Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för Hållbar Utveckling - anställningsbarhet, bildning eller irrvägar? Peter Aspengren Jöran Rehn Jan Stockfors Workshop vid NU2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för Hållbar Utveckling - anställningsbarhet, bildning eller irrvägar? Peter Aspengren Jöran Rehn Jan Stockfors Workshop vid NU2012."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för Hållbar Utveckling - anställningsbarhet, bildning eller irrvägar? Peter Aspengren Jöran Rehn Jan Stockfors Workshop vid NU2012

2 Utbildning för Hållbar Utveckling - anställningsbarhet, bildning eller irrvägar? SYFTE: Att undersöka hur våra utbildningar kan bidra till hållbar utveckling och rymma det oförutsägbara, helhetsskapande lärande som vi kan kalla bildning – samtidigt som vi ger samhället de specialister det behöver

3 Hur tänker du?  Vad är hållbar utveckling?  Vad är bildning?

4 Hållbar utveckling

5 Från Miljö till Hållbar utveckling  Från natur till samhälle  Från det lokala till det globala  Från symptombehandling till (ifrågasättande) problemlösning

6 Från Miljöundervisning till UHU 1.Faktabaserad miljöundervisning 2.Normerande miljöundervisning 3.Utbildning för hållbar utveckling

7 Definition av Hållbar utveckling (Sustainable development)  ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”  Från Brundtlandkommissionens arbete “Our Common Future”, 1987

8 Vad upplever du som det mest akuta hotet mot en hållbar utveckling?  Beskriv hotet kortfattat på lappen och sätt fast den i triangeln där du tycker problemet hör hemma… Socialt Ekonomiskt Ekologiskt

9 Vad krävs för att avvärja hotet och åstadkomma en mer hållbar utveckling ?  Skriv en ny lapp med lösning och placera i triangeln… Jämför! Socialt Ekonomiskt Ekologiskt

10 Olika illustrationer av de tre dimensionerna = olika perspektiv…. "the simultaneous pursuit of economic prosperity, environmental quality and social equity” "improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting eco-systems." Sustainable development means…

11 Etiska perspektiv -Antropocentrisk -Biocentrisk -Ekocentrisk (fr Kerstin Anderssons bok ”Naturens värde och hållbar utveckling”, s.12)

12 Utbildning för hållbar utveckling - förutsätter och stimulerar  Tvärvetenskap  Kritiskt och kreativt tänkande  Bildning ? Över gränserna: Om CEMUS utbildning för förändring, 2010

13 Bildning Ekonomisk Ekologisk Social

14 Begreppet bildning  Den fria resan  Kanon  Perspektiv och kritiskt förhållningssätt

15 Spänningsfält

16 Wuppertalprismat Institutionell dimension Social dimension Miljö dimension Ekonomisk dimension Fördelning av bördan Omsorg Rättvisa Effektivitet – hushållning Tillgång Demokrati Source: The Wuppertal Institute, http://www.foeeurope.org

17 Wuppertalprismat Institutionell dimension Social dimension Miljö dimension Ekonomisk dimension Fördelning av bördan Omsorg Rättvisa Effektivitet – hushållning Tillgång Demokrati REGLERING AV SYSTEMET VIA POLITISK ORGANISATION

18 Hållbarhet  Gränssnitt, interaktion och ömsesidigt beroende mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga områden  Den politiska sfären har rollen som "domare" som medlar i förhållande till de olika - och ofta oförenliga- anspråk som ensidigt gjorts av aktörerna i det sociala och ekonomiska områdena och med hänsyn till de övriga sfärerna (inklusive miljöområdet).

19 Prismadiskussion  Var i prismat finns ditt ämne idag?  Hur kan din undervisning göra det yrkesmässiga bildande och alternativt det bildande yrkesmässigt?

20 Slutkläm  Kan våra utbildningar hantera perspektivet hållbar utveckling, det oförutsägbara helhetsskapande lärande som vi kan kalla bildning och samtidigt hantera samhällets behov av specialistkompetens?

21 Utbildning för hållbar utveckling - förutsätter och stimulerar  Tvärvetenskap  Kritiskt och kreativt tänkande  Bildning! Använd det du redan gör Över gränserna: Om CEMUS utbildning för förändring, 2010

22 The ”Four Spheres” framework for sustainability Martin O’Connor (Ecological ComplexityEcological Complexity Volume 3, Issue 4Volume 3, Issue 4, December 2006, Pages 285–292 Complexity and Ecological Economics)

23 Human Capital Economic Capital Social Capital Natural Capital Human capital in the four capital model. The four capitals are the ”FUNDS” (tillgångar) of the ”three spheres” plus ”human capital” which is the ”go-between” of the three. The human organism is: A biological entity (natural sphere) A factor of production (economic sphere) A member of communities (social sphere) A political actor and citizen (political sphere)

24 SOCIALECONOMICENVIRON- MENTAL POLITICAL SOCIAL Forms of Collective identity and Community: THE SOCIAL SPHERE ECONOMIC Performance, Products and Output: THE ECONOMIC SPHERE ENVIRON- MENTAL Energy, Matter, Natural Cycles & Biodiversity: THE ENVIRONMENTA L SPHERE POLITICAL Coordination, Power & Governance: THE POLITICAL SPHERE

25 SOCIALECONOMICENVIRON- MENTAL POLITICAL SOCIAL Forms of Collective identity and Community: THE SOCIAL SPHERE ECONOMIC OPPORTUNITIES & IMPACT ”The economy v. the community” Performance, Products and Output: THE ECONOMIC SPHERE ENVIRON- MENTAL LIVING WITH (IN) NATURE Meanings, Values & Risks: sustaining what & for whom? ENVIRONMENTAL FUNCTIONS Pressure on & services of the environment Energy, Matter, Natural Cycles & Biodiversity: THE ENVIRONMENTA L SPHERE POLITICAL SOCIAL POLICY: Capacity of communities; citizen/public participation ECONOMIC POLICY Shaping the rules and limits of markets ENVIRONMENTAL POLICY Regulation of what counts as an environmental value Coordination, Power & Governance: THE POLITICAL SPHERE


Ladda ner ppt "Utbildning för Hållbar Utveckling - anställningsbarhet, bildning eller irrvägar? Peter Aspengren Jöran Rehn Jan Stockfors Workshop vid NU2012."

Liknande presentationer


Google-annonser