Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie om yrkes- och lärlingssystemen i Norden Johanna Enberg och Göran Melin Reykjavik den 22 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie om yrkes- och lärlingssystemen i Norden Johanna Enberg och Göran Melin Reykjavik den 22 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Studie om yrkes- och lärlingssystemen i Norden Johanna Enberg och Göran Melin Reykjavik den 22 maj 2014

2 2 Studien Vi har undersökt och översiktligt presenterat en nulägesbild av hur de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland arbetar med en rad frågor kopplade till yrkes- och lärlingsutbildningar Syftet med studien är att beskriva reformer och andra insatser som genomförs och att reflektera kring de framtida utmaningar som kännetecknar yrkes- och lärlingsutbildningssystemen

3 Upplägg av studien Kvalitet och tillgänglighet i utbildningen Hög kvalitet i yrkes- och lärlingsutbildningarna Rekrytering till yrkes- och lärlingsutbildningarna Arbetet med att minska avhopp från utbildningarna Möjligheter till fortbildning och vidareutbildning Samverkan mellan utbildning och arbetsgivare Hur utbildningarna svarar mot arbetsmarknadens krav Hur kan arbetsgivarna bli mer engagerade i utbildningarna? Övergången från utbildning till arbetsmarknaden Nordiskt samarbete 3

4 Verktyg mot utanförskap eller hög status? Yrkes- och lärlingsutbildningar framhålls ofta som ett alternativ för studiesvaga och skoltrötta ungdomar eller människor som riskerar att hamna i utanförskap Näringslivet önskar att utbildningarna ska locka ambitiösa och studiemotiverade elever och att utbildningarnas kvalitet ska höjas då det gäller teoretiska kunskaper Det finns en inbyggd motsättning i att marknadsföra yrkes- och lärlingsutbildningar mot studiesvaga grupper och samtidigt åstadkomma en högre status och attraktionskraft för andra grupper Utmaningen ligger i att skapa ett utbud av utbildningar som kan tillgodose flera gruppers behov av utbildning 4

5 Individens intresse eller arbetsmarknadens behov? Det finns önskemål att fler arbetsgivare ska ta emot lärlingar och att arbetsgivarna i högre utsträckning ska ta över utbildningen Ett problem med detta kan vara att utbildningen kanske inte kan användas i andra sammanhang om förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras Prognostisering av behov av arbetskraft har sina fördelar, men: Det kan vara svårt att förutse kompetensbehov inom vissa branscher Den kan komma i konflikt med människors önskan att välja utbildning efter intresse 5

6 Några slutsatser En mängd reformer och aktiviteter pågår i samtliga länder, lokalt och nationellt; yrkesutbildningsområdet är under förändring Det finns goda förutsättningar att utveckla utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan de nordiska länderna då det gäller utbildningarnas kvalitet, rekrytering, samverkan med arbetsgivare och övergången från utbildning till näringsliv Det finns svårigheter med att direkt överföra goda exempel mellan länderna, eftersom strukturen för yrkes- och lärlingssystemen ser så olika ut – låta sig inspireras av vad som görs i andra länder Fler anpassningar kan göras mellan länderna för att möjliggöra praktik i ett annat land och att validera kompetens 6

7 7 Tack! technopolis |group| has offices in Amsterdam, Brighton, Brussels, Frankfurt/Main, Paris, Stockholm, Tallinn and Vienna


Ladda ner ppt "Studie om yrkes- och lärlingssystemen i Norden Johanna Enberg och Göran Melin Reykjavik den 22 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser