Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bygga ordermodeller i Nordnet AutoTrader Genomgång grundläggande teori ordermodeller Genomgång script och konstanter Genomgång några enkla tekniska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bygga ordermodeller i Nordnet AutoTrader Genomgång grundläggande teori ordermodeller Genomgång script och konstanter Genomgång några enkla tekniska."— Presentationens avskrift:

1 Att bygga ordermodeller i Nordnet AutoTrader Genomgång grundläggande teori ordermodeller Genomgång script och konstanter Genomgång några enkla tekniska indikatorer Hitta samband mellan några indikatorer Genomgång tilldelade namn, minnesreferenser och extra objekt Scriptkommandon att använda i triggerscript Bygga triggerscript som arbetar i två upplösningar samtidigt Konstruktion prisscript, antalscript och extra kontrollscript Bygga färdigt ordermodellen inkl teori bakom parallella ordermodeller loopfunktioner

2 Grundläggande scriptkunskaper Vad är script? Skillnad mellan script och ordermodell?

3 Ordermodellen och dess sekvenser

4 Parallella ordermodeller

5 Scriptförutsättningar - parentesdjup Tilldelade namn ex: värde:=100 summa:=Add(värde,35) Minnesreferenser ex: värde:=100 summa=Add(värde,35)

6 Upplösning – dags till intraday Script utan intradayprefix körs i dagsupplösning Larm kan triggas när som helst under dagen Script med intradayprefix körs i låst upplösning Du kan ha vilken upplösning som helst i chart

7 Fördefinierade konstanter C - Closekursen O - Openkurs L - Low H - High S - Säljkurs B - Köpkurs V - Volym D - datum enligt databas Date() - datum enligt systemtid

8 Att koppla ihop olika villkor gt(c,200) testar om Close är högre än 200 test:=and(villkor1,villkor2) testar om både villkor1 och villkor2 är SANT signal:=and(test,gt(c,200)) testar om test är SANT och Close är högre än 200 samtidigt

9 Enkla tekniska indikatorer Glidande medelvärde Mov(c,20,s) Bollingerband övre BolBands(20,2,u) Oscillator Osc(c,3,20,e)

10

11 Förutsättningar för köpsignal Övre 12-perioders Bollingerband korsas 20-dagars medelvärde uppåt Volymökning 10% senaste stapeln Vi handlar inte innan kl 09:15 Inget innehav finns

12 Att läsa in Close-kursen som extra objekt pris_dag:=cmpref(c,0,a) {@A(0,)}

13 Vi definierar scriptindikatorerna Övre bollingerbandet i 12-perioder bbu:=bolbands(12,2,u) kors:=gt(h,bbu) Glidande medelvärde i dagsupplösning pris_dag:=cmpref(c,0,a) mv1:=mov(pris_dag,20,e) uppåt:=gt(mv1,aref(mv1,1))

14 Testa om stapel är högre än föregående High gt(h,aref(h,1)) Testa om volymen ökar volym:=mov(v,10,s) vol_ökning:=gt(v,mult(volym,1.1)) Testa om klockan är mer än 09:15 gt(frac(d),0.386) Testa om innehav <= 0 le(portfolio(v),0)

15

16

17 mv1:=mov(pris_dag,20,e) uppåt:=gt(mv1,aref(mv1,1)) bbu:=bolbands(12,2,u) kors:=gt(h,bbu) inpådagen:=gt(frac(d),0.386) volym:=mov(v,10,s) vol_ökning:=gt(v,mult(volym,1.1)) ejinnehav:=le(portfolio(v),0)

18 Definierade villkor för köp kors:=gt(h,bbu) uppåt:=gt(mv1,aref(mv1,1)) inpådagen:=gt(frac(d),0.386) vol_ökning:=gt(v,mult(volym,1.1)) ejinnehav:=le(portfolio(v),0)

19 Grupparbete – koppla samman villkor för komplett köpsignal Nu har vi definierat våra villkor Grupparbete – koppla ihop villkoren

20 Kombinera ihop villkoren för köp köp1=and(kors,uppåt) köp2=and(köp1,gt(h,aref(h,1))) köp3=and(and(köp2,inpådagen),ejinnehav) köp4=and(köp3,vol_ökning) mult(köp4,5)

21 Samla ihop hela scriptet pris_dag:=cmpref(c,0,a) mv1:=mov(pris_dag,20,e) uppåt:=gt(mv1,aref(mv1,1)) bbu:=bolbands(12,2,u) kors:=gt(h,bbu) inpådagen:=gt(frac(d),0.386) ejinnehav:=le(portfolio(v),0) volym:=mov(v,10,s) vol_ökning:=gt(v,mult(volym,1.1)) i15( draw(mv1,2,kqb) köp1=and(kors,uppåt) köp2=and(köp1,ejinnehav) köp3=and(köp2,inpådagen) köp4=and(köp3,vol_ökning) mult(köp4,5) ) {@A(0,) }

22 Vi definierar prisscript och antalscript Köp på aktuell säljkurs + 0,25 kr add(s,0.25) Handla för belopp dividerat med säljkurs insats:=100000 antal:=div(insats,s) avrundat:=int(antal) avrundat

23 Extra kontrollscript Spärra orderskurar vid misslyckad köporder tidspärr:=1 lt1:=LastTrade(B,D) minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440) gt(minSedanKöp,tidspärr)

24 Grupparbete – bygg ihop ordermodellen Samla ihop våra nya script och bygg ihop ordermodellen.


Ladda ner ppt "Att bygga ordermodeller i Nordnet AutoTrader Genomgång grundläggande teori ordermodeller Genomgång script och konstanter Genomgång några enkla tekniska."

Liknande presentationer


Google-annonser