Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Följande presentation ger beskriver hur referenser ska hanteras vid samtliga arbeten för affing/i.e. Referenser skrivs enligt Harvard-metoden. Denna har.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Följande presentation ger beskriver hur referenser ska hanteras vid samtliga arbeten för affing/i.e. Referenser skrivs enligt Harvard-metoden. Denna har."— Presentationens avskrift:

1 Följande presentation ger beskriver hur referenser ska hanteras vid samtliga arbeten för affing/i.e. Referenser skrivs enligt Harvard-metoden. Denna har dock flera varianter, varvid vi har utformat en som är typisk för vårt forskningsområde. Om en specifik typ av källa saknas behöver studenten att själv föreslå hur denna ska skrivas. Det är viktigt andra typer hanteras på ett sätt som påminner om de som finns angivna. David Eriksson (DAE) är ansvarig för denna presentation och tar gärna mot synpunkter på e-post, david.eriksson@hb.se.david.eriksson@hb.se Introduktion

2 Referenser i text En författare: …maktförhållanden påverkar nivå av samarbete (Kähkönen, 2014). Två författare: …således viktigt med samarbete för att förbättra hållbarhet (Walker och Laplume, 2014). Mer än två författare: …av socialt ansvarstagande i utvecklingsländer (Huq et al., 2014). En författare: …säger Käkhönen (2014) att maktförhållanden påverkar nivå av samarbete. Två författare: … visar Walker och Laplume (2014) att det således är viktigt med... Mer än två författare: …därför undersöker Huq et al. (2014) socialt ansvarstagande i utvecklingsländer. Specifik sida, eller annan hänvisning, anges inom parentes, efter årtal: (Käkhönen, 2014, ss. 293-294) …säger Käkhönen (2014, s. 293) (Yin, 2009, kap. 1) Yin (2009, kap. 1) fokuserar på… Multipla referenser, sorteras antingen alfabetiskt, eller kronologiskt: (Käkhönen, 2014; Yin, 2009)

3 Referenslista, sammanfattning av de vanligaste varianterna Butler, S. (2013), Bangladeshi Factory Deaths Spark Action Among High-Street Clothing Chains, The Guardian. http://www.theguardian.com/world/2013/jun/23/rana-plaza-factory- disaster-bangladesh-primark. Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L. och Karlsson, J. (2003), Att förklara samhället, Studentlitteratur, Lund, Sverige. Eriksson, D. (2014), Moral (De)coupling: Moral Disengagement and Supply Chain Management, PhD Thesis, Högskolan i Borås, Borås, Sverige. Eriksson, D. och Svensson, G. (2014), ”The Process of Responsibility, Decoupling Point, and Disengagement of Moral and Social Responsibility in Supply Chains: Empirical Findings and Prescriptive Thoughts”, Journal of Business Ethics (kommande utgåva). Karjalainen, K. och Moxham, C. (2013), ”Focus on Fairtrade: Propositions for Integrating Fairtrade and Supply Chain Management Research”, Journal of Business Ethics, Vol. 116 No. 2, ss 267-282. Stace, W. (1988), ”Ethical Relativity and Ethical Absolutism”, I Donaldson, T. och Wehane, P. (red.), Ethical Issues in Business: A Philosophical Approach, 3. uppl., Prentice-Hall, Engleweek Cliffs, N.J., ss. 27-34. Wikipedia (2015), Logistics. http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics [2015-01-19] Förklaring, uppifrån och ner: Tidning, online, namngiven författare. Bok, flera författare. Avhandling, kandidat-, magister- och licentiatuppsats hanteras på motsvarande sätt. Artikel, två författare, ännu ej i tryck. Artikel, två författare. Kapitel i bok. Online källa, utan namngiven författare.

4 Muntliga källor Muntliga källor ska inte vara med i referenslistan. Muntliga källor behöver sällan anges i löpande text. Om det är en respondent i datainsamlingen, förklara istället detta i metodkapitlet. Respondenter och datainsamlingsmetod kan lämpligen sammanfattas i en tabell.


Ladda ner ppt "Följande presentation ger beskriver hur referenser ska hanteras vid samtliga arbeten för affing/i.e. Referenser skrivs enligt Harvard-metoden. Denna har."

Liknande presentationer


Google-annonser