Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelsen 150901. Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelsen 150901. Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat."— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelsen 150901

2 Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat för helikoptern delår augusti Ny arbetstidsmodell - arbete pågår Samverkan med Kungälvs kommun - pågår, studiebesök genomfört på Högsbo sjukhus – svar nej Arbete med sänkta kostnader diagnostik -diskussion i diagnostikrådet samt med SU (prislista rtg-låg kostnad!) Lägesrapport - uppdrag från styrelsen 150611

3 Effektiviseringsplan Minskad beläggning - lyckas inom psykiatrin Uppgiftsväxling 600.000 Minskad sjukfrånvaro - ökad med 0,5% ackumulerat Produktionsplanering öppenvård - pågår Operationsplaneringsprocessen - plan 2 mnkr – risk brist på operationssköterskor Patientsäkerhet – minskad VRI - minskat med ca 3% Optimerad diagnostik, kostnad/patientanalys

4 Effektiviseringsplan Ersättning för klinfysundersökning 50.000 Lägre pris lab- och röntgen 600.000 Optimerad diagnostik - pågår Patientmat, minska överbeställning/matsvinn 65.000 Inköpskostnader 450.000 lägre snittpris Bemanningsplanering 2,0 mnkr Läkemedelförsörjning – översyn av rutiner och best practise Flera aktiviteter i effektiviseringsplan motverkas av ändrad volym/patientsammansättning ex läkemedel

5 Utmaningar Hög andel akutsjukvård Högt antal utskrivningsklara Ökande läkemedelskostnader – barn/vuxenpsyk hematologi, gastroenterologi Omfattande utbildningsverksamhet – särskild problematik runt ST-utbildning Kompetensförsörjning Demografi

6 Befolkningsutveckling 2000 – 2014 med prognos till 2030 (åldersgrupp 65-w år)

7 Resultat per juli

8 Ekonomiskt resultat Sjukhusets resultat juli 2015 – 29,7 mnkr  Helikoptern (en del engångskostnader)  Bemanningsföretag  Läkemedel

9 Personalkostnadsförändring ackumulerat juni 2015 mot juni 2014 andel av avvikelse Revision 2,8% inkl regional satsning -9398 2,4% Ökad volym -5158 1,3% Köpt bemanning volym -3473 0,9% Högre kostnad bemanning -4132 1,0% Höjd Ob enl avtal -2007 0,5% Sjuklön-1587 0,4% Övertid - 23 0,0% Lön under utbildning, spec.ssk mm -2870 0,7% Mer uttagen semester mm 1322 - 0,3% Summa -27326 6,9%

10 Kvalitet Grön plupp i senaste snabbfakta

11

12 Diagram 3d. Genomsnittligt antal utskrivningsklara patienter per dag vid VGR:s olika sjukhus, under respektive m å nad 2015.

13 Vårdgarantin juli 15 Besök 89% Behandlingar 94%

14 Ytterligare åtgärd för en budget i balans Reduktion av antalet vårdplatser inom ger/rehab med 25 under hösten -15 f.o.m v. 34 Ger en beräknad minskad kostnad fram till årsskiftet på ca 6 mnkr

15 Ytterligare åtgärder Benchmarking av bemanning somatiska vårdavdelningar – Skas, SÄS och Kungälvs sjukhus Stopp bemanningsföretag sjuksköterskor Arbete gentemot kommun och primärvård avseende in och utflöde


Ladda ner ppt "Regionstyrelsen 150901. Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser