Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiv arbetsplats för medarbetarna Information till funktionshinderråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiv arbetsplats för medarbetarna Information till funktionshinderråd."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiv arbetsplats för medarbetarna Information till funktionshinderråd

2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgs- modellen. Utredningen resulterade i en rapport och våren 2014 beslutade kommunstyrelsen om en strategiplan för hemtjänsten. Strategiplanen = program för Attraktiv Hemtjänst Hemtjänstuppdraget

3 Program för Attraktiv Hemtjänst 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Införa rambeslut* Införa välfärds- teknologi** Införa IT-stöd för verksamheten Skapa goda arbetsplatser Mål Den enskildes inflytande och självbestämmandet ska öka Medarbetarna inom hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt Beslutade av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige * Individuell ramtid istället för beslut om vilka insatser man ska få ** Ett ex är trygghetskameran, dvs tillsyn på distans

4 De fyra strategierna 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Införa rambeslut: Arbetssättet blir tydligare när biståndsbedömningen utgår från individens behov. Beslut anges i antal timmar per vecka i stället för insatser. Införa välfärdsteknologi: Ökar livskvaliteten genom att fler alternativa tjänster erbjuds för att tillgodose den enskildes behov. Införa IT-stöd för verksamheten: Ger förutsättningar för likvärdig vård och omsorg. Bidrar till enhetliga arbetssätt. Skapa goda arbetsplatser: Utveckla förutsättningarna för chefernas ledarskap, gemensam introduktionsutbildning för medarbetare, satsning på utbildning och nya karriärvägar, exempelvis den nya tjänsten omsorgshandledare.

5 9 300 personer får hemtjänst 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 265 handläggare 2 600 medarbetare i hemtjänsten 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 7 Förfoga över sin biståndsbedömda tid Planera tillsammans med kontaktpersonalen om vilka insatser som ska göras Möjlighet att välja tjänster med stöd av välfärdsteknologi Vad är de viktigaste förändringarna för den enskilde?

8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 Rambeslut = antal timmar per vecka Den enskilde och kontaktpersonalen planerar tillsammans vilka insatser som ska göras Ökat fokus på uppföljning och utvärdering Vad är de viktigaste förändringarna för biståndshandläggning/myndighetsutövning?

9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 9 När rambeslut införs får undersköterskorna en ny arbetsuppgift när genomförande- planen görs; i dialog komma fram till vilka insatser som behövs. Vad är de viktigaste förändringarna för medarbetare inom hemtjänsten?

10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 10 Vi utmanar gamla mönster, är innovativa och redo att tänka nytt Tillsammans skapar vi den attraktiva hemtjänsten; den enskilde, medarbetare och chefer Hur tar vi oss dit?

11 Milstolpar 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Programmet sträcker sig över åtta år. Målår 2022.

12 Trygghetskamera – tillsyn via kamera Tjänsten riktar sig till personer med behov av tillsyn – både dag och natt Första välfärdsteknologiska tjänsten från Göteborgs Stad En möjlighet för användare att själva välja på vilket sätt tjänsten utförs En del av Trygghetsjourens utbud tillsammans med Trygghetslarm/Trygghetstelefon - en samlad utförare med samlade rutiner. Grundar sig i det tidigare pilotprojektet Nattfrid.

13 Vad innebär trygghetskamera? Ökad trygghet, inflytande, valfrihet och kontinuitet för den enskilde (IVO) –Trygghetskamera bygger på frivillighet. Bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonal –Mer tid kan nu läggas på omsorgsinsatser hos de som har mest behov. Resurser frigörs –Trygghetskamera frigör resurser som kan återinvesteras i verksamheten. Minskade kostnader och bättre miljö –Minskad transporttid och frigjord tillsynstid. En del av biståndshandläggarens och hemtjänstens verktygslåda.

14 19 personer har trygghetskamera

15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 15 Stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Norra Hisingen började fatta rambeslut i juni Övriga stadsdelar får utbildning under september och oktober From 2 november kan rambeslut fattas i alla nya hemtjänstbeslut i samtliga stadsdelar Länk till informationsbladinformationsblad Över 300 personer har fått rambeslut

16 Kerstin Karlsson Samordnare av program Attraktiv Hemtjänst Tel 031-3680306 Kerstin.karlsson@stadshuset.goteborg.se


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiv arbetsplats för medarbetarna Information till funktionshinderråd."

Liknande presentationer


Google-annonser