Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturantropologi A1 Föreläsning 8 Antropologiska erfarenheter – summering av introduktionskursen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturantropologi A1 Föreläsning 8 Antropologiska erfarenheter – summering av introduktionskursen."— Presentationens avskrift:

1 Kulturantropologi A1 Föreläsning 8 Antropologiska erfarenheter – summering av introduktionskursen

2 På kursen: Vi har bara ”skrapat på ytan” Antropologins perspektiv (holism, komplexitet och kontextualitet) Idéhistoria Begrepp (ex. emic-etic, struktur-aktörskap, kulturrelativism, etnocentrism, övergångsriter, kön vs genus, etc.) Den etnografiska metoden Att förstå, inte värdera (men gärna reagera) Ni har fått några exempel på vad antropologer kan studera Kommer ni ihåg kursmålen?

3 Olika och Lika

4 Antropologin  Studerar vad det är att vara människa, i det lilla och i det stora  Tydliggör och ifrågasätter invanda normer och värderingar  Förklarar och ”översätter” olika ontologiska verkligheter  Försöker förstå relationer inom och mellan samhällen/grupper  Har ett holistiskt förhållningssätt  Ser flöden, processer, konstruktivistiska tendenser i det vi studerar  Studerar mänskligt meningsskapande. Gemensamma och specifika ”fenomen”  Har inte alltid ”svar”, men ställer nya, skarpare, mer relevanta frågor  Strävar efter djuplodande kunskaper, att förstå det emiska perspektivet  Har ett generellt övergripande syfte att få människor att förstå varandra och i förlängningen kunna dela vår värld på ett bra sätt

5 ”Att avexotisera de Andra och att exotisera Oss.

6 Den engagerade antropologen ”The suffering slot” (inte bara!) Dekolonisering, post-koloniala realiteter Maktstrukturer Antropologi och de mänskliga rättigheterna Mark Goodale

7 Antropologi utanför akademien Museer Bistånd Migration- och integrationsfrågor Diplomati – konfliktlösning Näringsliv Kulturfrågor Journalistik …etc, etc, etc

8 Tre stora teman på kursen Människan som social varelse Etnicitet och nationalism Antropologisk metod och etnografiskt arbete

9 Människan som social varelse Grundläggande i vår förståelse, i vår forskning Inrymmer olika samhälleliga kategorier och insocialiseringsprocesser Relationer, relationer, relationer

10 Etnicitet och nationalism Etnicitet – reflektion över vilka ”vi” är i relation till ”andra”. Behovet av gruppgemenskap ”Vi” är inte utan blir – konstruktivism framför essentialistiska perpsektiv Etnisk mobilisering Etnisk identitet och territorialitet ”Farlig” och ”ofarlig” nationalism (?) Nationalism som ideologi, att konstruera ett ”folk” (kom ihåg: den föreställda gemenskapen!)

11 Metodologi Att förstå på djupet (ex. the wink of an eye) Att förstå med alla sinnen (magkänslan) Emic - Etic Olika typer av fält och metodologiska angreppsätt Forskaren och de ”beforskade” Reflexivitet

12 Vad betyder en blinkning? - Sammanhanget måste förstås - Det relationella måste beaktas

13 Lika och Olika Vem ser vad?

14 Lika och Olika Vad ”lever”?

15 Lika och Olika Vad är heligt?

16 Antropologi… … att förstå ”andra” (och också ”oss”). De berömda glasögonen! Läs antropologi och världen blir inte mer sig lik!

17 From LSE: https://www.youtube.com/watch?v=DF51Ma1Voo4 https://www.youtube.com/watch?v=DF51Ma1Voo4 Om antropologiska perspektiv i praktiken: https://www.youtube.com/watch?v=ir6P1oYj2rk Dead anthropologists play golf: https://www.youtube.com/watch?v=kv8cYPiWNDc

18 Seminarium i morgon! Glöm inte skicka in frågor. Tentan lämnas ut nu på fredag den 13/2. Ni hämtar den själva på Studentportalen i filen för ”kursmaterial”. Tentan laddar ni själva upp SENAST den 20/2, kl 17.00 i inlämningsmappen ”Hemtentamen A1 Antro VT15” Försenade tentor rättas inte Ev. komplettering eller omtenta

19 På återseende!


Ladda ner ppt "Kulturantropologi A1 Föreläsning 8 Antropologiska erfarenheter – summering av introduktionskursen."

Liknande presentationer


Google-annonser