Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENKELT AVHJÄLPT – ENKELT HJÄLPT. Tillgänglighetsfrågor handlar om allas rätt till ett fysiskt aktivt liv 9/25/20162.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENKELT AVHJÄLPT – ENKELT HJÄLPT. Tillgänglighetsfrågor handlar om allas rätt till ett fysiskt aktivt liv 9/25/20162."— Presentationens avskrift:

1 ENKELT AVHJÄLPT – ENKELT HJÄLPT

2 Tillgänglighetsfrågor handlar om allas rätt till ett fysiskt aktivt liv 9/25/20162

3

4 Hur tillgängliga är svenska idrottsanläggningar?  Många idrottsanläggningar runtom i Sverige saknar idag fullgoda tillgänglighetsanpassningar.  KONE och Parasport Sverige vill tillsammans verka för att kommuner och fastighetsägare ska förstå betydelsen av att tillgänglighetsanpassa.  Med hjälp av TNS Sifo har 129 idrottsanläggningar runt om i Sverige fått svara på åtta frågor kring tillgänglighet och deras tillgänglighetsanpassningar idag.  Undersökningen ger viktiga insikter i vilka frågor som bör lyfta ytterligare framåt.  Alla ska kunna delta i fysisk aktivitet. Att ta sig in och runt i själva idrottsanläggningen får aldrig vara ett hinder. 9/25/20164

5 Enkla åtgärder kan göra stor skillnad 60 % av de tillfrågade planerar inte för några förändringar. Enkla åtgärder, som räcken, punktskrift, bredare hissdörr och automatiska dörröppnare, kan göra stor skillnad för den enskilde individens självständighet. 9/25/20165

6 Svårt med styrfart när riktning saknas 1 av 3 svarar att man inte arbetar med någon form av tillgänglighetsplan. Flera saknar rent av riktlinjer för att arbeta med dessa frågor. Tillgängligheten riskerar att hamna ytterligare i kläm med den diskussion som just nu förs i den bostadspolitiska debatten angående eventuella regellättnader. 9/25/20166

7 Engagemanget måste bli mer synligt 77 procent av allmänheten tycker att tillgänglighet i idrottshallar är mycket viktigt. Samtidigt är trycket från allmänheten lågt. 8 av 10 idrottshallar uppger att de aldrig eller högst en gång om året får in synpunkter från allmänheten. Hur får vi fler röster att höras? 9/25/2016© KONE Corporation7

8 En tillgänglighetsanpassning ersätter inte en annan  Vanligaste anpassningarna –96 % har anpassade toaletter –83 % har anpassade parkeringsplatser  Minst vanliga anpassningarna –20 % har plattformshiss från mark till entréplan –25 % har punktskrift och ljudmeddelande vid hissen 9/25/2016© KONE Corporation8

9 Nya krav på tillgänglighetsfrågor  Ett fysiskt aktivt liv är en rättighet för alla enligt FN-konventionen.  Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet.  Kraven på att avhjälpa enkla hinder i publika lokaler och på allmänna platser behöver förändras och bli tuffare. 9/25/20169

10 © KONE Corporation10 Peter Ojala i Almedalen  Hur tillgängligt är egentligen Almedalen?  Almedalen som mötesplats – spegling av samhället i stort  Följ Peter Ojala på www.kone.se/parasport www.kone.se/parasport


Ladda ner ppt "ENKELT AVHJÄLPT – ENKELT HJÄLPT. Tillgänglighetsfrågor handlar om allas rätt till ett fysiskt aktivt liv 9/25/20162."

Liknande presentationer


Google-annonser