Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Här får du information om fastighetsbeteckning, vem som gjort planen samt hur länge den gäller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Här får du information om fastighetsbeteckning, vem som gjort planen samt hur länge den gäller."— Presentationens avskrift:

1 Här får du information om fastighetsbeteckning, vem som gjort planen samt hur länge den gäller.

2 Sammanställning över fastigheten, ger nyttig information när du skall värdera eller köpa en ny fastighet.

3 Här ser du hur åldern fördelas på fastigheten. Ju jämnare åldersfördelning ju jämnare blir uttagen och utgifterna.

4 Här får du information om hur huggningsklasserna är fördelade. Det ger en bra indikator på vilka åtgärder som skall göras de närmaste tio åren.

5 Här få du information om hur målklasserna är fördelade dvs hur stor del av skogen som skall brukas och hur stor del som lämnas som naturvård. NO och NS måste överstiga 5% för att du skall kunna certifiera fastigheten.

6 Här kan du bland annat se och jämföra tillväxten för de närmaste tio åren med uttaget. Om dessa siffror är någorlunda lika så vet du att du om tio år har ungefär lika mycket skog som idag. Även fast du avverkat och gjort en bra förtjänst.

7 Här ser du hur mycket skogsvårdsåtgärder som skall göras de närmaste tio åren. Vanliga skogsvårdsåtgärder är röjning och plantering.

8 Här räknas alla åtgärder som skall göras de närmaste 20 åren samman. De olika åtgärderna är uppdelade beroende på vilken tid de skall göras.

9 Här får du information om varje enskild avdelning

10

11 Avslutningsvis så kommer du få karta över hela fastigheten. Kartan är uppdelat så att alla bestånd får ett eget nummer som är kopplad till avdelningsbeskrivningen. Du ser även huggningsklass, ägoslag, och om det är skog som skall brukas eller lämnas orört som naturvårdsområde.

12 Du kan även få en karta med satellitbild i bakgrunden. Även här ser du beståndsnummer och huggningsklass. Denna karta går att få inplastat med avdelningsbeskrivning på baksidan, så att du kan ta med den ut i fält.


Ladda ner ppt "Här får du information om fastighetsbeteckning, vem som gjort planen samt hur länge den gäller."

Liknande presentationer


Google-annonser