Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Design 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Design 1."— Presentationens avskrift:

1

2 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Design 1

3 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Vad har vi gjort hittills? Bekantat oss med olika systemutvecklingsmetoder Fått förståelse för hur de kan användas och varför Diskuterat logiken bakom dem

4 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Vad ska vi göra nu? Metoder använder vi oss av, räcker det att bara följa dem? Stoltermans undersökning och förklaring av vad en systemutvecklare gör Två föreläsningar: göra några centrala teman i litteraturen tydliga

5 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik 5 Studieobjekt: Systemdesign

6 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik 6

7 7 Design “Design är att uppfinna, välja, utveckla, utforma och bestämma ett “någots” funktioner, egenskaper, utseende, uppförande, möjligheter och begränsningar” Stolterman, s 9

8 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Designprocesser De processer där man (någon) medvetet tar sig an (blir tilldelad) en uppgift att skapa något. Det handlar alltså om en process och ett “något” som helst ska vara klart inom en viss tid och med en viss kvalitet Det som avgör om en process är en designprocess är om vi vill betrakta den som en sådan Ingen process är I sig en designprocess, men samtidigt kan de flesta processer betraktas som designprocesser En designprocess innebär alltid att aktivt och medvetet skapa, värdera och välja. I vissa fall även att konstruera och testa

9 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Stoltermans syfte Utgångspunkt: olika designprocesser, ur ett designteoretiskt perspektiv, kan betraktas på samma sätt. Syfte: Att utveckla en designteori som gör detta möjligt. Att utveckla en teori med vars hjälp vi kan förstå varför dessa processer betraktas så olika, men också varför det är möjligt att betraka dem på samma sätt Denna designteori bör utgöra en grund varifrån vi kan utveckla stöd och metoder för att på ett bättre sätt kunna utföra dessa designprocesser I detta fall hur vi kan utveckla metoder som stödjer en specifik designprocess; systemutvecklingsprocessen.

10 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Systemutveckling

11 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Praktikens anomalier Anomali: avvikelse från det normala, från en regel eller en lag, orimligt förhållande. Skillnad mellan hur någon vill att processen ska gå till och den faktiska designprocessen Längtan efter metod

12 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Den filosofiska klyftan Är vi satta I en värld som vi måste undersöka för att förstå eller skapar vi kontinuerligt den värld vi lever i? Teoretiskt arbete & metodutveckling - upplysningens ideal Praktikens värld, aktiva systemutvecklare - romantikens ideal

13 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Metod & rationalitet Vi uppfattar rationaliteten bakom en process när processen går att förstå, dvs när vi själva kan se varför en viss process har skett på ett visst sätt Om en metod ska bli begriplig och ett reellt stöd, så måste den på ett medvetet sätt reflektera en rationalitet. Dvs inte bara avbilda designerns handlingar och beskriva ett yttre stegvist förfarande Letar vi efter den rationalitet som är den rätta (upplysningens ideal)? Eller skapar vi en rationalitet (romantikens ideal)?

14 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Varför metod? Metoder skapas oftast för att: Flytta kunskap och ansvar från processens utövare till metoden Omvandla subjektberoende kunskaper till objektiverad form Kunskapen blir något som går att hantera och manipulera Vi “slipper” personberoende

15 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Processorienterad metod Regler och förslag för hur själva designprocessen ska genomföras Om processen genomförs enligt dessa regler så kommer resultatet, produkten att få de rätta önskade egenskaperna

16 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Produktorienterad metod Metodens syfte är att föreskriva önskade egenskaper hos produkten och vad som konstituerar god kvalitet Grundläggande tanke: om designern vet målet för sin process, så kommer han själv att kunna lösa problemet med att ta sig dit.


Ladda ner ppt "Daniel Nylén, Institutionen för Informatik Design 1."

Liknande presentationer


Google-annonser