Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Sundbybergs stad GISS AW på ÅF 2012-11-29 Björn Petersson, Sundbybergs stad Per Asserup, ÅF Infrastructure Att tänka efter före upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Sundbybergs stad GISS AW på ÅF 2012-11-29 Björn Petersson, Sundbybergs stad Per Asserup, ÅF Infrastructure Att tänka efter före upphandling."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Sundbybergs stad GISS AW på ÅF 2012-11-29 Björn Petersson, Sundbybergs stad Per Asserup, ÅF Infrastructure Att tänka efter före upphandling

2 Agenda  Bakgrund om Sundbyberg och GIS-projektet  Framtagande nulägesanalys och handlingsplan  Kravinsamling och upphandling kopplat till handlingsplan  Var står vi nu?  Vad har Sundbyberg fått ut av arbetet? 2

3 Bakgrund  Kort om Sundbybergs och Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningens organisation  Historik  Ny förvaltningschef startade KOSMOS- projektet  GIS-projektet  Tidig förstudie teknik  Avbruten direktupphandling 3

4 Omtag i GIS-projektet Två nya aktiviteter:  Handlingsplan för GIS  Upphandling av ny teknik för spridning av GIS 4

5 Verksamhetsmål för GIS- projektet  Tillgängliggöra och åskådliggöra information  Förenkla för handläggare och beslutsfattare  Effektivisera verksamheten  Minska sårbarhet 5

6 Nulägesanalys och handlingsplan för GIS  Organisation och rollfördelning kring GIS  Ägarskap och ansvar för geodata Samt  Användarperspektivet  Vad man får göra och inte - styrdokument  Samverkan  Tekniken 6

7 Ett systeminförande är en stor förändring 7 (bild på ingående delar i förändringsprocess)

8 Handlingsplanens punkter i korta drag  Förstärkning av GIS-grupp med projektledare  Tvärsektoriellt och intraprenöriellt arbete  Fördelning av ägarskap för geografisk information  Tillgängliggörande av information och digitalisering  Lättanvända verktyg upphandlas med öppna standarder  Lösning för att minska sårbarhet - samverkan 8

9 Framtagning av krav på funktioner  Med handlingsplanen som ledstjärna  Från arbetsgrupp  Från workshop med bredare förankring  Funktionsorientering  Utifrån systemkarta 9

10 10 Systemkartläggning

11 Var står vi nu?  Handlingsplan antagen  Upphandling pågår  Utvärdering av anbud  Vi hoppas på ett avtal runt nyår  Vi siktar på ett påbörjat införande av ny lösning i slutet av mars och användning från sommaren 2013 11

12 Vad har Sundbyberg fått ut av detta?  Det lönar sig att göra ett grundligt förarbete!  En ökad medvetenhet om GIS och dess möjligheter  Genomlysning av organisation med avseende på GIS  Kartläggning av teknik och data  Insett stort behov av digitalisering  Verksamhetsmål kan nås om handlingsplanen följs 12

13 ÅF som beställarstöd Verksamhetsutveckling och förändringsarbete  Hjälp med formulering av problem  Förstudier, utredningar, strategier och handlingsplaner  Processer, modeller och systemarkitektur  Krav och upphandling  Genomförande/införande  Utvärdering 13


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Sundbybergs stad GISS AW på ÅF 2012-11-29 Björn Petersson, Sundbybergs stad Per Asserup, ÅF Infrastructure Att tänka efter före upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser