Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Året som gått (ett kanonresultat) Katrineholms kommuns årsredovisning 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Året som gått (ett kanonresultat) Katrineholms kommuns årsredovisning 2015."— Presentationens avskrift:

1 Året som gått (ett kanonresultat) Katrineholms kommuns årsredovisning 2015

2 Förordet i årsredovisningen

3 Befolkningsutveckling 2005-2015 Befolkningsrekord 2015 – fler katrineholmare än någonsin tidigare

4 Finansiella mål Samtliga finansiella mål uppnåddes.

5 Resultatutveckling 2011-2015 2013; 410,6 mnkr avser pensionsinlösen.

6 Nämndernas budgetavvikelser

7 Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna Nettokostnadsandelen bör ligga under 98%.

8 Utveckling av soliditeten

9 Antal anställda 2011-2015 2012-2015 exkl projekt Arbetslinjen

10 Redovisning av reserver Öronmärkta medel 18,2 mnkr Placerade medel51,5 mnkr Integrationsfonden 3,0 mnkr Statsbidrag, flyktingmottagande21,3 mnkr Resultatutjämningsreserv (RUR)17,0 mnkr Summa reserver 111,0 mnkr Katrineholm är en av få skuldfria kommuner i Sverige

11 Vad hände under 2015… Bostadsbyggande och näringslivsutveckling Fotografer: Daniel Hjalmarsson, Hanna Maxstad

12 Sex nya förskoleavdelningar Nya korttidsboendet Granheden Fotograf: Hanna Maxstad

13 Utegym vid Djulöbadet Katrineholm Summer Camp Fotograf: Hanna Maxstad

14 Även detta har hänt… Förslag klart till översiktsplan landsbygden Fortsatt arbete utifrån bredbandstrategin Minskad ungdomsarbetslöshet Sommarjobb till alla 17-åringar Stöd till Ericssonanställda Positiv granskning av Skolinspektionen Beslut om omfattande IT-satsning i skolan Omfattande mottagande av ensamkommande ungdomar Nytt idrottspolitiskt program Nytt måltidspolitiskt program Förstudier kring utbyggnad av välfärden Fotograf: Hanna Maxstad


Ladda ner ppt "Året som gått (ett kanonresultat) Katrineholms kommuns årsredovisning 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser