Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brygga från skola till arbete Lena Abrahamsson Samordnare för uppdraget unga med funktionsnedsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brygga från skola till arbete Lena Abrahamsson Samordnare för uppdraget unga med funktionsnedsättning."— Presentationens avskrift:

1 Brygga från skola till arbete Lena Abrahamsson Samordnare för uppdraget unga med funktionsnedsättning.

2 ”Yaser”Yaser

3 Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att genom vägledning och information underlätta övergång från skola till arbetsliv för elever med funktionsnedsättning, som fyllt 16 men inte 30 år. Arbetsförmedlingen samverkar med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för ungdomar med aktivitetsersättning.

4 Målgrupper - Unga med funktionsnedsättning elever som finns i gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, friskolegymnasier, riksgymnasier eller fullgör gymnasiestudier på folkhögskolor, som fyllt 16 men inte 30 år, och som har en diagnostiserad, funktionsnedsättning arbetssökande under 30 år som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan och/eller finns inom daglig verksamhet och aktualiseras till Arbetsförmedlingen genom Försäkringskassan eller den dagliga verksamheten

5 Arbetsförmedlingens samarbete med skolan

6 Stöd till ungdomar Vi kan erbjuda… Information till elever, berörd personal, och föräldrar om arbetsmarknaden och de möjligheter som finns hos oss Vägledningsinsatser, enskilt eller i grupp Vid behov – anvisa stöd till personligt biträde eller hjälpmedel på arbetsplatsen vid arbetsplatsförlagt lärande

7 Stöd till ungdomar (forts) Förbereda beslut om anställningsstöd i anslutning till skolslut Planering inför övergång från skola - till arbete/Arbetsförmedling Särskilt introduktions och uppföljningsstöd (SIUS)

8 Stöd till arbetsgivare Vi kan erbjuda… Stöd vid anpassning av en arbetsplats Personligt stöd Ekonomiskt stöd

9 Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen Stöd till personligt biträde Utvecklingsanställning Lönebidrag Trygghetsanställning Skyddat arbete vid Samhall.

10 Personalresurser/kompetens Arbetsförmedlare med kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering SIUS konsulenter Psykologer Arbetsterapeuter/sjukgymnaster Socialkonsulenter Synpedagoger Specialfunktioner för arbetssökande med funktionsnedsättning inom syn/döv/hörsel. Audionomer/hörselpedagoger

11 Framgångsfaktorer till arbete Att fler elever går ut gymnasiet med godkända betyg och även kan se en fortsättning till studier efter gymnasiet. Övergången skola till arbetslivet fungerar genom aktivt samarbete mellan olika aktörer. Ge ungdomar stöd till bra företagskontakter under och efter skoltiden som ett led i vägledningen – att skaffa sig erfarenheter som kan leda till arbete.

12 Hit vill vi Fortsatt samarbete med gymnasiesärskolan Bättre samarbete med gymnasieskolan

13 Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden

14


Ladda ner ppt "Brygga från skola till arbete Lena Abrahamsson Samordnare för uppdraget unga med funktionsnedsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser