Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 29 Juli 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 29 Juli 2016."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 29 Juli 2016

2 BNP – kvartal 2, snabb 2016 Kvartal 2 Kalenderkorrigerad3,1 Faktisk4,1 Säsongrensad0,3

3 Revideringar snabben tidigare år Snabben – ordinarie kvartal

4 Kvartalsförändring i BNP, dekomponerad 2013-2015

5 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

6 BNP – Säsongutveckling 2015-2016 Försörjningsbalans15q115q215q315q416q116q2 Hushållens kons. 0,80,50,70,91,00,4 Offentlig konsumtion 0,50,80,40,90,50,6 Fast bruttoinv. 1,31,90,82,81,90 Lagerinv. (bidrag) 0,3-0,10,50,20,50,6 Export 2,01,21,42,4-1,5-0,3 Import 1,20,52,31,10,60,3 BNP 1,11,30,81,60,40,3 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med närmast föregående kvartal rensat för säsongeffekter

7 BNP, säsongrensad nivå samt trend

8 Försörjningsbalans kvartal 2 FörsörjningsbalansKvartals -takt q1/q2 Bidrag q1/q2 Årstakt q2/q2 Bidrag q2/q2 Hushållens konsumtion0,40,23,01,4 Offentlig konsumtion0,60,24,51,1 Fast bruttoinvestering0,0 6,41,6 Lagerinvesteringar0,20,6 Export-0,3-0,13,21,4 Import0,3-0,15,4-2,1 BNP0,3 4,1 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling. Delarna summer inte alltid till totalen pga avrundning.

9 BNP från produktionssidan kvartal 2 KalenderkorrigeradKvartals takt q1>q2 Bidrag q1>q2 Årstakt q2/q2 Bidrag q2/q2 Näringslivet0,20,12,92,3 Varuproducenter-1,6-1,4-0,6-0,2 Gruvor o tillv.industri-2,7-0,4-3,5-0,5 Tjänsteproducenter1,10,54,92,2 Utbildning+Vård+Omsorg4,70,29,50,3 Offentliga myndigheter0,20,02,10,4 Produktskatter netto0,80,55,00,6 BNP0,3 3,1 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

10 Hushållens konsumtion, säsongdata

11 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningKvartals- takt BidragÅrstaktBidrag 01Livsmedel 0,90,12,50,3 02Alkohol och tobak -0,10,01,70,1 03Kläder och skor -2,10,1-2,5-0,1 04Boende 0,10,01,90,5 05Möbler 0,50,04,80,2 06Hälso- och sjukvård 2,10,12,80,1 07Transporter och fordon 0,20,06,90,9 08Kommunikation 1,70,17,10,2 09Fritid och underhållning 0,30,03,20,4 10Utbildning 0,10,01,50,0 11Hotell och restaurang 2,10,18,30,5 12Övriga varor och tjänster 0,60,11,80,2 15Svensk konsumtion utomlands 2,30,19,30,5 16Utländsk konsumtion i Sverige 3,1-0,212,9-0,7 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 0,4 3,1

12 Offentlig konsumtion Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data) resp. säsongrensade data i miljarder kronor

13 Offentlig konsumtion, 2016 kv 2 Kvartals -takt BidragÅrstaktBidrag Offentlig konsumtion 0,6 4,5 Staten0,40,05,21,4 Primärkommuner0,60,34,22,0 Landsting0,80,24,01,0 Samtliga uppgifter anges i procent

14 Fasta bruttoinvesteringar

15 InvesteringstypKvartals- takt BidragÅrstaktBidrag Bostäder4,60,917,33,3 Övriga byggnader och anl.-2,5-0,629,20,2 Maskiner och inventarier samt vapensystem 2,70,89,52,9 Immateriella tillgångar-4,3-1,10,20,1 Odlade biologiska tillgångar 0,0 Totala investeringar0,0 6,4

16 Fasta bruttoinvesteringar Investerande bransch Kvartals -takt BidragÅrstaktBidrag Näringslivet -0,1 8,0 6,6 Varuproducenter -2,9-0,93,6 1,0 Tillverkningsindustri -3,2-0,62,6 0,6 Tjänsteproducenter1,60,810,3 5,6 Offentliga myndigheter 0,80,1-1,2 -0,2 Totala investeringar 0,0 6,4 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

17 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP, säsongrensat

18 Lagerinvesteringar, 2016 kv 2 LagertypBidrag Kvartals- takt Bidrag Årstakt Industrins lager0,3 Handelns lager0,3 Övriga lager0,0 Lager totalt0,20,6 Samtliga uppgifter avser procentenheter

19 Export och import Procentuell förändring jfr föregående kvartal (säsongrensade data). Delarna summer inte alltid till totalen pga avrundning.

20 Kvartals- takt BidragÅrstaktBidrag Export-0,3-0,13,21,4 Varor-1,0-0,34,1 Tjänster1,30,21,2 Import0,3-0,15,4-2,1 Varor 0,7 0,2 7,4 Tjänster-0,4-0,10,9 Exportnetto*-0,3-0,7 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges. * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import, 2016 kv 2

21 Arbetsinsats Procentuell förändring jämfört med föregående kvartal (säsongrensad data)

22 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antal sysselsatta, Faktiska2,32,03,1 Säsongrensade0,6 0,8 Arbetade timmar Faktiska4,74,26,2 Kalenderkorrigerade2,42,03,5 Säsongrensade0,40,30,9 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

23 Avstämning 2016, kvartal 2 Innan avstämning 2016q2 jfr 2015q2 Produktionssidan4,1 % Användningssidan4,0 % Avstämd BNP-tillväxt4,1 % I fasta priser justerades användningssidan upp 0,4 miljarder kronor och produktionssidan ned 0,4 miljarder kronor

24 Mer information om nationalräkenskaperna! Hemsida: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik- efter- amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskap er/Nationalrakenskaper-kvartals--och- arsberakningar/ Skicka frågor till: NRINFO@scb.se

25 Tack för er uppmärksamhet! Nästa publicering sker 14 september 2016. Då kommer detaljerade årsdata för 2014 och uppdatering av efterföljande perioder Birgitta Magnusson Wärmark Peter Buvén


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 29 Juli 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser