Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Mauri Pukkila Nordiskt chefsforum i Stykkishólmur Trafikledsverket och regionförvaltningen i Finland från och med 1.1.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Mauri Pukkila Nordiskt chefsforum i Stykkishólmur Trafikledsverket och regionförvaltningen i Finland från och med 1.1.2010."— Presentationens avskrift:

1 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Mauri Pukkila Nordiskt chefsforum i Stykkishólmur Trafikledsverket och regionförvaltningen i Finland från och med 1.1.2010 ?

2 2 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila 2 25.9.2016 Bakgrund till Kommunikationsministeriets ämbetsverksreform Regeringsprogrammet för Vanhanens II regering: "Regeringen utreder vilka fördelarna av en sammanslagning av de ämbetsverk som ansvarar för trafiklederna är för produktiviteten inom trafikledshållningen med beaktande av sjöfartens särskilda behov." Kommunikationsministeriets kanslichef Pursiainen utredde 2006 effekterna av och förutsättningarna för en sammanslagning av trafikledsverken, generaldirektör Hirvelä 2008 en differentiering av Sjöfartsverkets produktion och DI Lampinen fördelarna och nackdelarna av en sammanslagning av säkerhetsverken. Regeringen beslutade 8.5.2008 påbörja utredningar om trafikleds- och säkerhetsverken. Produktivitetsprogrammet: Det produktivitetsprogram som uppställts för hela förvaltningsområdet fram till 2011 förutsätter en minskning av årsverken med 480 och ett nytt mål fram till 2015 en ytterligare minskning av årsverken med 124 inom trafikledsverken och 30 inom säkerhetsverken.

3 3 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila BILDA NYA VERK TRAFIKLEDSVERKET TRAFIKSÄKERHETS- VERKET Banförvaltnings- centralen Vägförvaltningen Länsstyrelserna, trafikavdelningarna Sjöfartsverket Järnvägsverket SJÖFARTSVERKET, PRODUKTION Fordonsförvaltnings- centralen Luftfartsförvaltningen Kommunikationsministeriet De nya verken och bildandet av dem Styrning av de nya verken Nuva- rande verk Verkens FoU-verksamhet granskas separat

4 4 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila 4 25.9.2016 Vilka fördelar söker man genom att bilda nya verk? stärka den övergripande trafikpolitiken förbättra produktiviteten inom förvaltningen förbättra verksamhetens effektivitet och resultat med bättre koordinering av funktioner uppnås synergifördelar och inbesparingar den nationella och regionala trafiksystemssynpunkten stärks väsentligt

5 5 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila 5 25.9.2016 Tidsplanen för ämbetsverksreformen Utredningsarbetet påbörjades 15.5.2008 Ledningsgruppens mellanbetänkande färdigt i september 2008 Tidsfristen för utredningsarbetet: 31.3.2009, sedan börjar det praktiska lagstiftnings- och budgetarbetet samt det praktiska arbetet i anknytning till att bilda verken Trafikledsverket och Trafiksäkerhetsverket inleder sin verksamhet 1.1.2010

6 6 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Projektet för att reformera regionförvaltningen Komprimerat mål Målet är en regionförvaltning som fungerar medborgar- och kundorienterat, effektivt och resultatrikt Förverkliga målen i en föränderlig omvärld  förslag till en ny regionförvaltning. Ny organisation träder i kraft 1.1.2010?

7 7 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Roller och arbetsfördelning för myndigheterna inom regionförvaltningen Statlig regionförvaltning fungerar som allmän statlig förvaltningsmyndighet inom regionerna svarar för verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom statsförvaltningen samt för styrningen av verkställigheten inom regionerna svarar för övervakningen av att lagstiftningen förverkligas och till vissa delar för rättsskyddet inom regionerna Landskapsförbundet leder den strategibaserade utvecklingen av regionerna svarar för vissa lagstadgade uppgifter i anknytning till regionutvecklingen svarar för de uppgifter som kommunerna ålägger landskapen

8 8 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Förslag till statlig regionförvaltningsmyndighet Beredningsgruppen föreslår att den statliga regionförvaltningen slås samman till två nya myndigheter. Detta skulle innebära att de nuvarande uppgifterna för länsstyrelserna, arbetskrafts- och näringscentralerna, de regionala miljöcentralerna, miljötillståndsmyndigheterna, vägdistrikten och arbetarskyddsdistrikten omorganiseras. Skogscentralernas uppgifter organiseras funktionellt som en helhet inom den övriga regionförvaltningen.

9 9 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Förslag till statlig regionförvaltningsmyndighet Styrningsgruppen föreslår att man under den fortsatta beredningen använder som arbetsnamn för statens regionförvaltningsmyndigheter "Närings-, trafik- och naturresurscentralen" (myndighet 1) och "Regionförvaltningsverket" (myndighet 2) Länsstyrelserna upphävs

10 10 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila "Närings-, trafik- och naturresurscentralen"

11 11 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila

12 12 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Sammanfattning av kommunikationminiteriets ämbetsverksreform och finansministeriets regionförvaltningsreform På riksnivån Trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket från och med 1.1.2010 Vägförvaltningen slås samman med banförvaltngscentralen och Sjöfartsverket (+ Länstyrelsens trafikavdelningar) På regionnivån Myndighet 1 " Närings-, trafik- och naturresurscentralen" och myndighet 2 " Regionförvaltningsverket" från och med 1.1.2010 Vägdistriktena slås samman med arbetskraft-och näringscentralerna och miljöcentralena. Lanskapsförbundena ( 19 st.) leder den regionala trafiksystemsplanering

13 13 9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Tack så mycket för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "9. - 12.8.2008 / Mauri Pukkila Mauri Pukkila Nordiskt chefsforum i Stykkishólmur Trafikledsverket och regionförvaltningen i Finland från och med 1.1.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser