Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄRARENS YRKESETIK HANNELE NIEMI Varför så viktigt i Finland?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄRARENS YRKESETIK HANNELE NIEMI Varför så viktigt i Finland?"— Presentationens avskrift:

1 LÄRARENS YRKESETIK HANNELE NIEMI Varför så viktigt i Finland?

2 YRKESETIK – VARFÖR SÅ VIKTIGT I FINLAND? Läraren anses representera ett högstatus yrke jfr läkare, domare -Lång utbildning -Yrket förknippas med mycket autonomi -Rätt och plikt att påverka frågor som gäller fostran Läroplaner på lokalnivå -Läroplanens grunder ger ramen och värdegrunden -Lokalnivån har ansvar för utbildningens kvalitet och effekt -Läraren har frihet att besluta om många saker: läromedel, bedömning, undervisningsmetoder

3

4 INTERAKTIONENS MÅNGA PARTER Arbets- gemenskap, lärarna Eleverna, svåra situationer, arbetsro och disciplin FöräldrarRektor Övriga sakkunniga, multiprofession ella grupper Läraren i ett nätverk av många personrelationer

5 PRINCIPEN OM UTVECKLANDE UTVÄRDERING Utvärderingens mål är att uppnå förändringar till det bättre -Gäller skolans egen verksamhet -Gäller även elevbedömning -Läraren måste fatta beslut och göra val -Utvärderingen och bedömningen präglas av många värdefrågor och etiska synpunkter Undervisningssektorns etiska råds två uttalanden om utvärdering

6 UTVÄRDERING AV SKOLAN 11.12.2003 Utvärdering har alltid varit en väsentlig del av skolan. I lärarens etiska principer konstateras att läraren utvecklar sitt arbete och utvärderar sin egen verksamhet. Som självständig yrkesmänniska ansvarar läraren för sitt arbete och för att utveckla sin yrkeskompetens. Utvärdering är inget självändamål, utan syftet är att utvecklas i riktning mot de uppställda målen eller mot dem som är under arbete. Det centrala beträffande nyttan av utvärdering är hur resultaten behandlas och tillämpas i skolsamfundet. Resurser måste garanteras för man skall kunna förverkliga de förändringar som utvärderingen visar att är viktiga.  Även när utvärderingen sker på uppdrag av någon utomstående part, bör den tjäna skolans egen kreativa självvärderingsprocess och vara till nytta för alla medlemmar i skolan och skolsamfundet. Utvärdering är samarbete - Utvärdering förutsätter förtroende Slå vakt om frihet och kritiskhet

7 OM ELEVBEDÖMNINGEN 7.5.2013 Elever med varierande inlärningsförmåga gör att det är mycket utmanande att utvärdera undervisningen och inlärningen …eleven eventuellt inte till alla delar uppfyller de kriterier som har ställts upp för vitsordet fem…. I stället för satsningar på mildare bedömningskriterier borde man hjälpa eleven att inhämta till den grad adekvata kunskaper och färdigheter att vitsordet fem är sanningsenligt. Då flyttas eleven över till följande klass på rätta grunder. Eleven ska kunna sätta sin tillit till att bedömningen är rättvis och till att hans eller hennes vitsord grundar sig på dels de bestämmelser som omfattar grundskolan, dels de anvisningar som har gjorts upp för bedömningen En tillförlitlig bedömning av eleverna grundar sig på kriterierna för goda kunskaper, som utbildningsstyrelsen har publicerat.

8 LÄROMILJÖERNAS STORA FÖRÄNDRING Kunskapsmiljöerna är för till fället nästan gränslösa och okontrollerade I lärarens arbete blir det viktigare att: -Handleda till etiskt hållbart verksamhet i nya kunskapsmiljöer och sociala media -Vilken kunskap/information kan man lita på?, Integritetsskydd Undervisningssektorns etiska råds redigerade bok (2012) : Giller det!

9 Gillar det! Lärarens yrkesetik i en tid av social media (2012)

10 SKOLAN OCH SAMHÄLLET BLIR ALLT MER MÅNGKULTURELLT I huvudstadsregionen har 1/5 av eleverna en annan språkbakgrund än finska eller svenska Ställningstagande: Skolans medborgarfostran och integrationen av elever med invandrarbakgrund, 2010 Förändringarna i familjestrukturerna Ställningstagande: Samarbetet mellan hem och skola, 2007 Att möta olikheter Undervisningssektorns etiska råds verk: Erilaisuuden valot ja varjot (Olikheternas ljus och skuggor) (2007)

11 Undervisningssektorns etiska råds verk: Erilaisuuden valot ja varjot (Olikheternas ljus och skuggor) (2007)

12 LÄRAREN SOM ELEVERNAS RÖST Läraren fungerar som påverkare Elevernas välmående Nationellt och lokalt ansvar för god utbildning Utlåtande mot nedskärningar i utbildningsbudgeten 2013

13 Ställningstagande från undervisningssektorns etiska råd på barnens rättigheters dag 20.11.2013 “Nedskärningar som drabbar barn och unga är kortsiktiga och de har efterverkningar långt in i framtiden. Satsningar på till exempel skolan, som är basservice för barn och unga, är en lönande investering som genererar välbefinnande och sparar på offentliga medel. Arbete som gynnar välbefinnande och förebygger problem är mångfalt mer lönsamt än att i efterskott och för dyra pengar åtgärda uppkomna problem.”

14 ETISKA RÅDETS STÄLLNINGSTAGANDE Nedskärningar som drabbar barn och unga är kortsiktiga 2013 Att förebygga och ingripa mot mobbning i skolorna 2013 Elevbedömning 2013 Utvärdering som utvecklingsredskap, 2011 Skolans medborgarfostran och integrationen av elever med invandrarbakgrund, 2010 Permitteringar drabbar svaga elever hårdast, 2009 Samarbetet mellan hem och skola, 2007 En avgiftsfri grundskola och penninginsamlingar i skolorna, 2006 Tankar om tillväxt och fostran, 2005 Utvärdering av skolan, 2003 Att förebygga mobbning och ingripa vid mobbningsfall, 2002 Upphovsrätt och belöning i lärararbetet, 2001 Relationer mellan lärare och elev, 2000

15 TACK SÅ MYCKET!


Ladda ner ppt "LÄRARENS YRKESETIK HANNELE NIEMI Varför så viktigt i Finland?"

Liknande presentationer


Google-annonser