Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

2 Vilka problemområden har vi? Kväveläckage Fosforläckage Klimatgaser Bördighet Alltid varit rätt att producera så mycket som möjligt med så små insatser som möjligt. Överskott ger ofta problem

3 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd, t.ex. odla grödor med bättre kväve- utnyttjande Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllning Anpassa till markkartan, fördelning till grannar/andra Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport Nollruta kvävegödsling höstvete

4 Gödslingsintensitet alla grödor Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelanden MI 30 SM 1402, SCB Kg N/ha

5 Gödslingsintensitet för de tre största grödorna Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelanden MI 30 SM 1402, SCB Kg N/ha

6 Fosfor och gödslingsintensitet Källa : Djodic & Kyllmar, Användning av gödselmedel på åkermark, rapport 2011:22

7 Åtgärder kväve och fosfor Använd CropSAT - gödsla efter satellitbilder Nollrutor – få ett mått på markens mineralisering Kvävesimulatorn- optimera kvävegivan utifrån skörd och priskvot Stallgödselkalkylen- beräkna effekt av stallgödsel vid olika spridningstidpunkter och teknik Flera Kvävegödslar efter grödans behov Markkarterar regelbundet Fosforgödslar utifrån markkarta, gröda och skördenivå

8 Växtodlingsgårdar och kvävebalans -23 kg/ha +41 kg/ha Realistiskt med +/- 10 till 15 kg N/ha

9 Växtodlingsgårdar Kväve in

10 Mjölkgårdar och kvävebalans -30 kg/ha +54 kg/ha Realistiskt med +/- 15 till 30 kg N/ha

11 Mjölkgårdar Kväve in

12 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd, t.ex. odla grödor med bättre kväveutnyttjande Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport

13 Grödfördelning på olika gårdstyper GårdstyperVäxtodlingMjölkGris Arealunderlag169 000 ha118 000 ha36 900 ha Viktigaste grödor HöstsädGrovfoderVårsäd Höstsäd Oljeväxter/ sockerbetor HöstsädOljeväxter/ sockerbetor FörändringarOljeväxter ↑Grovfoder ↑Höst-/vårsäd ↑ Träda ↓ Oljeväxter ↑ Sockerbetor ↓Grovfoder ↑ Träda ↓

14 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd, t.ex. odla grödor med bättre kväve- utnyttjande Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport

15 Hur används stallgödseln? Gödselmedel i jordbruket 2012-2013, Statistiska Centralbyrån (SCB)

16 GNS GSK Produktionsområden GMB SS MSK GSS NN ÖN

17 Vanligaste gödselslaget? Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelanden MI 30 SM 1402, SCB Antal djurenheter

18 Gödseltyp utifrån djurslag Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelanden MI 30 SM 1402, SCB % Antal djurenheter

19 När sprids stallgödseln? Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelanden MI 30 SM 1402, SCB

20 LAGSTIFTNING har styrt Lagringskapacitet NÖT: ca 85% kan lagra flytgödseln minst 8 mån Ca 60% för mjölk och 75% för kött kan lagra urinen minst 8 mån GRIS: 98% kan lagra gödseln minst 8 mån, och 90% mer än 10 mån

21 Lagringskapacitet – mjölkkor 2010-2011 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

22 Lagringskapacitet – slaktsvin 2010-2011 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1203

23 Spridningsteknik för flytgödsel 2012-2013 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1402 %

24 Spridningsteknik utifrån gröda 2012-2013 Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 1402 % Gröda och areal (ha)

25 Fosforbalans – Greppa Näringen ca 1500 balanser från växtodlingsgårdar kg fosforunder-/ överskott per ha P-AL-klass verkligheten borde vara

26 Fosforbalans – Greppa Näringen ca 2 000 balanser från mjölkgårdar kg fosforunder-/ överskott per ha P-AL-klass verkligheten borde vara

27 Åtgärder stallgödsel Flera Sprider mindre flytgödsel på hösten till höstsäd Tar hänsyn till direkt stallgödseleffekt Tar hänsyn till långsiktig kväveeffekt Myllar gödseln snabbare Tar mera hänsyn till vädret vid stallgödselspridningen

28 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd, t.ex. odla grödor med bättre kväve- utnyttjande Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda, våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport

29 Åtgärder kväve- och fosforutlakning Flera bearbetar på våren istället för hösten Bearbetar sen höst istället för tidig höst Bryter vallen senare

30 Vad kan vi göra? Kväve och fosfor Handelsgödsel Anpassa givan till: förfrukt, skörd, stallgödsel, erfarenhet Anpassa efter årsmån under säsong, titta, mäta Ändra växtföljd, t.ex. odla grödor med bättre kväve- utnyttjande Stallgödsel Spridningstidpunkt, vår bättre än höst Spridningsteknik, snabb nedbrukning, myllare Anpassa till markkartan, fördelning till grannar Utfodring Reducerad bearbetning, minskad höstmineralisering Fånggröda och våtmarker, skyddszoner för att minska borttransport

31 Åtgärder kväve- och fosfor Flera har anlagt skyddszoner fånggrödor våtmarker


Ladda ner ppt "Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser