Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjerådgivningen på familjecentralen Ett sätt att samarbeta Familjecentralen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjerådgivningen på familjecentralen Ett sätt att samarbeta Familjecentralen."— Presentationens avskrift:

1 Familjerådgivningen på familjecentralen Ett sätt att samarbeta Familjecentralen

2 Förutsättningar i Laholm Laholm ca 25 000 invånare 1,55 % tjänst fördelat på två familjerådgivare Ca 700 samtal om året, ca 190 ärenden varav ca 45 samarbetssamtal Det förebyggande arbetet på Familjecentralen, ca 10-11 tim per månad. Familjerådgivning och Öppen förskola har samma chef, vilken även har samordnaruppdrag för FC. Familjecentralen

3 Utvidgat uppdrag Laholms kommun har utvidgat begreppet familjerådgivning till att gälla olika typer av relationsproblem. Det kan handla om parförhållandet, men även andra relationer både inom och utom familjen. Det kan också handlar om relationen till livet, eller brist på relationer. Det utvidgade uppdraget innefattar även samarbetssamtal. Familjerådgivningen handhar alla samarbetssamtal, även på uppdrag av tingsrätten. Familjecentralen

4 Familjerådgivningen ska bedriva förebyggande arbete i syfte att förbättra folkhälsan, gärna i samarbete med andra verksamheter som möter medborgarna, göra familjerådgivningen känd och vara ett lokalt kunskapscentrum i relationsfrågor. En målgrupp som familjerådgivningen aktivt vänder sig till är par som väntar barn samt nyblivna föräldrar. Dessa par/föräldrar möter familjerådgivningen på Familjecentralen. Familjecentralen

5 Bild röd tråd Familjerådgivarnas röda tråd på FC Grupper för gravida BVC-grupper Babyöppet och öppna verksamheten på Öppna förskolan Familjecentralen

6 Medverkan i föräldrautbildning för gravida – göra verksamheten känd, tillföra kunskap utifrån sin profession, samtalsledare, starta hälsosamma processer, stimulera kommunikation. Familjecentralen

7 Föräldragrupp för gravida Träff 1: Lära känna varandra i gruppen. Tankar och erfarenheter kring graviditeten hittills. (Kurator och familjerådgivare) Träff 2:Förlossning mm (Barnmorskan) Träff 3:Smärtlindring mm (Barnmorskan) Träff 4: Från tvåsamhet till småbarnsfamilj. Vad blir annorlunda? (Kurator och familjerådgivare) Familjecentralen

8 BVC- grupper Träff ”Sömn och relationer” vid 7-8 månaders ålder. Knyter ihop tankar och förväntningar under graviditet och första småbarnstiden Familjecentralen Annorlundaövning Välj 4 av påståendena och rangordna dem från 1-4 efter vilket påstående som DU tror blir mest annorlunda (1= mest annorlunda). Ekonomi Sömnen Tiden för varandra Sexlivet Frihet/flexibilitet Arbete/arbetsliv

9 Deltar i Öppna förskolans Babyöppet och Öppna verksamhet, ca 1 ½ timma/veckan. Familjecentralen

10 Så hjälper det då? Vad säger familjerådgivarna? Inte märkbart fler föräldrar, börjar lite……långt perspektiv Många bra samtal med föräldrar här och nu Synligare, kanske enklare? Minskat antal vårdnadsutredningar – beror på vad? Familjecentralen

11 Samarbetssamtal : Centris-modell CENTRIS är en modell inom socialt arbete med särskilt fokus på barn som upplevt separationer från betydelsefulla närstående http://www.centris.se/info/centris-modellen/ CENTRIS tydliggör för föräldrar och nätverk hur de vuxnas konflikter och bristande kommunikation kan bidra till både uppkomsten och vidmakthållandet av barnets problem. CENTRIS hjälper barnets föräldrar att lösa sina konflikter och att komma vidare i kriser med det enskilda barnets bästa för ögonen. Familjecentralen


Ladda ner ppt "Familjerådgivningen på familjecentralen Ett sätt att samarbeta Familjecentralen."

Liknande presentationer


Google-annonser