Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA UTVÄRDERING AV KLUSTER PERSPEKTIV PÅ METODUTVECKLING I KLUSTERPROJEKT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA UTVÄRDERING AV KLUSTER PERSPEKTIV PÅ METODUTVECKLING I KLUSTERPROJEKT."— Presentationens avskrift:

1 19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA UTVÄRDERING AV KLUSTER PERSPEKTIV PÅ METODUTVECKLING I KLUSTERPROJEKT

2 19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA SYFTE OCH FOKUS Att bidra till en förståelse kring perspektiv på metodutveckling i utvecklingsprojekt Samt hur dessa perspektiv kan vara utmanande i former av klusterprojekt 1.Vad är klusterprojekt? 2.Vad menas med metodutveckling? 3.Vilken betydelse får detta för utvärderingen?

3 19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA VAD ÄR KLUSTERPROJEKT? Delprojekt Central projektledni ng Delprojekt Projektutv ärdering Klusterutvärdering

4 19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA TYPER AV KLUSTER Centralstyrt kluster Delprojekt Central projektledni ng Delprojekt Upphandling Delprojekt Central projektledni ng Decentraliserat kluster

5 19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA MODELLER AV KLUSTERPROJEKT ProjektformUpphandling KännetecknandeEn central projektledning med mandat till direktstyrning av delprojekt En central projektledning som lockar andra huvudmän att genomföra utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten I vilka sammanhang används organisationsformen? När en aktör arbetar inom en redan befintlig organisationsstruktur med en kapacitet och mandat för central styrning När en aktör vill stötta utveckling hos andra huvudmän, ex medlemsorganisationer

6 19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA VAD ÄR METODUTVECKLING? Ett konceptualiserat tillvägagångssätt för att effektivisera verksamhet Två synsätt: Verksamhetsutveckling: Den “praktiska” tolkningen Metodutveckling sker genom att man anpassar befintliga metoder till lokala förutsättningar Metodtestning: den “vetenskapliga” tolkningen Metodutveckling sker genom att man utformar nya metoder och testar dem på ett systematiskt sätt

7 19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA VAD ÄR METODUTVECKLING? Verskamhets- utveckling Metodtestning Evidens (Testa metod) Utveckling av metod Utveckling (Anpassa metod) Evidens (Befintlig metod eller beprövad erfarenhet)

8 19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA MODELLER AV METODUTVECKLING I UTVECKLINGSPROJEKT Stöd för verksamhets-utvecklingMetodtestning Syfte Bygga kapacitet i medverkande organisationer Testa en definierad metod KontextIdentifiera lokala utmaningarTydligt definierad kontext och målgrupp Spridning Kan spridas bitvis, mer kopplat till personliga råd än evidens Kan spridas i sin helhet UppföljningJämför utveckling lokalt i tidenJämför med andra metoder Krav som ställs på projektet Bör ställa krav på att verksamheten framgångsrikt minskar avhoppen Mindre lyckade test är en del av processen med att testa metoder Implementering Avgörande att implementering av projektet sker i ordinarie verksamhet Mindre viktigt med implementering då metoden är i fokus

9 19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA KONSEKVENSER FÖR UTVÄRDERARROLLEN Utvärderingen bör ta sikte på vilken typ av metodutveckling som bör ske Verksamhetsutveckling Värdet ligger i att metoden skapar värde i den egna organisationen Verksamheten bör avkrävas resultat i form av en positiv utveckling Utvärderingen bör omfatta uppföljning av hur väl metoden är förankrad i teori eller beprövad erfarenhet Metodtestning Värdet ligger i att ta fram och testa en metod som kan göra nytta i andra organisationer Om metoden är lyckad kan den spridas, annars förkastas den Utvärderingen bör omfatta design av interventionen, samt en rigorös effektmätning För meningsfulla projekt och utvärderingar måste detta tydliggöras av utvärderaren


Ladda ner ppt "19 AUGUSTI FRITID FÖR ALLA UTVÄRDERING AV KLUSTER PERSPEKTIV PÅ METODUTVECKLING I KLUSTERPROJEKT."

Liknande presentationer


Google-annonser