Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Consequences of rape: Injuries, posttraumatic stress and neuroendocrinological changes Anna Tiihonen Möller Institutionen för klinisk forskning och utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Consequences of rape: Injuries, posttraumatic stress and neuroendocrinological changes Anna Tiihonen Möller Institutionen för klinisk forskning och utbildning."— Presentationens avskrift:

1 Consequences of rape: Injuries, posttraumatic stress and neuroendocrinological changes Anna Tiihonen Möller Institutionen för klinisk forskning och utbildning Huvudhandledare: Lotti Helström Bihandledare: Hans Peter Söndergaard Torbjörn Bäckström

2 Jävsdeklaration  Jag har inget jäv/intressekonflikter att deklarera

3 Bakgrund

4 Bakrund Våldtäktsstatistik BRÅ 2005

5 Posttraumatiskt stressyndrom  A: Traumatisk händelse 1: Dödshot, kroppsskada, 2: Fruktan, hjälplöshet el skräck  B: Återupplevande Flash-backs Mardrömmar  C: Undvikande Platser Aktiviteter  D: Stress Sömn Koncentration  E: Duration > 1 månad  F: Klinisk signifikans (APA, 2000)

6 PTSD enl DSM-V  A: Traumatisk händelse Erfarit, bevittnat, indirekt exponering  B: Påträngande symtom  C: Undvikande  D: Negativ påverkan Oförmåga att minnas Negativa emotioner, rädsla, skuld, skam Minskat intresse för daliga aktiviteter Känsla av avstängdhet, utanförskap  E: Arousal  F: Duration  G: Klinisk signifikans  H: Beror ej på annat

7 Olika trauma och risken att utveckla PTSD 3

8 Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) - axeln

9 Steroidsyntesen

10 GABA-A receptorn

11 Delstudier I.Patterns of injury and reported violence depending on relationship to assailant in female Swedish sexual assault victims. Möller AS, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L. J Interpers Violence 2012 Nov;27(16)3131-3148. II.Identifying risk factors for PTSD in women seeking medical help after rape. Tiihonen Möller A, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L. PLoS One 2014 Oct 23;9(10) III.Diurnal variations of endogenous steroids in follicular phase of the menstrual cycle. Tiihonen Möller A, Bäckström T, Söndergaard HP, Kushnir MM, Bergquist J, Helström L. Neurochem Neuropharmacol 2016 2:1 IV.Endogenous steroids in the immediate aftermath of rape as predictors for the development of PTSD and depression. Tiihonen Möller A, Bäckström T, Söndergaard HP, Kushnir MM, Bergquist J, Helström L. Manuscript V.Women with PTSD have changed sensitivity to GABA-A receptor active substances. Tiihonen Möller A, Bäckström T, Nyberg S, Söndergaard HP, Helström L. Psychopharmacology (Berl). 2014 Oct 28

12 Studie I

13 Studie I Patterns of injury and reported violence depending on relationship to assailant in female Swedish sexual assault victims  Syfte: Att undersöka våld och skador utifrån kvinnans relation till gärningsmannen. Intim partner, Bekant, Obekant  Metod: Retrospektiv genomgång av journaler och rättsmedicinska undersökningar från 13 månader, (690 patienter)

14 Studie I Förekomst av skador i hela materialet

15 Studie I Sammanfattning  Kvinnor våldtagna av intim partner rapporterade oftare fysiskt våld (OR=4.1) än kvinnor utsatta för överfallsvåldtäkt (OR=2.0) och de utsatta för våldtäkt av bekant (OR=1.0).  Extragenitala skador vanligare hos kvinnor våldtagna av intim parnter jämfört med av en bekant eller obekant förövare, dock ej i justerad analys.  Genitala skador var inte relaterade till kvinnans relation till gärningsmannen.

16 Studie II

17 Studie II Metod Våldtäkt10-14dagar6 månader SCID- intervju Frågeformulär Identifiera riskfaktorer - Demografisk data - Relation gärningsman - Våld - Tidigare trauma Rättsmedicinsk undersökning - skador N = 201

18 Studie II Metod Riskfaktorer för PTSD:  Psykometriska variabler från 2 veckorsuppföljningen  Kvinnans bakgrundsfaktorer  Omständigheter kring våldtäkten

19 Studie II PTSD prevalens

20 Studie II Depression prevalens

21 Studie II Riskfaktorer för PTSD  78 % led av ASD (acute stress disorder) efter 2 veckor  43% PTSD efter 6 månader

22 Studie II Resultat Tidigare traumatisering (Univariabel analys) 1 10 0.1 Antal tidigare trauman 1 2 >2 >5 5 Odds Ratio för PTSD

23 Studie II Resultat Riskfaktorer för PTSD (Multivariabel model) Odds Ratio for PTSD 1 10 0.1 5 Gruppvåldtäkt ASD Flera sexuella handlingar Fysiska skador ≥ 2 tidigare trauman Allvarlig depression Psykiatrisk anamnes Dödshot

24 Studie II Sammanfattning 40% PTSD sex månader efter våldtäkten. ASD vanligt, dålig prediktor för utvecklandet av PTSD Kombination av kvinnans sårbarhet och våldtäktens grovhet bästa sättet att identifiera de kvinnor med störst risk att utveckla PTSD.

25 Studie III

26 Steroidsyntesen

27 Studie III Diurnal variations of endogenous steroids in follicular phase of the menstrual cycle  Syfte Undersöka eventuella diurnala variationer  Metod Blodprov var 4:e timme under 24h på 10 friska kontroller i follikelfas. RIA : Allopregnanolone LC-MS/MS: Glukokortikoider (cortisol, cortisone, 11-deoxycortisol) Pregnener (pregnenolone 17OH-pregnenolone) Progestiner (progesterone, 17OH-progesterone) Androgener (DHEA, androstenedione, testosterone) Östrogener (estrone, estradiol)

28 Studie III Resultat 31 Glukokortikoider

29 Studie III Resultat 32 Progestiner Pregnener

30 Studie III Resultat 33 Androgener

31 Studie III Resultat 34

32 Studie III Resultat 35

33 Studie IV

34 Studie IV Endogenous steroids in the immediate aftermath of rape as predictors for the development of PTSD and depression. Våldtäkt10-14dagar 6 månader Blodprov

35 Studie IV Metod  Hur koncentration av steroiderna akut korrelerar med utvecklandet av PTSD och depression. - tidigare trauma - psykiatrisk sjuklighet - BMI - rökning - hormonella preventivmedel - tidpunkt

36 Studie IV Resultat  Ingen av steroiderna kunde predicera utvecklandet av PTSD eller depression.  Låga koncentrationer av cortisol, pregnenolone, 17OH- pregnenolone och DHEA var korrelerat med tidigare trauma i anamnesen.  Låga koncentrationer allopregnanolon var korrelerat med anamnes på tidigare psykiatrisk sjuklighet.  Både tidigare trauma och psykiatrisk sjuklighet associerat med ökad risk att utveckla PTSD.

37 Studie V

38 Studie V Metod Saccadic Eye Velocity (SEV)

39 Studie V Metod 10 kvinnor med PTSD efter våldtäkt 10 kvinnliga friska kontroller Follikelfas (dag 6-12) Injektion av: Allopregnanolone Diazepam Flumazenil Utfall: SEV och sedation

40 Studie V Resultat Sedation

41 Studie V Resultat SEV

42 Studie V Sammanfattning  PTSD patienterna mindre känsliga för allopregnanolon  Mindre sederade  Mindre påverkan på SEV  PTSD patienterna mindre känsliga för diazepam  Mindre sederade  PTSD patienterna hade en agonistisk effekt av flumazenil  Blev sederade

43 Konklusion avhandling  Fysiska skador efter våldtäkt är ovanligt  Våldtäkter i nära relation involverar mer fysiskt våld och leder till skador minst lika ofta som överfallsvåldtäkter  PTSD efter våldtäkt är vanligt  Störst risk att utveckla PTSD har de kvinnor med en kombination av ökad sårbarhet (tidigare trauma, co-morbid depression) och våldtäktens grovhet (gruppvåldtäkt, skador).  Stressrelaterade steroider akut efter våldtäkt kan inte predicera utvecklandet av PTSD men avspeglar en ökad sårbarhet.  Kvinnor med PTSD är mindre känsliga för GABA-A aktiva substanser såsom t.ex. sömntabletter av benzodiazepintyp.

44 “Slaget mot hjärnan”


Ladda ner ppt "Consequences of rape: Injuries, posttraumatic stress and neuroendocrinological changes Anna Tiihonen Möller Institutionen för klinisk forskning och utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser