Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kardiovaskulära och metabola effekter av buller Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kardiovaskulära och metabola effekter av buller Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin."— Presentationens avskrift:

1 Kardiovaskulära och metabola effekter av buller Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin

2 Göran Pershagen Besvär av buller från olika källor bland vuxna i Stockholms län 2007 1997 05%10%15% Grannar Vägtrafik Fläktar Flyg Tåg Nöjeslokal Miljöhälsorapport Stockholms län 2009

3 Biologiska effekter av buller (icke hörselskadande) KorttidsexponeringLångtidsexponering Hemodynamiska och metabola effekter: Puls ↑ Blodtryck ↑ Kortisolfrisättning ↑ Frisättning av fria fettsyror ↑ Mobilisering av glukos Stresspåslag: Sympatiska nervsystemet Endokrina systemet Besvär Sömnstörningar Kronisk stress Hypertension Hjärtinfarkt Stroke Övervikt Diabetes Typ 2

4 Flygbullerexponering och kortisol i morgonsaliv hos boende nära Arlanda, Heathrow och Schiphol* Flygbullernivå (dB LA eq25h ) Alla β (95% KI) Kvinnor β (95% KI) Män β (95% KI) < 50 ––– ≥ 50 - < 60 3,6 (-0,4 – 7,7) 5,6 (-0,1 – 11,4) 3,4 (-2.5 – 9.3) ≥ 605,3 (1,6 – 8,9)12,7 (7,2 – 18,3)0,9 (-4.0 – 5.7) Selander m fl 2009 * Ändring av kortisol i nmol/l per kategori i relation till referenskategorin (19,1nmol/l).

5 Cushings syndrom  Hyperkolesterolemi  Viktökning  Bukfetma  Hypertension  Diabetes mellitus  Osteoporos  Immunsuppression  Sömnstörningar

6 26 september 2016Göran Pershagen6.5 1 2 4 RR för hypertoni (95% KI) <50 dB(A)50-55 dB(A)55-60 dB(A)>60 dB(A) Män Kvinnor Relativ risk för hypertoni hos män och kvinnor exponerade för flygbuller Eriksson m fl 2010

7 26 september 2016Göran Pershagen7 0 20 40 60 NO 2 μg/m 3 4050607080 korr=0.6 Korrelation mellan individuell exponering för luftföroreningar och buller från vägtrafiken hos vuxna från Stockholm Selander m fl 2009 dB LAeq

8 26 september 2016Göran Pershagen8 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 RR 95%KI Icke-fatal Fatal, på sjukhus Fatal, utanför sjukhus Buller Luftföroreningar Relativ risk för hjärtinfarkt relaterad till exponering för buller (> 50 dB LA eq24h ) och luftföroreningar från vägtrafiken Selander 2010

9 26 september 2016Göran Pershagen9 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0/3 1/32/33/3 Oddskvot 95% KI Oddskvot 0.7 Antal exponeringar Kombinerad exponering för buller från vägtrafik samt buller och stress på arbetet i relation till risk för hjärtinfarkt Selander m fl 2013

10 Ökning av BMI och midjemått utöver genomsnittet i relation till flygbullerexponering  Genomsnittlig ökning under uppföljningstiden: BMI 1,09 kg/m 2 Midjemått 4,39 cm Flygbullerexponering (L den ) BMI β (95% KI) Midjemått β (95% KI) ≥ 50 dB(A) 0,05 (-0,15 – 0,25) 1,34 (0,52 – 2,16) Per 5 dB(A)0,04 (-0,05 – 0,13)1,51 (1,13 – 1,89) Eriksson m fl 2014

11 Relativ risk för bukfetma i relation till exponering för buller från vägtrafik, tåg och/eller flyg ≥ 45dB Pyko m fl 2015

12 Slutsatser  Exponering för trafikbuller är vanlig och ökande  Flera studier under senare år har dokumenterat samband mellan exponering för trafikbuller och kardiovaskulära effekter  Ett mindre antal studier antyder liknande samband för olika metabola effekter  Det förefaller som om gällande riktvärden för buller inte skyddar mot allvarliga negativa hälsoeffekter


Ladda ner ppt "Kardiovaskulära och metabola effekter av buller Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser