Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför? 2016-09-25 1 Ing-Marie Nilsson All medicinhistoria är viktig för sjukvården och vårt kulturarv! ”Under 1980-talet växte sig tanken om en medicinhistorisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför? 2016-09-25 1 Ing-Marie Nilsson All medicinhistoria är viktig för sjukvården och vårt kulturarv! ”Under 1980-talet växte sig tanken om en medicinhistorisk."— Presentationens avskrift:

1 Varför? Ing-Marie Nilsson All medicinhistoria är viktig för sjukvården och vårt kulturarv! ”Under 1980-talet växte sig tanken om en medicinhistorisk förening allt starkare, i synnerhet när vi förstod att medicinhistoria egentligen var en del av den allmänna kulturhistorien.” Rune Andersson

2 1989 – år! Ing-Marie Nilsson Interimsstyrelse Rune Andersson Johan Rudebeck Bengt Granstrand Kerstin Knutsson Lennart Forslund Margit Vestman Christer Vesterdal Hampus Klockhoff

3 Nuvarande styrelse Ing-Marie Nilsson Britta Håkans Lena Nordström Ing-Marie Nilsson Helén Eriksson Elly Gunnarsson Gun-Marie Östlund Ann-Britt Edström Lennart Forslund

4 Logotyper Ing-Marie Nilsson Ritad av Vera Nenzén

5 Arkiv/förråd Ing-Marie Nilsson  Insamlade och skänkta kläder och föremål, fotografier, diabilder, fotoalbum, affischer, böcker, tidskrifter och tidningsurklipp och diverse övriga handlingar. Det senaste föremålet, ett åderjärn, skänktes till föreningen vid Öppet Hus på sjukhuset  Förteckningar över allt det nämnda, protokoll, minnesanteckningar mm. Förteckningarna är även publicerade på vår hemsida.

6 Arkiv/förråd Ing-Marie Nilsson

7 Arkiv/förråd Ing-Marie Nilsson

8 Öppet Hus Vårdskolan Ing-Marie Nilsson

9 Öppet Hus Sjukhuset Ing-Marie Nilsson

10 Öppet Hus Sjukhuset Ing-Marie Nilsson

11 Öppet Hus Sjukhuset Ing-Marie Nilsson Inte kan det bara ha varit vårt godis som gjorde att så många som 103 personer skrev i vår gästbok?

12 Publikationer Ing-Marie Nilsson

13 Föreläsningar Ing-Marie Nilsson Ett stort antal föreläsningar i egen regi och i samarbete med andra föreningar. – Allt ifrån radiodoktorns erfarenheter till öronsjukdomar.

14 Litteraturcirklar Ing-Marie Nilsson

15 Utställningar Ing-Marie Nilsson

16 Medlemmar Ing-Marie Nilsson ?

17 Studiebesök, t.ex Ing-Marie Nilsson Farmacihistoriska museet, Medicinhistoriska museet Birgittamuseét i Härnösand

18 Utbildning Ing-Marie Nilsson Arkivcentrum Nord och Örnsköldsviks kommun anordnade en utbildning i Örnsköldsvik 2012:  Information om Föreningsarkivet Västernorrland.  Att tänka på vid hantering av arkiv.  Bevarande- och gallringsriktlinjer.  Dokumenthantering – dokumenthanteringsplan.  Vart lämnar man sitt arkiv?  Hur skriver man en historik?

19 Samarbete Ing-Marie Nilsson Riksförbundet Sveriges museer. Nätverket för medicinhistoriska museer och samlingar

20 Hemsida Ing-Marie Nilsson

21 Framtiden? Ing-Marie Nilsson


Ladda ner ppt "Varför? 2016-09-25 1 Ing-Marie Nilsson All medicinhistoria är viktig för sjukvården och vårt kulturarv! ”Under 1980-talet växte sig tanken om en medicinhistorisk."

Liknande presentationer


Google-annonser