Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Öppen frågestund: Registervård »2015-03-31. 2 Allmänt om registervård –Handböckerna ligger före Informationskonverteraren! 107 tabeller konverteras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Öppen frågestund: Registervård »2015-03-31. 2 Allmänt om registervård –Handböckerna ligger före Informationskonverteraren! 107 tabeller konverteras."— Presentationens avskrift:

1 1 Öppen frågestund: Registervård »2015-03-31

2 2 Allmänt om registervård –Handböckerna ligger före Informationskonverteraren! 107 tabeller konverteras i IK – 138 tabeller har fått felsökningsskript –Söker förutom fel, även otydligheter Tvetydigheter när det gäller Bologna måste klargöras Vissa fel rättas av IK – om inte lärosätet vill ha det på annat vis –Börja med att gå tillbaka till handboken och läs om skriptet Det står angivet om t.ex. IK tar hand om vissa poster –Vi kan inte svara generellt – varje detalj måste beaktas Skicka in Jiraärenden!

3 3 Gamla uppgifter Fråga: Det finns gammal data som saknas som dagens Ladok kräver men som inte krävdes tidigare. Denna data är nästan omöjlig att leta fram utan ett enormt arbete. Vi vill att IK och Ladok3 accepterar att det saknas. Fel som finns rättas, men att hitta uppgifter där ”hela poster” saknas är inte görligt. Svar: Generella svar går inte att ge! Varje detalj måste tittas på vartefter det blir klart hur det kommer att hanteras i Ladok3. Så skicka in det som ett Jira-ärende!

4 4 Bologna Hur informationskonverteraren tolkar studieordning: Om lärosätet har märkt kursen med lokal serie ”L3SERIE” och klass ”SO93_07” kommer IK:n tolka det som en kurs som tillhör både 1993 och 2007 års studieordning. –Märkta kurser ska ha konverteringsmarkering (KURS.KONVERT = ”J”) och utbildningsnivå (KURS.UTBNIVA != ””) och kommer att konverteras till två kurser, en i 2007 års studieordning och en i 1993 års studieordning. Om ingen märkning finns tolkar IK enligt: –Om kurs.konvert = ”J” – IK:n tolkar som SO93 –Om kurs.konvert = ”” – IK:n tolkar som SO07 Gör lärosätet samma tolkning som IK? Om inte = se över posterna! Felsökningsskripten om Bologna söker ut poster som tyder på oklarheter

5 5 L3_H6_KURS_551 Skriptet söker ut kurser med konverteringsmärkning J som det gjorts ffg-registrering på H07 eller senare. Observera att detta inte är ett fel på de lärosäten som inte bytt koder i samband med Bologna. Fråga: På wikin står det att manuell rättning måste göras om detta betraktas som fel. Vi skulle vi vilja ha förslag på hur man rättar. Vi har 13 fel enligt skriptet men jag vet inte om detta ska ses som fel. Svar: Rättning måste göras om det betraktas som fel av lärosätet. IK kommer att tolka dessa kurser som tillhörande 1997-års studieordning, stämmer det med lärosätets bild?

6 6 H7_GODKKURS_256, H7_GODKPROV_254 och H7_GODKPROV_278 Skripten söker fram poster, där betyg eller kombinationen betyg och betygsskala saknas i tabellen BETSKALA. Fråga: På wikin står det att ny registervårdsfunktion beställd till Ladok Nouveau. Vad betyder detta och när beräknas denna komma? Svar: Hasse har beställt en RV-funktion i Nouveau som ska göra det lättare att justera felet med felaktiga betyg/ betygsskalor i resultatposterna. Åtgärden är planerad till oktober-leveransen.

7 7 H8_PROTITE2_728 Skriptet söker fram poster med blankt/tomt värde i kolumnen TITELS (svensk titel) eller som endast har ett värde i kolumnen TITELE (engelsk titel) eller blankt i bägge. Fråga: När jag kör IK:n stoppar den på Resultat på kurser och prov, där projekttitel saknas. Kommer det rättningsskript på det? Det är väldigt tidskrävande att rätta manuellt, speciellt som många har tagit ut examen. Svar: Ett rättningsskript (DB03) som tar bort tomma projekttitlar (där det saknas både engelsk och svensk titel) planeras vara klar under april

8 8 H11_EXAMINR_1137 Skriptet söker fram värden där EXINR inte är på fyra (4) tecken och/eller innehåller otillåtna tecken Fråga: Examensinriktningen har 2 eller 3 tecken (32 träffar) och vi får nu ett antal felträffar pga att det är för få tecken. Om vi måste rätta detta, hur lägger vi till ett tredje och i vissa fall fjärde tecken och vilken påverkan kan det få på andra tabeller? Svar: Längden på koden har ingen betydelse för Ladok3. (I nuvarande Ladok kan det dock bli problem och då bör man köra EB36 för att åtgärda det).

9 9 H11_FOANT2_982 Skriptet söker fram alla poster i FOANT2 där angivet datum (påbörjade studier), eller beslutsdatum inte har ett giltigt datumformat eller är blankt. Fråga: Vi vill att blankt beslutsdatumfält i måste accepteras av L3 Svar: Ladok3 kommer att acceptera att beslutsdatumet är tomt i antagningsposterna för forskarantagning.

10 10 H11_KTILLP_512 Skriptet söker fram poster där den sammanlagda poängen per termin inte överensstämmer med kursens totala poäng i tabellen KURS Fråga: På wikin för står att EB43 kommer att kompletteras. När kommer denna uppdaterade EB43? Svar: Ärendet är planerad att vara åtgärdat i april- leveransen

11 11 H13_EXAMKUR2_1210 Skripet kontrollerar om tillgodomarkeringen har annat värde än J eller blankt i kolumnen TG Fråga: På wikin för står att rättningsskript i DB03 kommer. Vet ni ungefär när? Svar: Rättningsskript planeras vara klar i april

12 12 H16_FFGLIN_766 Skriptet söker fram alla poster som har en programtermin i fel ordningsföljd i förhållande till annan programtermin och termin Fråga: I början när vi hade terminsregistrering så tänkte vi att studenten skulle vara registrerad på den programtermin där kurserna gavs och har därför många träff på detta. Vad blir konsekvensen om vi väljer att inte rätta posterna i script FFGLIN_766? Svar: FFGLIN konverteras inte till Ladok3 ännu, så vi kan inte svara nu på detta, men fel går att rätta i RV15.

13 13 H16_PROV_1425 Skriptet söker fram prov som inte ingår i någon provuppsättning för kursen, trots att det finns provuppsättningar inlagda. Fråga: Vi får 628 fel, jag tolkar det som att vi inte behöver rätta, stämmer det? Svar: IK har speciell hantering för de poster som lärosätena inte lyckats rätta: För varje provuppsättning upprättar IK en ny version av kursen i Ladok3. De prov som inte ingår i någon provuppsättning för en kurs läggs tillsammans i en egen version. Om lärosätet inte godkänner hur IK hanterar det måste man rätta, annars inte.

14 14 H16 UTBYTE_151 och H16 UTBYTE_152 Skripten söker fram alla poster inom tillgodoräknande på program/programinr, som saknar en motsvarande post i tabellen ANTLIN/ANTINR på påbörjade programstudier Fråga: Här finns tillgodoräknanden som saknar poster i tabellerna ANTINR samt ANTLIN. TG är kopplat till annat program och inriktning än vad de är antagna till. Behöver detta rättas? Svar: Vi vet ännu inte hur Ladok3 kommer att hantera tillgodoräknande, men man bör kanske fråga sig hur man kan ha ett tillgodoräknande till ett program/inriktning man inte är antagen till? Är antagningen fel? Är tillgodoräknandet fel?

15 15 Fråga: Hur vi gör med alla avlidna studenter som fastnar på fellistor? Ska de rättas eller inte? Svar: Alla personposter måste rättas på samma sätt Fråga: Om IK går igenom utan fel, behöver man göra mer registervård då? Svar: Ja, handböckerna innehåller felsökning på tabeller/kolumner som IK ännu inte börjat konvertera!!

16 16 Frågor om Informationskonverteraren

17 17 Fråga: Det skulle ändras så att man fick färdiga sql-satser även när felen rörde flera tabeller. När kommer det lärosätena tillhanda i MIT-IK-miljön? Svar: Det blir klart i MIT7. Se Driftsinformation MIT-miljön! Fråga: Finns det någon publik lista som mappar sprintar till MIT-versioner? Svar: Nej, fråga i ärendet så svarar vi!

18 18 Fråga: Eftersom vi inte själva kan köra IK hade det varit bra om det när man gick in på IK och ser sina eventuella fel framgick datum för när den senast kördes. Svar: Ärende finns upplagt för MIT 6.6

19 19 Fråga: Rent allmänt borde IK:n redan från början varit mycket mer anpassad för att hjälpa lärosätena med registervård, genom smarta funktioner. Det har varit allt för mycket att vi har fått komma med önskemål, som för all del för det mesta har kommit till utveckling (eller är på väg), men det hade kunnat varit så mycket bättre från början. Vi på lärosätena måste registervårda i L2-databasen, och då bör meddelandena från IK:n (också) vara anpassade till den, och inte bara hur strukturen i L3:s domäner är.

20 20 Svar: IK:n använder tjänsterna i Ladok3 och det är ett mycket värdefullt sätt att kontinuerligt testa dessa. Det är ett val som gjorts, där fördelarna överväger nackdelarna. IK har förbättrats vad gäller meddelanden. De som kommer från IK:n själv är mer pricksäkra och en del som kommer från resten av Ladok3 har förbättrats. Men, de allra flesta felmeddelandena kommer från resten av Ladok3 och är ofta inte anpassade för att nå användare och ju skrivna för Ladok3s domäner. Att i IK ta emot, tolka och skriva om meddelandena som kommer från domänerna utanför IK skulle vara ett väldigt omfattande arbete.


Ladda ner ppt "1 Öppen frågestund: Registervård »2015-03-31. 2 Allmänt om registervård –Handböckerna ligger före Informationskonverteraren! 107 tabeller konverteras."

Liknande presentationer


Google-annonser