Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbifart Brunflo Samrådshandling på remiss fram till den 29 april 2016 – förlängd remisstid till juni 2016 Tre alternativa sträckningar förbi Brunflo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbifart Brunflo Samrådshandling på remiss fram till den 29 april 2016 – förlängd remisstid till juni 2016 Tre alternativa sträckningar förbi Brunflo."— Presentationens avskrift:

1 Förbifart Brunflo Samrådshandling på remiss fram till den 29 april 2016 – förlängd remisstid till juni 2016 Tre alternativa sträckningar förbi Brunflo Två alternativ ”Dalen” utifrån tidigare planerad sträckning Ett alternativ ”Skogen grön öst” längre från samhället Samt ”0+ Alternativ” med mindre åtgärder efter nuvarande sträckning

2

3

4 Det handlar inte bara om en Förbifart för resenärer på E14-E45 Hur fångar vi upp den lokalt genererade trafiken ??

5 Alternativ ”Dalen röd öst” 7,9 km. Cirka 6 300 fordon. Andel tung trafik cirka 17 % Fördelar Kortare än ”Skogen” och därmed billigare Kortare än ”Skogen” och därmed mer restidsvinster Möjligt att ansluta trafik från samhället via Kyrkvägen eller Gränsvägen Ger större överflyttning av den lokala trafiken upp på den nya vägen Nackdelar Tar mer jordbruksmark i anspråk än ”Skogen” Stor påverkan på kulturmiljön Flera bostadsfastigheter tas i anspråk Anslutningsvägarna ger mer trafik och störningar på deras närområden Trafikplatserna för anslutningsvägarna tar mark i anspråk med ytterligare störningar på kulturmiljön

6 Alternativ ”Dalen lila väst” 7,2 km. Cirka 6 300 fordon. Andel tung trafik cirka 17 %. Alternativet motsvarar tidigare vägutredning. Fördelar Kortare än ”Skogen” och därmed billigare Kortare än ”Skogen” och därmed mer restidsvinster Ännu något kortare än ”Dalen röd öst” Möjligt att ansluta trafik från samhället via Kyrkvägen eller Gränsvägen Ger större överflyttning av den lokala trafiken upp på den nya vägen Nackdelar Tar mer jordbruksmark i anspråk än ”Skogen” Stor påverkan på kulturmiljön Flera (flest) bostadsfastigheter tas i anspråk Anslutningsvägarna ger mer trafik och störningar i deras närområden Trafikplatserna för anslutningsvägarna tar mark i anspråk med ytterligare störningar på kulturmiljön

7 Alternativ ”Skogen, grön öst” 8,5 km. Cirka 5 000 fordon. Andel tung trafik cirka 22 % Fördelar Tar mindre jordbruksmark i anspråk än ”Dalen” Tar färre bostadsfastigheter i anspråk än ”Dalen” Mindre påverkan på kulturmiljön är ”Dalen” Mindre bullerstörningar än ”Dalen” Nackdelar Längre än ”Dalen” och därmed dyrare Längre än ”Dalen” och därmed mindre restidsvinster Inte möjligt att ansluta trafik från Brunflo samhälle upp på vägen Ger mindre överflyttning av den lokala trafiken upp på den nya vägen Störst lutning, dock högst 3 % genom omfattande ”skärningar” terrängen

8 Alternativ ”0+” Detta alternativ anges inte som ett valbart alternativ i samrådshandlingen Om ingen förbifart byggs kommer trafikmängden genom Brunflo vara cirka 13 000 fordon per dygn där cirka 10 % är tung trafik Problem för oskyddade trafikanter Vägen fortsätter vara en stor barriär i samhället som är svår att korsa Åtgärder efter nuvarande sträckning behövs – och särskilt om ingen förbifart byggs!

9 Vad händer sen? Efter samrådstiden sammanställning av synpunkter, framtagande av samhällsekonomisk kalkyl, klimatkalkyl och samlad effektbedömning Utifrån underlaget ovan fattar Trafikverket beslut om alternativ (”korridor”) hösten 2016 Arbetet med vägplan fortsätter för det valda alternativet Granskning (utställning) av vägplan 2017 Fastställd vägplan 2018 Möjlig byggstart 2020

10 Samtidigt…. Samtidigt som den fysiska planeringen fortsätter ska den ekonomiska planen ”Nationell plan för transportsystemet” revideras Nu gällande plan avser perioden 2014 - 2025 Medel för förbifart Brunflo finns med i nu gällande nationell plan Ny plan ska tas fram för perioden 2018 – 2029 Kommer medel för förbifart Brunflo (utifrån valt alternativ) att rymmas i kommande plan för perioden 2018 – 2029?


Ladda ner ppt "Förbifart Brunflo Samrådshandling på remiss fram till den 29 april 2016 – förlängd remisstid till juni 2016 Tre alternativa sträckningar förbi Brunflo."

Liknande presentationer


Google-annonser