Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraenkäten 2015 Förskola Alebo. 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Alebo 1.Upptäckarna Gul9 (17%) 2.Upptäckarna Röd/Blå15 (28%) 3.Utforskarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraenkäten 2015 Förskola Alebo. 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Alebo 1.Upptäckarna Gul9 (17%) 2.Upptäckarna Röd/Blå15 (28%) 3.Utforskarna."— Presentationens avskrift:

1 Föräldraenkäten 2015 Förskola Alebo

2 9/25/ Vilken avdelning går ditt barn på? Alebo 1.Upptäckarna Gul9 (17%) 2.Upptäckarna Röd/Blå15 (28%) 3.Utforskarna Grön barn födda (30%) 4.Utforskarna Grön barn födda (26%)

3 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 0 (0%)32 (60%)15 (28%)4 (8%)2 (4%)3,4553/58 (91%) ditt barn trivs i förskolan0 (0%)36 (68%)15 (28%)1 (2%) 3,6253/58 (91%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 0 (0%)31 (58%)21 (40%)0 (0%)1 (2%)3,5553/58 (91%) 3.54 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan0 (0%)32 (62%)15 (29%)3 (6%)2 (4%)3,4852/58 (90%) ditt barn erbjuds nya upplevelser2 (4%)29 (56%)16 (31%)4 (8%)1 (2%)3,4652/58 (90%) ditt barn ges möjlighet till utveckling1 (2%)30 (58%)15 (29%)6 (12%)0 (0%)3,4752/58 (90%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 1 (2%)33 (63%)14 (27%)4 (8%)0 (0%)3,5752/58 (90%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 1 (2%)37 (73%)10 (20%)2 (4%)1 (2%)3,6651/58 (88%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 2 (4%)11 (21%)9 (17%)25 (48%)5 (10%)2,5252/58 (90%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 1 (2%)26 (50%)21 (40%)2 (4%) 3,3952/58 (90%) 3.36 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

5 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 0 (0%)33 (63%)14 (27%)2 (4%)3 (6%)3,4852/58 (90%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 1 (2%)35 (67%)15 (29%)0 (0%)1 (2%)3,6552/58 (90%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 0 (0%)32 (62%)15 (29%)4 (8%)1 (2%)3,552/58 (90%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 1 (2%)32 (62%)14 (27%)3 (6%)2 (4%)3,4952/58 (90%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 3 (6%)27 (52%)15 (29%)3 (6%)4 (8%)3,3352/58 (90%) 3.49 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

6 9/25/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 3 (6%)36 (69%)11 (21%)2 (4%)0 (0%)3,6952/58 (90%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 2 (4%)28 (54%)16 (31%)5 (10%)1 (2%)3,4252/58 (90%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 8 (15%)22 (42%)17 (33%)5 (10%)0 (0%)3,3952/58 (90%) 3.5 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

7 9/25/ Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja37 (71%) 2.Nej15 (29%) Medel: 0

8 9/25/ Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja44 (85%) 2.Nej8 (15%)

9 9/25/ Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja44 (85%) 2.Nej8 (15%)

10 9/25/ I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd11 (2%) 2.21 (2%) 3.31 (2%) 4.41 (2%) 5. Nöjd 53 (6%) 6.60 (0%) 7.76 (12%) (19%) (21%) 10. Mycket nöjd 1018 (35%) Medel: 8,2


Ladda ner ppt "Föräldraenkäten 2015 Förskola Alebo. 9/25/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Alebo 1.Upptäckarna Gul9 (17%) 2.Upptäckarna Röd/Blå15 (28%) 3.Utforskarna."

Liknande presentationer


Google-annonser