevs ge mer miljönytta. Ger bättre underlag, stöd för prioriteringar och tydligare arbetsfördelning. Det blir mer arbetsglädje då medarbetarna vet vad de arbetar mot och har tydliga mål.

9 9 Nackdelar - svårigheter Svårt att se nackdelar med modellen Kan vara lite omständig och behöver förenklas Modellen endast ger en grov bild av verkligheten Visar inte lika tydligt på underbemanning, men tydliggör hur mycket som måste bortprioriteras

10 10 Viktning = svår? Viktningen upplevdes som svår. Underlätta genom grupparbete för gemensam förståelse En arbetsledare medverkar i alla grupper för att bedömningarna ska göras på likartade sätt. Skriva ner grunden för bedömningarna

11 11 Erfarenhetsutbyte Erfarna kommuner kan agera som stöd åt de kommuner som vill börja använda modellen för målstyrd tillsyn. Nätverksträffar och utökat samarbete mellan kommuner är viktigt för kunskapsöverföring. Vägledning från centrala myndigheter

12 12 Riskvärdering Riskvärderingens potential för tillsynens bedömningar Riskerna i samband med trenden vid viktningen Riskklassificering kan eventuellt även användas vid anpassning av taxor och avgifter.

13 Tack!


Ladda ner ppt "Miljömålstyrd tillsyn på kommunal nivå En intervjustudie om några kommuners erfarenheter Martina Norberg Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser