Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst 1 Idrotten i Västra Götalandsregionen ska ha ett tydligt inflytande över utvecklingen av svensk idrott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst 1 Idrotten i Västra Götalandsregionen ska ha ett tydligt inflytande över utvecklingen av svensk idrott."— Presentationens avskrift:

1 Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst 1 Idrotten i Västra Götalandsregionen ska ha ett tydligt inflytande över utvecklingen av svensk idrott och en representation i dess högsta organ som svarar mot vår storlek, vårt kunnande och våra prestationer.

2 Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst Distrikten har under senare år allt mer marginaliserats. Detta är till förfång för svensk idrotts utveckling. I distrikten finns mycket samlat vetande som i dag inte tas tillvara. Västergötland och Västsvenska representerar i dag 20-25% av svensk idrott, omfattningen beroende på vilka storheter man använder sig av. Beträffande den centrala representationen är exempelvis i Riksidrottsstyrelsen sju av elva från Stockholmsområdet, en från vardera Örnsköldsvik, Karlstad, Halmstad och Trelleborg. Det kan vi inte vara nöjda med. Arbetsgruppens uppfattning är att en samlad idrottsorganisation för Västra Götaland får större tyngd och kan agera mer kraftfullt för att bryta den centralistiska kultur som råder inom svensk idrott.

3 Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst 2 Ökad effektivitet vad gäller såväl produktivitet som måluppfyllelse.

4 Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst En föränderlig värld kräver ideliga omprövningar i skuggan av globalisering, urbanisering och digitalisering. Resursutnyttjandet är i detta sammanhang centralt. En stark ekonomi ger nödvändigt handlingsutrymme. Samarbetet mellan våra distrikt har under senare år utvecklats vad gäller måluppfyllelsen. Några reella produktivitetsförbättringar (sänkta kostnader) har vi dock inte utvecklat. Arbetsgruppens uppfattning är att en samlad organisation för DF respektive SISU inom Västra Götalandsregionen förbättrar förutsättningarna för effektivisering.

5 Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst 3 Samordning av idrottens och samhällets organisationer inom Västra Götalandsregionen.

6 Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst En organisatorisk anpassning till Västra Götalandsregionen bör rimligtvis underlätta men också stärka idrottens position. Idrottsrörelsen i Västra Götalandsregionen förtjänar att tas på allvar med en rejäl statushöjning gällande ekonomi i allmänhet och personella resurser i synnerhet. Region Skåne kan ses som ett föredöme vad gäller samarbete med idrotten. Det finns anledning att tro att en gemensam organisation för regionens idrott (DF respektive SISU) både lättare och kraftfullare kan kommunicera med Västra Götalandsregionens beslutsfattare. Ska visionen ”Europas bästa idrottsregion” kunna förverkligas är regionen, som den stora offentliga aktören, av största betydelse. För den privata sektorn kommer det ekonomiska utbytet att vara drivkraft nog för att ansluta sig till visionen och bli en mycket värdefull medaktör.

7 Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst Arbetsgruppen anser att gemensam organisation förbättrar möjligheterna att utverka mer omfattande stöd från Västra Götalandsregionen. Det är också enda möjligheten att tillsammans med offentlig och privat sektor förverkliga visionen ”Europas bästa idrottsregion”.

8 Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst Arbetsgruppen anser att ett samgående mellan DF respektive SISU inom regionen ger bättre förutsättningar för idrottsrörelsen. Styrelserna i Västergötland och Västsvenska har nu att ta ställning till ovanstående målsättningar. Arbetsgruppen Ulrika Granfors-Wellemets, Anita Zetterman, Roland Joelsson, Sören Karlström


Ladda ner ppt "Målsättningar för ett samgående Västergötland-Väst 1 Idrotten i Västra Götalandsregionen ska ha ett tydligt inflytande över utvecklingen av svensk idrott."

Liknande presentationer


Google-annonser