Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U TBILDNING I NYA L ADOK. 2 UTBILDNINGSPAKETET 3 UTBILDNINGSPAKETETS INNEHÅLL Utbildning för utbildare per leverans Övrig system- relaterad utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U TBILDNING I NYA L ADOK. 2 UTBILDNINGSPAKETET 3 UTBILDNINGSPAKETETS INNEHÅLL Utbildning för utbildare per leverans Övrig system- relaterad utbildning."— Presentationens avskrift:

1 U TBILDNING I NYA L ADOK

2 2 UTBILDNINGSPAKETET

3 3 UTBILDNINGSPAKETETS INNEHÅLL Utbildning för utbildare per leverans Övrig system- relaterad utbildning Utbildnings- material för lokal anpassning Instruktionsfilmer

4 Aktuell tidsplan

5 5 TIDSPLAN FÖR RESULTATLEVERANSEN VeckaLärosäteTillfälle 1: Lektion 1, fysisktTillfälle 1: Lektion2, ConnectTillfälle 2: Lektion 1 Fokus Q&A Utbildning för utbildare AUG34 35 27 augusti SEPT36 37 10 september9 september 38LNU KMH 39HV 40LIU OKT41Konstfack, UMU, LTU8 oktober 42 43 22 oktober 44KAU, Chalmers 29 oktober NOV45KTH, MAH, HH Onsdag + torsdag 46LU, BTH, HB 47KI, ÖU, SLU 48HKR, GIH, HS DEC49SU, HIG, DU, HIJ3 december2 december 50MDH, SH 10 december 51MIUN 52 JAN1 2 3 21 januariOnsdag + torsdag 4 5FHS, RKH FEB6GU, SKH 7 8 9 3 februari MARS10 Onsdag + torsdag 11 12 13

6 6 TIDSPLAN FÖR UTBILDNING AV UTBILDARE Resultat är klar Uppföljning kommer efter sommaren Följer samma upplägg som resultat Totalleveransen kommer senare RES och UPP måste utvärderas först Övrig utbildning för övriga målgrupper planeras nu

7 Utbildning för utbildare

8 8 MÅLGRUPPEN UTBILDARE Ansvarar för utbildning lokalt på lärosätet Har god kännedom om verksamhetsområdet i leveransen Har god kännedom om nya Ladok Genom MIT-miljön Genom dokumentation Genom deltagande i demonstrationer Genom övrigt tillgängligt material

9 9 FÖRSTA UTBILDNINGSTILLFÄLLET Målgrupp: utbildare Sker före produktionssättning Fysisk träff 1-2 personer per lärosäte Syfte: Skapa förutsättningar för deltagarna att vidareutbilda användare lokalt

10 10 ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET Målgrupp: Samma utbildare som tillfälle 1 Sker efter produktionssättning Sker via Adobe Connect Förutsättning att deltagaren använt leveransen Syfte: frågor och svar samt uppföljning av tillfälle 1

11 11 TREDJE UTBILDNINGSTILLFÄLLET Målgrupp: Utbildare – för de som inte fick plats vid Första utbildningstillfället Sker efter produktionssättning Fysisk träff X antal personer per lärosäte Syfte: Skapa förutsättning för deltagarna att vidareutbilda lokalt

12 Utbildningsmaterial

13 13 UTBILDNINGSMATERIAL PER LEVERANS PPT från lektionerna Kompletterande PPT för kontexten Vad är Ladok3-projektet? Vad är Ladok3? Manual att anpassa lokalt Filmer Så funkar gränssnittet? Utför enskilda operationer? Skapa användare?

14 14 TILLGÄNGLIGT MATERIAL Allt material är elektroniskt Användarmanual (texter på wikin) Utbildningsmaterial (PPT och inspelningar) Hjälptexter (länkas från gränssnittet) Allt material är generiskt Versionshanteras Lokal anpassning och utökning genomförs av lärosätena Helt nya förutsättningar med webbläsaren Intuitivt gränssnitt Följer etablerade standarder och riktlinjer Gränssnittet innehåller hjälptexter och annat stöd

15 Några ord från blivande utbildningsansvariga

16 16 PLANERING Utbildningsansvariga för Ladokförvaltningen Vilka är vi? Från 1 juli Med i utbildningsinsatsen under hösten Hösten utvärderas för resterande utbildning

17 17 ÖNSKEMÅL OCH FÖRVÄNTNINGAR Vi vill få er hjälp med önskemål och förväntningar Fråga kommer till LPL den 16 juni 1.Hur många personer hos er kommer att syssla med utbildning av era användare? 2.Vilka typer av utbildning förväntar ni er att Ladokförvaltningen ska tillhandahålla? 3.Vilken typ av utbildningsmaterial önskar ni att förvaltningen tar fram?

18 18 TANKAR KRING UTBILDNINGEN Tydlig målgrupp med rätt förkunskaper: Grundprincipen är att vi utbildar utbildare Hjälp för lärosätena att skicka rätt personer Syfte och mål med utbildning: Vad kommer man att lära sig? Tips och råd: T.ex. Vad har användarna mest problem att ta till sig och hur hjälper man dem att förstå

19 19 ÖVRIG UTBILDNING? Inför produktionssättning, engångstillfällen? Användare och behörigheter? Systemkonfiguration? Integrationer? Skapa lokala mallar? Ge önskemål via din lokala projektledare!


Ladda ner ppt "U TBILDNING I NYA L ADOK. 2 UTBILDNINGSPAKETET 3 UTBILDNINGSPAKETETS INNEHÅLL Utbildning för utbildare per leverans Övrig system- relaterad utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser