Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förberedelse av pilot ”Fråga alla” Alla elever får vid elevhälsodamtalet frågor om psykosociala risker i i hemmiljön – pilot hösten 2016 i Enköping och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förberedelse av pilot ”Fråga alla” Alla elever får vid elevhälsodamtalet frågor om psykosociala risker i i hemmiljön – pilot hösten 2016 i Enköping och."— Presentationens avskrift:

1 Förberedelse av pilot ”Fråga alla” Alla elever får vid elevhälsodamtalet frågor om psykosociala risker i i hemmiljön – pilot hösten 2016 i Enköping och Älvkarleby maria.engstrom@akademiska.se anja.p.kivimaki@gmail.com

2 Frågeområden

3 Förberedelse, steg för steg Vilka skolor deltar? Förankring hos deltagande skolsköterskor, deras chefer, rektorer, skolchefer och förvaltningschefer Förankring hos socialtjänsten, personal och chefer Förankring hos andra aktörer, vilka? Framtagning av frågor Testning av frågor Hur tar vi hand om svaren, gemensamt utkast och rutin skola för skola Uppföljning och utvärdering

4 Hur tar vi hand om svaren - skiss Så gjorde vi i Dalarna Utbildning av personalen om psykosociala risker i barnets miljö Säkerhet Ekonomi Nedstämdhet/Stress Uppfostran Missbruk Våld Flödesscheman och hinder för varje respektive riskområde Kartläggning av befintliga resurser inom landstinget, kommunen och ideella organisationer Information om projektet till BHV-psykologer och socialtjänsten

5

6 Vad har varit svårt i Dalarna? Det har varit oväntat få problem Få föräldrar tackar nej Få föräldrar tycker att frågorna är olämpliga Sjuksköterskorna är mycket engagerade och tycker att SEEK är ett bra komplement i samtalet med föräldrarna BVC besöken tar längre tid Utfall leder till längre samtal Viktigt att avgränsa till kort rådgivning och hänvisning Formuläret används ibland inte Tidsbrist Språksvårigheter När ssk upplever att det är olämpligt

7 Preliminära resultat från Dalarna Nyttan för barnet Risksituationer i familjen uppdagas och åtgärder kan sättas in tidigt Nyttan för föräldrarna Öppnar för samtal som annars inte skulle ske Visar att BVC är en arena där man kan samtala om risker för barnets säkerhet och utveckling Nyttan för hälso- och sjukvården Underlättar för personalen på BVC att samtala om sådant som kan vara svårt Hjälper oss att identifiera familjer med särskilda behov – ”Proportionell universalism”


Ladda ner ppt "Förberedelse av pilot ”Fråga alla” Alla elever får vid elevhälsodamtalet frågor om psykosociala risker i i hemmiljön – pilot hösten 2016 i Enköping och."

Liknande presentationer


Google-annonser