Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bengt Fransson Förbundsordförande Försvarsutbildarna Värmland ARBETSNAMN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bengt Fransson Förbundsordförande Försvarsutbildarna Värmland ARBETSNAMN."— Presentationens avskrift:

1 Bengt Fransson Förbundsordförande Försvarsutbildarna Värmland ARBETSNAMN

2 Syfte Informera om konferensen KRISBEREDSKAP 2012 (Arbetsnamn) Erbjuda dig att medverka Presentera ett underlag som möjliggör ett ställningstagande till erbjudandet ovan. ARBETSNAMN

3 Plattform byggd med hjälp av regionala aktörer Inom Värmlands län finns en stor mängd aktörer som utvecklar samhällets förmåga att hantera kriser, dvs. stora påfrestningar på samhället i fredstid. Exempelvis… Därutöver tillkommer 16 värmländska kommuner med ansvar för krishantering på lokal nivå. Dessutom finns inom det värmländska näringslivet företag representerade som utför samhällsviktig verksamheten och äger kritisk infrastruktur.

4 Ett regionalt initiativ som berör nationella frågeställningar! Vår vision är att konferensen skall upplevas som angelägen för hela landet!

5 Ett initiativ från en frivilligorganisation till gagn för alla! Sveriges Bilkårers Riksförbund Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund Frivilliga flygkåren Frivilliga Motorcykelkåren Försvarets Personaltjänstförbund Frivilliga radioorganisationen Flygvapenfrivilligas Riksförbund InsatsingenjörernaSvenska Brukshundklubben Svenska Blå Stjärnan Sveriges civilförsvarsförbund Svenska fallskärmsförbundet Riksförbundet Sveriges lottakårer Svenska pistolskytteförbundet Svenska röda korset Svenska försvarsutbildningsförbundet Sjövärnskårernas Riksförbund Svenska skyttesportsförbundet Vår vision är att konferensen skall vara angelägen för alla organisationer!

6 Målgrupp Myndigheter Näringsliv Förtroendevalda Allmänheten Lärosäten (forskare/studenter) Folkrörelseorganisationer Journalister

7 Målsättning Sammanföra aktörer med beröringspunkter mot samhällets krishanteringsförmåga. Skapa en plattform för diskussioner och nytänkande inriktat mot samhällets förmåga att förebygga och hantera olika risker och hot. Leverera ett lättillgängligt arrangemanget av hög kvalitet och som uppvisar en stor bredd av kunskap, åsikter och idéer. ARBETSNAMN

8 Finns intresse? JA

9 Vad vill Försvarsutbildarna uppnå? Att stimulera samtalet om säkerhets- och försvarspolitik. Att nå ut med fakta och budskap om Försvarsutbildarnas verksamhet Att lyfta fram vad Frivilligförsvaret kan göra samt påvisa förmågan att här och nu genomföra insatser där så krävs. Att bygga relationer med andra myndigheter, organisationer samt beslutsfattare som verkar inom angränsande verk- samheter eller ämnen. Att rekrytera nya medlemmar

10 Preliminär målbild att uppnå eftergenomförd konferens Att konferensen ”Krisberedskap 2012” bidrar till att: – Stärka och synliggöra regionens samlade kompetens. – Utveckla och förnya befintliga kontaktytor och nätverk. – Skapa intresse för politikområdet Försvar & Samhällets krisberedskap. – Intressera frivilliga för försvaret och samhällets krisberedskap. Att konferensen, under skiftande huvudmannaskap, årligen återkommer om utvärderingar bland samarbets- partner, dagvärdar och arrangörer så utvisar.

11 Program Mån 22/10 Tis 23/10 Ons 24/10 F.mE.mKv. Workshop/Seminarium (FN dagen) Öppna föreläsningar/ ev. paneldebatt Workshop/Seminarium Öppna föreläsningar/ ev. paneldebatt Försvarsmaktens & Frivillig- organisationernas dag Tors 25/10 Fre 26/10 Lör 28/10 Lördagens verksamhet är en från konferensen fristående aktivitet!

12 Konferenslokaler G:a Wermlandsbanken Biblioteket Järnvägstationen 1 km 500 m

13 Idéskiss för seminarium under den 24 oktober 13.00-13.45Inledning a la Försvarsutbildarna 13.45-14.30Att förbereda sig inför hot och risker (2 inlägg) 14.30-14.50Kaffe 14.50-15.15Att förbereda sig inför hot och risker (1 inlägg) 15.15-16.30Att leda och hantera hot och risker (3 inlägg) 18.00-20.00Paneldiskussion. Binds ihop av Ann Enander (FHS) som diskuterar kring vad vi har för erfarenheter när samhället drabbas. » Naturkatastrofer (Lars Nyberg, KAU) » Terrorism (Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier) » ”Galenpannor” (Per-Olof Michel, Kunskapscentrum katastrofpsykiatri )

14 Aktuell forskning: Militärt ledarskap vid irreguljära hot Ledarskap och underställdas motivation Ledarutveckling Ledarskap vid krishantering samt genetik och ledarskap

15 Aktuell forskning: Risk- och säkerhetsuppfattningar hos olika grupper Krisberedskapens problematik Ledarskap vid civila kriser Ledarskap, riskperception och riskkommunikation i militär kontext

16 Idéskiss för seminarium under den 25 oktober 13.00-16.30Samhällets behov av frivilligresurser 18.00-20.00Paneldiskussion.

17 Idéskiss för den 27 oktober 11.00-14.00Frivilligorganisationernas dag (Muséeparken och Sandgrundsudden) 14.00-16.30Seminarium samt paneldebatt öppen för allmänheten (Biblioteket, Sessionssalen) Denna dag är under beredning av Försvarsutbildarna! Ambassadör Henrik Landerholm Svenska Försvarsutbildningsförbundets ordförande Civil chef för det för den samlade svenska insatsen i norra Afghanistan.

18 17/10: Annonsering i lokalpress v. 35 v. 36 v. 37 v. 38 v. 39 v. 40 v. 41 v. 42 31/7: Redovisn. av projekt- plan för Försvarsutbildarna 21/8: MSB Hearing om enkätsvar FRG 31/8: Formell inbjudan skickas. 17/10: Sista anmälningsdag Period där vilje- inriktning från MSB måste erhållas 21/8:Förvarning om konferensen via nätverksutskick. Gemensam planering mellan arrangör och samarbetspartner/ dagvärdar v. 43 v. 44 v. 45 v. 46 v. 47 v. 49 v. 50 v. 51 v. 52 24/10: Konferensdag (FHS) 25/10: Konferensdag (MSB) 27/10: Frivilligorganisationernas dag (Försvarsutbildarna) 22/11: Gemensam utvärdering och ev. planering för framtiden v. 31 v. 32 v. 33 v. 34 Senaste beslutstidspunkt för att bestämma om 24-25/10 genomförs.

19 Information Nu informerar vi genom nätverksutskick! Mot slutet av september skickar vi inbjudan!

20 Kom till Karlstad! ARBETSNAMN ”Folkförankring av försvar och krisberedskap - Behövs det?” ”Hur kan frivilliga vara till nytta för samhällets krishantering?”


Ladda ner ppt "Bengt Fransson Förbundsordförande Försvarsutbildarna Värmland ARBETSNAMN."

Liknande presentationer


Google-annonser