Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Abrahams religioner Judendom Kristendom Islam. Förbundet Abraham är urfadern till de tre religionerna – han var den första människa som slöt ett förbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Abrahams religioner Judendom Kristendom Islam. Förbundet Abraham är urfadern till de tre religionerna – han var den första människa som slöt ett förbund."— Presentationens avskrift:

1 Abrahams religioner Judendom Kristendom Islam

2 Förbundet Abraham är urfadern till de tre religionerna – han var den första människa som slöt ett förbund med Gud Förbundet mellan Abraham och Gud står beskrivet i Gamla Testamentet – i Moseböckerna Första Moseboken 17e kapitlet

3 Abrahams söner Hagar - tjänsteflicka Hagar fick barn med Abraham – Ismail Arabiska folket – Enligt judarna fördrevs Hagar och Ismail ut i öknen – Enligt muslimerna var Ismail Abrahams favorit son Sara - fru Kunde först inte bli med barn – bad Abraham att skaffa barn med Hagar Vid 90-årsålder möter Sara en ängel och blir efter det gravid – Isak Det judiska folket Ängeln Gabriel säger till Abraham att offra Isak Ingriper i sista stund och Abraham får offra ett lamm istället – Abrahams tro sattes på test

4 Judendomen - ursprung Monoteistisk = EN gud Polyteistisk = många gudar Jahave – judarnas gud Guds utvalda folk Genom förbunden skulle Gud skydda judarna Judarna skulle följa Guds lag

5 Mose – judendomens grundare Mose levde på 1500- och 1400-talet f.kr. Gud talade till Mose och sa att han skulle leda sitt folk ur Egypten Judarna hade glömt Abrahams Gud och levde som slavar i Egypten

6 Mose – judendomens grundare Exodus – uttåget ur Egypten Händelserna kring exodus ligger till grund för judarnas påsk Pesach – judarnas påsk Mose fick de tio budorden på Sinaiberget Budorden var judarnas egna förbund Sinaiberget

7 De tio budorden

8 Judiska heliga skrifter Torah-rullarTalmud Hur man ska tolka Toran (Gamla Testamentet) beskriver hur man ska leva och vara De 10 budorden och de fem Mose böckerna - grundlagarna

9 Synagogan Synagogan är en samlingsplats – Gudstjänst – Studerar – Umgås Arken kallas det skåp där man förvarar Torarullarna

10 Judendomens levnadsregler Koscher Man får inte äta griskött 3 Mos:11 Inte blanda mejeriprodukter och kött slakten sker genom att man skär av halspulsådern

11 Judendomens levnadsregler Kippa Talmud: ”ingen bör gå ens fyra steg utan att täcka sitt huvud” Ett tecken på vördnad inför Gud Även kvinnor täcker sitt hår i synagogan

12 Menora En symbol för judendomen

13 Kristendomens ursprung Jesus från Nasaret i Palestina – dagens Israel Jungfrufödd Berättelserna kring Jesus födelse i Betlehem är viktiga Berättelserna kring Jesus predikningar och underverk Berättelserna kring Jesus korsfästelse är centrala

14 Kristendomen Palestina var under tiden ockuperat av romarna Det judiska folket väntade på messias Messias skulle vara utsänd av Gud, skapa fred och ge lycka åt det judiska folket

15 Kristendomen Jesus predikade om Guds rike – även fattiga och förtryckta ingick i riket Greps av romerska soldater och dömdes som upprorsman Korsfästelsen på Golgata Återuppstod på tredje dagen

16 Kristendomen Petrus och Paulus var några av de som spred Jesus ord Berättade för folk att Jesus var den Messias man väntat på Tanken var inte att starta en ny religion Blev statsreligion i Rom på 300-talet

17 Kristendomens levnadsregler Gamla TestamentetNya Testamentet De 10 budorden - grundlagenJesus budskap

18 Kristendomens levnadsregler ”Den kristna tron består inte av regler, utan det är tron på att alla människor är skapade till Guds avbilder och har möjlighet att få evigt liv i Guds rike om de accepterar Jesus som Messias” (alltombibeln.se) Jesus budord – Älska din medmänniska som dig själv – Var sådan mot andra som du vill att de ska vara mot dig

19 Islams ursprung Muhammed föddes 570 e.kr Föddes i Mekka Mekka var en religiös mötesplats och handelsplats Muhammed var föräldralös Jobbade som kameldrivare Mötte på kristna och judar – EN gud

20 Islam ursprung Muhammed gifte sig med Khadidja Drog sig ofta undan i öknen Träffade ärkeängeln Gabriel Fick i uppdrag att bli Allahs (guds) sändebud på jorden

21 Islams ursprung Uppenbarelserna berättade Muhammed för andra som skrev ner dem – Koranen Muhammed anses vara den sista profeten I Koranen finns de senaste och slutgiltiga budskapen till människan

22 Islams levnadsregler Koranen man ska vara vänlig och hjälpsam leva ärligt och hederligt särskilt mot resande främlingar

23 Islams levnadsregler Trosbekännelsen – ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud” Bönen – Fem gånger per dag, i riktning mot Mekka, vara rituellt ren Fastan – Ramadan, när Koranen först uppenbarades för Muhammed, i 30 dagar får man inte äta eller drick när solen är uppe. Allmosan – Att man delar med sig av det man har fått från Allah till de som behöver Vallfärden – Till Mekka och utföra olika ritualer; sju varv runt Kaba,

24 Islams levnadsregler Halal Man får inte äta griskött 3 Mos:11 slakten sker genom att man skär av halspulsådern Halal handlar inte bara om vad man får äta – allt mänskligt handlande

25 Islams levnadsregler ShariaKoranen - Sharia Sharia – den muslimska lagen, tolkning av koranen Klädsel Hygien Kost Kriminalitet Politik Ägande Giftermål I Saudiarabien gäller lagarna i hela landet I andra länder gäller det bara muslimer i deras privatliv

26 Slöjor inom Islam


Ladda ner ppt "Abrahams religioner Judendom Kristendom Islam. Förbundet Abraham är urfadern till de tre religionerna – han var den första människa som slöt ett förbund."

Liknande presentationer


Google-annonser