Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring, Erosion, Sluttningsprocesser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring, Erosion, Sluttningsprocesser."— Presentationens avskrift:

1 Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring, Erosion, Sluttningsprocesser Rinnande vatten transporterar sand och lera till havet Sediment bildar sedimentära bergarter Det geologiska kretsloppet

2 Fysisk/mekanisk vittring : Berggrunden spricker och bryts sönder - Frostsprängning (Antal frostcykler per år) - Rotsprängning (Biologisk vittning) - Tillväxt av saltkristaller (Kustnära och/eller arida områden) Kemisk vittring : Bergarter och mineral upplöses eller förändras kemiskt -CO 2 Kolsyra -SO 2 Svavelsyra -NO X Salpetersyra - Organiska syror (Humussyror) från tex. Lavar och barrträd Regolit/vittringsjord Jordlager som bildats genom vittring på underliggande berggrund

3 Kalksten (CaCO 3 ) löses upp av syror Vittring på skulpturer och landskap (karstlandskap) Grottor med droppstenar (Stalaktiter och stalagmiter)

4 Taluskoner i rasbranter Mass wasting, Sluttningsprocesser : Ras och skred (Gravitationens verkan)

5 Blockdiagram över solifluktion (Jordflytning) Solifluktionslober på en sluttning Ploughing rocks

6 Ung floddal (gullying) bildar Ravin (Canyon) V-formad floddal Mogen floddal med flodplan Bildat av flodsediment och begynnande meandring Gammal floddal med vidsträckt Flodplan, meandring och korvsjöar Erosion : Rinnande vatten

7 Nilens och Amazonflodens Deltan

8 Vågerosion på stränder, raukbildning Fårö, Gotland

9 Spits (Strandsporrar) bildas genom kombinerad verkan av vågors och strömmars erosion

10 Vinderosion i arida (torra) områden - Sandblästring

11 Dalglaciär Närområde Tärområde Isens erosion

12 Landformer som bildas av dalglaciärer

13 Glacial Troughs (U-dalar) and Fiords

14 Lapporten, Abisko

15 Varför blir det istider ? Possible Causes of Climate Change and Glaciation Cycles The astronomical hypothesis – The earth’s orbit changes on a 108,000 year cycle causing the time of perihelion and aphelion to shift a small amount each year. – The shape of the earth’s orbit varies on a 92,000 year cycle. – The earth varies in the tilt of its axis between 24 and 22 degrees on a 40,000 year cycle. – The axis wobbles on a 26,000 year cycle. – Differences in intensity of solar radiation The position of continents on earth Albedo All of these may cause cyclic fluctuations in the receipt of solar insolation as shown below in the Milankovitch Curve

16 400 000 years of climate record from the Vostok ice core, Antarctica

17 Isens maximala utbredning för ca 20 000 år sedan i världen och i nordeuropa

18 Isavsmältningen i nordeuropa under 5200 år

19 Småland för 13 000 år sedan

20 Landhöjning – isen smälte bort och landet flyter upp Havsnivåhöjning – smältvattnet får havets nivå att stiga

21 6000BP 4000BP 4800BP 2700BP

22

23 Landhöjningen i Nordeuropa och HK (högsta kustlinjen) i Sverige Spår efter istiden : Landhöjning

24

25 Spår efter istiden : Rundhällar med isräfflor

26 Israndsformationer Dödisgropar

27 Flyttblock Varvig lera En rullstensås (esker) bildas av sten sand och lera Som transporterats med smältvattnet från inlandsisen och avlagras utanför Jökelportens mynning

28 Stentorg (fossil strand) som av landhöjningen hamnat långt från stranden http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/index.html

29

30 Passadvind

31


Ladda ner ppt "Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring, Erosion, Sluttningsprocesser."

Liknande presentationer


Google-annonser