Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbundsdomare C - Playbook. Huvuddomare - Arbetsmönster och placeringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbundsdomare C - Playbook. Huvuddomare - Arbetsmönster och placeringar."— Presentationens avskrift:

1 Förbundsdomare C - Playbook

2 Huvuddomare - Arbetsmönster och placeringar

3 Grundläggande positioner i ytterzonen 1. Utgångsposition -Grundposition i ytterzonen -Aktivt arbete för att hitta bästa bedömningsvinkeln och undvika hamna i spelet. 2. Målposition -Grundposition för bedömningar vid mål. -Aktivt arbete för bedömning, ej statisk position. 3. Sargposition -Undviker spel i sarghörnet -Låta spelet passera framför dig när de går in och ut ur zonen. Byt sida bakom mål om detta behövs för att säkerställa bästa vinkeln. Byte bakom mål ska ej ske i onödan eller överdrivas. 1 1 33 22

4 Grundmönster i ytterzonen – Rörelsemönster vid mål För att säkerställa de bästa vinklarna för bedömning av situationer i ytterzonen samt att undvika att hamna i spelet så bör huvuddomaren arbeta i ett rörelsemönster format som ett L enligt bilden till vänster. Aktiv skridskoåkning och en förmåga att läsa spelet säkerställer en god position i ytterzonen. D

5 Grundläggande positioner i ytterzonen En bra grund I ytterzonen ger en HD flera fördelar oavsett nivå: En bättre översikt över spelet. Bästa möjliga sikten framför mål och på målet. Bästa positionen vid spelvändningar för att undvika stt hamna I spelet. En säker position för att undvika puckar som går på mål. Skapar en närvaro som förhoppningsvis underlättar ett förebyggande arbete. Key points: -Var vid målet när det behövs. -Undvika att hamna I spelet. -Ha så manga spelare som möjligt inom synfältet, vänd inte ryggen mot spelet.

6 Grundmönster i ytterzonen – Ingång 1 1. När spelet går in mot samma sida som HD så bör domaren ta sargpositionen för att undvika att krocka med spelet och låta spelet utveckla sig innan HD tar grundpositionen. D 33

7 Grundmönster i ytterzonen – Ingång 2 2. Vid ingång på motsatt sida av spelet så bör domaren ta sig till utgångspositionen så snabbt som möjligt utan att krocka med spelare/spelet. D 1 1

8 Uppspel – Utgång ur ytterzonen 1 1.Vid utgång ur ytterzonen med spelet på motsatt sida så är det viktigt att komma ut i banan ca 2- 4 m för bästa närhet och överblick. Försök att hamna ca 6-8 m bakomspelet för att få med så mycket som möjligt av spelet. Undvik att hamna parallellt med spelet för att få bästa överblick. D

9 Uppspel – Utgång ur ytterzonen 2 1. Vid utgång ur ytterzonen med spelet på motsatt sida så är det viktigt att komma ut i banan ca 1-1,5 m för bästa närhet och överblick. Försök att hamna ca 8- 10 m bakomspelet för att få med så mycket som möjligt av spelet och kunna parera ev. spelvändningar. D

10 Tempozoner För att bibehålla ett gott flyt så är det viktigt att huvuddomare nyttjar de 3 tempozonerna för bästa överblick. 1.Första aktiva skären skapar en bra fart för att anpassa positionen framöver. 2.Anpassa hastigheten i mittzonen, här bör du avgöra om tempot ska öka eller sänkas. 3.Arbeta med aktiv skridskoåkning in mot ytterzonen. Key points: -Känsla för spelet -Aktiv skridskoåkning -Få en upprättad överkropp för bästa överblick. 1 1 3 3 2 2 Spelriktning

11 Spelvändningar - Bågar För att bevara energin genom hela matchen så blir det viktigt att nyttja bågarna vid både korta och långa spelvändningar. -Tänk på att vända med blicken och kroppen ut mot banan. -Vänd så du får så många spelare som möjligt framför dig. -Undvik start och stopp om möjligt. Observera att rörelsemönstret ser likadant ut vid spelar- och speakerbåset. D 1 D 2

12 Tecken och signaler – Utvisning Key points vid tecken och signaler: -Tydlighet -Öppet och lugnt kroppsspråk -Team work 1.Stanna upp och ta en position där du är synlig. Visa ett tydligt tecken. 2.När du ska rapportera utvisningen så säkerställ att du tar ett åkmönster så att du har en överblick över spelarbåsen och spelarna. Undvik att komma för nära den utvisade spelaren. 3.Stanna upp utanför sekretariatet, visa tydligt tecken och vilket lag som är utvisat. Säkerställ att allt är lugnt innan du tar ny position 1. D 2. D 3. D

13 Linjedomare - Arbetsmönster och placeringar

14 Nedsläpp - Ytterzon En bra kommunikation och tydlighet skapar ett bra tempo på nedsläppen. En tydlig process skapar struktur och trovärdighet hos spelarna. Arbeta som grund efter nedan struktur. 1.Kolla spelare bakom ryggen. Lämna kontroll av dessa till LM2. 2.Visa pucken för deltagande centrar. 3.Säkerställ position på spelare framför. 4.Arbeta så att centrarna står korrekt 5.Pucken i isen. LM 1 LM 2 1 2 3

15 Nedsläpp - Neutralzon Arbeta utifrån samma princip och grundmönster som vid nedsläpp i ytterzonen. Observera att LM1 ansvarar för at fokusera på puckens förflyttning och ansvara för att en bedömning kan genomföras på båda linjerna tills dessa att LM2 är fri från nedsläppet. 3 LM 1 LM 2 1 2

16 Nedsläpp – utgång från ytterzonen Efter genomfört nedsläpp så är kontroll och säkerhet av största vikt. Kontroll av spelare och händelser samt din och deltagares säkerhet vid utgång ur ytterzonen. 1. Ta ett ögonblick kontrollera omgivningen direkt efter nedsläpp. 2. Arbeta ut mot sargen beroende på var pucken tar vägen. Åk baklänges ut ur zonen. 3. Inta som grund position som bakre linjedomare om spelet stannar i zonen. OBS. Var flexibel vid t.ex. snabba spelvändningar. Viktigt att säkerställa ögonkontakt med linjedomarkollegan. 1 1 2 2 3 3 LM1

17 Placering bedömning på blålinjen Grundtanken med placering på blålinjen är att alltid ha bästa vinkeln för bedömning utifrån spelets position. 1. Ta grundposition ca 0,5m innanför blålinjen. Var på plats innan spelet passerar. Undvika att stå direkt på blålinjen. 2. Vid t.ex. spel/ingång på samma sida. Ta en position ca 0,5m ovanför blå för att undvika att hamna i vägen för spelet. 12 Ingen mans land

18 Samarbete på blålinjen Key points LM 1: -Fokusera på bevakning av blålinjen. -Ansvarig för kommunikation vid ev. byte. -Tjuva inte in vid t.ex. tight vid mål. -Ansvarig att följa pucken och bevaka blålinjen. Key points LM 2: -Fokus på spel utanför HD syn t.ex. på mål. -Sök ögonkontakt med kollegan. -Undvik överdriven skridskoåkning. -Närhet till kollega för stöd är prioritet. Arbeta utifrån gummibandsprincipen där linjedomarna följer varandras rörelser och håller en diagonal positionering. LM 1 Ingen mans land D LM 2

19 Agerande Offside Key points avblåsning för offside: -Använd en tydlig signal vid avblåsningen. - Ta en position en bit från sargen för att synliggöra ditt offsidetecken. -Ta en position så att du har möjligheten att sälja beslutet och har en bra överblick, stressa inte. -Observera spelets rörelse utveckling för att anpassa ditt kommande arbete med bevakning. LM1

20 Agerande Icing främre LM - 1 Key points främre LM: När spelet är på motsatt sida så är skridskoåkning samt kommunikation viktiga aspekter i en bra och säker bedömning. Om möjligt, agera inåt i banan för att skapa närhet till situationen. En tidig bedömning vid avslag skapar en säkerhet kring icing situationen. I samband med avblåsning ska främre LM sträcka upp armen. LM1

21 Agerande Icing främre LM - 2 Key points främre LM: Med spelet på samma sida så blir det av yttersta vikt att anpassa skridskoåkningen så att bästa vinkel ges för bedömning. Verbal kommunikation med spelarna skapar förutsättningar för en säker icing situation. En tidig bedömning vid avslag skapar en säkerhet kring icing situationen. I samband med avblåsning ska främre LM sträcka upp armen. LM1

22 Agerande Icing bakre LM - 1 Key points bakre LM: Arbeta upp över rödlinjen för att säkerställ bedömningen från var pucken slogs samt för att ev. stötta en tom blålinje. Arbeta aktivt med rösten och kroppen mot båset som genomför ev. felaktiga bytet. Skrik icing – icing. Vid felaktigt byte, kommunicera med tränaren vilka spelare som ska ut på isen och fortsätt arbete med nedsläppet. Dröjer felande laget med bytet så ska huvuddomaren först varna och sedan bestraffa laget enligt regel 93. LM1

23 Agerande Icing bakre LM – 2 Key points bakre LM: Arbeta upp över rödlinjen för att säkerställ bedömningen från var pucken slogs samt ev. tom blålinje. Arbeta aktivt med rösten och kroppen mot båset som genomför ev. felaktiga bytet. Skrik icing – icing. Vid felaktigt byte, kommunicera med tränaren vilka spelare som ska ut på isen och fortsätt arbete med nedsläppet. Dröjer felande laget med bytet så ska huvuddomaren först varna och sedan bestraffa laget enligt regel 93. LM1

24 Agerande 6-man Arbeta med ett tydligt kroppsspråk i en position där du är synlig. Undvik att visa tecknet direkt mot spelare eller ledare på bänken så att det upplevs som provocerande. Särskilt när du befinner dig på spelarbåssidan. LM 1. tar en tydligare position in i banan då man befinner sig på motsatt sida. LM 2 bör komma ut från sargen och undvika fastna mitt bland spelarna. Aktiv kommunikation och avstämning med domaren och kollegan säkerställer att linjedomarna kan påbörja arbetet med kommande nedsläpp tidigt efter avblåsning. LM1 LM2

25 Grundmönster bevakning i spelstopp Linjedomarens grundmönster vid bevakningsarbetet summeras med PPP (player-puck-position). Linjedomarna bör ha denna arbetsordning för att säkerställa sitt arbete med bevakning i samband med avblåsningar och under spelavbrott. Denna punkt ställer krav på samarbete och kommunikation mellan linjedomarna för att få flyt i matchen. Särskilt punkt 2 och 3 där arbetet måste delas upp för att skapa ett bra flyt. 1.Player: Säkerställ att spelarna är under kontroll och att inga incidenter kan uppstå. 2.Puck: Säkerställ puckens position och att den inhämtas med fart. 3.Position: Inta och säkerställ positionen för kommande nedsläpp för ett bra tempo i matchen..


Ladda ner ppt "Förbundsdomare C - Playbook. Huvuddomare - Arbetsmönster och placeringar."

Liknande presentationer


Google-annonser