Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Götalandsbanan Borås-Göteborg 149 000 inv Norge/Vänerbanan Vänersborg- Göteborg 133 000 inv Västra Stambanan Alingsås-Göteborg 114 000 inv Västkustbanan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Götalandsbanan Borås-Göteborg 149 000 inv Norge/Vänerbanan Vänersborg- Göteborg 133 000 inv Västra Stambanan Alingsås-Göteborg 114 000 inv Västkustbanan."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5 Götalandsbanan Borås-Göteborg 149 000 inv Norge/Vänerbanan Vänersborg- Göteborg 133 000 inv Västra Stambanan Alingsås-Göteborg 114 000 inv Västkustbanan Varberg-Göteborg 138 000 inv Bohusbanan Uddevalla-Göteborg 150 000 inv

6 Resandeökningen skall tas främst med kollektivtrafiken, medan biltrafiken ligger kvar kring 2005 års nivå.

7 Tågtrafikens ökningsfaktor (2035) Antal tågresor2,6 Antal tågkilometer2,5 Antal sittplatskilometer2,8

8

9

10 Trafikverkets bedömning Sammantaget bedömer Trafikverket att följande alternativ och åtgärder är lämpliga att genomföra: På kort sikt: Förlängda plattformar, ca 140 meter, - ger ökad sittplatskapacitet i kombina- tion med nya fordon. Förlängda mötesstationer i Säve och Kode för godstrafiken- förbättrar punktligheten och återställningsförmågan betydligt för persontrafiken, särskilt vid halvtimmestrafik. Mötesstation i Grohed - möjliggör halvtimmestrafik för persontrafiken Göteborg−Uddevalla och förbättrar punktligheten och återställningsförmågan. På medellångsikt: Brunnsbo station i kombination med dubbelspår Göteborg-Kville till Brunnsbo station förbättrar tillgängligheten till arbetsplatser på Hisingen från Bohuslän. På lång sikt: Etappvis dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Stenungsund i befintlig eller ny sträckning – medger kvartstrafik för persontrafiken Göteborg−Stenungsund. Ny station på Norra Hisingen - ger nya möjligheter till resandeutbyte. Idéstudie södra Bohusbanan

11 Effekter De trafikerings- och infrastrukturkombinationer som föreslås syftar främst till att höja kapaciteten, utöka turtätheten och möjliggöra nya hållplatser. Sammantaget bedöms genomförandet av föreslagna åtgärdskombinationer leda till följande positiva effekter; Större möjligheter för boende, arbetande, skolelever och studenter utefter Södra Bohusbanan att använda spårbunden kollektivtrafik för att effektivt och snabbt förflytta sig mellan olika delar av regionens kuststräcka från Uddevalla i norr till övriga delar av västra Sverige. Kortare direktrestider med tåg i fl era resanderelationer. Ökat kollektivtrafikresande framförallt genom generering av nya resor och nya resmönster. En utökad trafikering på Södra Bohusbanan är samhällsekonomiskt lönsam, dvs nyttorna av den utökade turtätheten överstiger de ökade trafikeringskostnaderna. Minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar


Ladda ner ppt "Götalandsbanan Borås-Göteborg 149 000 inv Norge/Vänerbanan Vänersborg- Göteborg 133 000 inv Västra Stambanan Alingsås-Göteborg 114 000 inv Västkustbanan."

Liknande presentationer


Google-annonser